به رغم اعتراض کارگران، وزارت کار دستمزد ۹۹ را ابلاغ کرد

دیوان عدالت اداری از دریافت شکایت کارگران علیه دستمزد مصوب ۹۹ خبر داد. جمعی از نمایندگان مجلس نیز معترضند. اما وزیر کار علی‌رغم اعتراض‌ها بخشنامه دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد.