شدت زلزله از ۲,۹ تا ۵,۱ ریشتر ذکر شده است. . حضور مردم هراسان در خیابان‌های تهران محسوس است. در برابر برخی پمپ‌بنزین‌ها صف طولانی اتوموبیل‌ها مشاهده می‌شود.