وضع اقتصادی ترکیه وخیم است

کاهش ذخایر ارز خارجی، ناپایداری پول رایج و بدهی عظیم خارجی، اقتصاد ترکیه را در آستانه رکودی دیگر با مشکلات متعدد مواجه کرده است.