نشریه تعادل با احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی درباره تأثیرات همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد داخلی و جهانی انجام داده است. توکلی در بخشی از این مصاحبه می‌گوید: «بعد از کرونا چهار میلیون بیکار به تعداد بیکاران فعلی کشور افزوده می‌شود. فکر می‌کنید افزایش این میزان به جمعیت بیکاران تبعاتی ندارد؟ البته که دارد. کرونا فقر را دامنه‌دار می‌کند و اگر زودتر این مشکلات جمع نشود به شرایطی می‌رسیم که برخی افراد که در دسته‌بندی بیکاران فقیر یا حقوق بگیران فقیر قرار می‌گیرند چیزی برای از دست دادن نداشته باشند. می‌دانید که رسیدن به شرایطی که برخی افراد چیزی برای از دست دادن نداشته باشند خطرناک است.» توکلی در بخش دیگری از این گفت‌وگو هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه یک شکاف طبقاتی جدی قرار دارد: «از ۴۰۳ میلیون حساب سپرده در کشور، ۴دهم درصد افراد صاحب این حساب‌ها، ۵۲ درصد مبلغ کل سپرده‌ها را در اختیار دارند و در سوی مقابل بیش از ۹۹ و ۶دهم درصد افراد تنها ۴۸درصد مبلغ را در اختیار دارند. مجموعه این آمارها گویای این است که اقتصاد ایران در آستانه یک شکاف طبقاتی جدی است.»