قوه قضائیه معتادان را در بیابان‌ رها کرد

مدیرکل زندان‌های تهران می‌گوید قوه قضائیه مسئول نگهداری از معتادان متجاهر نیست. ظرفیت گرمخانه‌ها تکمیل است. عده‌ای از معتادان به زیرزمین در قنات‌های اطراف شوش پناه برده‌اند.