دانشگاه‌های تک جنسیتی: فقط استادان زن جذب دانشگاه‌های دخترانه خواهند شد

بناست به تدریج تمام دانشگاه‌های تک‌جنسیتی در اختیار استادان زن قرار گیرد. تاسیس دانشگاه‌های زنانه و مردانه یکی از بخش‌های عمده برنامه اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها در ایران است.