نظرسنجی زمانه: درآمد خانواده‌ها با شیوع کرونا کاهش یافته

۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان ساکن ایران به نظرسنجی زمانه کاهش شدید یا متوسط درآمد را با شیوع کرونا تجربه کرده اند. به علاوه، اغلب آنها از افزایش هزینه‌های زندگی خبر می‌دهند.