موج جدید حمله ملخ‌ها به ایران تا ۱۵ روز دیگر

بر اساس پیش‌بینی‌های فائو حجم بسیار گسترده‌ای از حمله آفت ملخ صحرایی به کشور و به خصوص در استان‌های جنوبی بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان اتفاق می‌افتد.