رئیس قوه قضائیه دولت روحانی را به تعلل در مقابله با «ساختارهای فسادزاد» متهم کرد

گزارش دیوان محاسبات کشور از «تفریغ بودجه ۹۷» نشان می‌دهد ۴٫۸ میلیارد دلار ارز گم شده. ابراهیم رئیسی گفت اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست.