سازمان ملل متحد معتقد است که پیامدهای بیماری کرونا می‌تواند تأثیرات مخربی بر زنان بگذارد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) تخمین می‌زند که خروج از محدودیت‌های ناشی از ویروس جدید کرونا می‌تواند منجر به هفت میلیون بارداری غیرمترقبه شود. همچنین به دلیل قطع زنجیره تأمین دارویی حدود ۴۷ میلیون زن در کشورهای فقیر دیگر نمی‌توانند به داروهای ضدبارداری مدرن دسترسی داشته باشند. صندوق جمعیت سازمان ملل همچنین نگران افزایش شدید خشونت علیه زنان و ازدواج دختران است. ناتالیا کانم، مدیر صندوق جمعیت سازمان ملل گفت ویروس کوویدـ۱۹ می‌تواند «تأثیرات فاجعه‌باری بر دختران و زنان در سراسر جهان داشته باشد». این سازمان بین‌المللی خواستار حمایت بیشتر از افراد آسیب‌پذیر شده است.