ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

•داستان زمانه

جواد موسوی خوزستانی: احوال سِتر

پاکی و آلودگی در روزگار «اشاعه». بیرونی یا درونی؟ یا شاید هم یک موقعیت ویژه مبتنی بر وسوسه و وسواس با سویه‌های کمیک در زندگی اجتماعی ما.

 پاکی و آلودگی در روزگار «اشاعه». بیرونی یا درونی؟ یا شاید هم یک موقعیت ویژه مبتنی بر وسوسه و وسواس با سویه‌های کمیک در زندگی اجتماعی ما: «فاصله‌گذاری هوشمند». داستان موقعیتی را آشکار می‌کند که خواننده خود به پاسخ به این پرسش‌ها برسد. می‌خوانیم:

بزرگ‌ کنید
یک موقعیت ویژه مبتنی بر وسوسه و وسواس با سویه‌های کمیک در زندگی اجتماعی ما: «فاصله‌گذاری هوشمند» (عکس: آرشیو)

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.