توئیت خامنه‌ای و گمانه‌زنی برای آمادگی ایران برای نرمش قهرمانانه

حساب توئیتری علی خامنه‌ای، با انتشار مطلبی درباره امام دوم شیعیان، به گمانه‌زنی‌هادر شبکه‌های اجتماعی دامن زده است.