امیر کویت گفت که کاهش قیمت نفت اقتصاد کویت را با یک چالش بی‌سابقه روبرو کرده است. به گزارش رسانه‌های کویت شیخ صباح الاحمد الصباح افزود: افت شدید قیمت نفت، سرمایه گذاری‌ها و سایر دارایی‌ها تاثیر منفی روی اقتصاد این کشور خواهد گذاشت. او از احزاب خواست برنامه‌ای ایجاد کنند که مخارج دولت را منطقی کرده و وابستگی به نفت را کاهش دهد تا اقتصاد ثابت و پایداری بنا شود. امیر کویت گفت: پاندمی ویروس کرونا اقتصاد جهانی را تکان داده و کویت هم بخش از اقتصاد جهانی است. شیخ صباح افزود: کویت فردا با چالش بزرگ و کم سابقه‌ای مواجه است و این کشور باید خود را در برابر شوک‌های بیرونی که از شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است، حفاظت کند. او گفت که این وضعیت ممکن است که بر بدهی‌های دولت تاثیر داشته باشد. کویت چهارمین تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌رود که به تازگی برای مقابله با کرونا مقررات منع آمد و شد وضع کرده است. کشورهای نفتی ماه گذشته به توافقی دست یافتند که بر اساس آن تولید روزانه را تا حدود ده میلیون بشکه نفت در روز کاهش دهند. این توافق از آغاز ماه مه باید به اجرا گذاشته شود. عربستان سعودی و کویت زودتر و داوطلبانه تعهد کاهش تولید را عملی کردند.