جدایی‌طلبان جنوب یمن اعلام خودمختاری کردند

جدایی‌طلبان جنوب، موسوم به «شورای انتقالی» دولت عبد ربه منصور هادی را به «فساد و سوء مدیریت» متهم کرده و با اعلام وضعیت فوق‌العاده در استان‌های جنوبی این کشور، در بندر جنوبی عدن حاکمیت خودمختار اعلام کردند.