برای اجرای طرح «فاصله‌گذاری» در تهران که از شیوع ویروس کرونا را از یک به ۱۰ به یک به ۱,۷ تا ۱,۳ می‌رساند، باید از تراکم مسافر در واگن‌های متروی پایتخت کاسته شود. علی امام، مدیرعامل متروی تهران دوشنبه ۸ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) رسما اعلام کرد که برای اجرای موثر طرح فاصله‌گذاری در واگن‌های مترو باید ۲۰۰ قطار دیگر به ناوگان اضافه شود. علی امام گفت: «در حال حاضر ۱۷۵ قطار در خطوط مترو داریم. این تعداد قطار کافی نیست، چرا که به لحاظ کاهش سرفاصله و پوشش جمعیت میلیونی مسافران باید حداقل ۳۵۸ قطار داشته باشیم. یعنی به عبارت دیگر برای این که ما بتوانیم با ظرفیت موجود تعداد مسافرانمان را از دو میلیون سفر به ۵ میلیون سفر با استفاده حداکثری از خطوط موجود برسانیم ۲۰۱ قطار کم داریم.» متروی تهران اقشار کم‌آمد را از حاشیه به مرکز شهر منتقل می‌کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ۲۴ فروردینف یک هفته قبل از بازگشایی مشاغل در تهران کفته بود: «در تهران و شهرهای بزرگ به خاطر کم بودن وسایل نقلیه، توصیه این است مردم از وسیله شخصی خود، تاکسی و اسنپ استفاده کنند که بهتر از وسایل حمل و نقل عمومی است.»