جنایت هریرود به روایت جان‌ به در بردگان

یک هفته پیش، ۵۲ تا ۵۷ مهاجر افغان، در خاک ایران به چنگ مرزبانان ایرانی افتادند. آنان بیش از یک شبانه‌روز در بند این مرزبانان مانند، به سختی نیز شکنجه ‌‌شدند و بامداد روز جمعه گذشته با تهدید گلوله، وادار شدند خودشان را به رودخانه هریرود بیندازند. از این میان ۲۳ تا ۲۵ تن به شمول چند کودک و نوجوان، جان‌ خود را از دست دادند.
زمانه با برخی از شاهدان و نزدیکان قربانیان این رویداد، گفت‌وگو کرده ‌است.