آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران رکورد زد

بازرسان سازمان نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک ماه بیش از ده بازدید پیش‌بینی نشده را از ایران درخواست کرده‌ و در کل ۳۳ بازرسی «ناگهانی» را انجام داده‌اند.