سازمان حقوق بشر ایران: یک کودک-‌مجرم در آستانه اعدام

شایان سعیدپور متهم به قتل عمد است وقتی که کمتر از ۱۸ سال داشته. او سال ۹۴ پس از وقوع این قتل در یک نزاع بازداشت و به اعدام محکوم شد.