مجلس امکان عزل اعضای شورای نگهبان را فراهم کرد

نمایندگان مجلس مقرر کردند در صورت رأی مجلس به رد صلاحیت یک عضو شورای نگهبان، او عزل خواهد شد. در قانون اساسی اما انتخاب و عزل فقهای شورای نگهبان با «رهبر» است.