آخرین آمارهای رسمی از پراکندگی استانی نرخ تورم و بیکاری در سال ۹۸ و جمع این دو شاخص که شاخص فلاکت خوانده می‌شود، استان‌های لرستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه را در صدر جدول فلاکت در ایران نشان می‌دهد. شاخص فلاکت با رفاه اقتصادی نسبت معکوسی دارد و افزایش آن نشانگر وخامت وضعیت اقتصادی در استان‌های کشور است. این شاخص نشان می‌دهد باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم نسبت به افرایش تورم و رابطه گسترش فقر و بیکاری، این استان‌ها بیش از همه نقاط دیگر ایران وضعیت معیشتی نابه‌سامانی را تجربه می‌کنند. شاخص فلاکت کشور بر اساس آخرین نرخ بیکاری (زمستان سال۹۸) و نرخ تورم (فروردین ماه سال۹۹) به ۴۲٫۸ درصد رسیده است. استان لرستان با نرخ فلاکت ۵۳٫۸ (نرخ بیکاری معادل ۱۶٫۸ درصد و نرخ تورمی معادل ۳۷ درصد) و استان‌های کردستان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با نرخ فلاکت ۵۱٫۶ و ۴۸٫۷ درصدی، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند. مجموع نرخ تورم و بیکاری در استان فارس معادل ۳۶٫۲ درصد اعلام شده که کمترین نرخ فلاکت در بین استان‌های کشور است. سال ۹۷ شاخص فلاکت ۳۸,۹ درصد اعلام شده بود. استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان بالاترین نرخ فلاکت را داشتند که به نظر می‌رسد وضعیت در این استان‌ها که «اقلیت‌»های قومی ایران در آن‌ها سکونت دارند، تغییر چندانی نکرده و تنها با افزایش شاخص فلاکت روبه‌رو بوده‌اند.