دستمزد ۹۹ و هشدار یک نماینده مجلس درباره بحران‌های اجتماعی پساکرونایی

سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۹۹ فاصله زیادی با نرخ تورم در حال حاضر دارد و اعتراضات کارگری را به دنبال خواهد داشت.