بنا بر اخبار و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از کارکنان و بازنشستگان صدا و سیما روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در محوطه این سازمان در تهران تجمع کردند و خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند. معترضان که مقابل مسجد بلال در محوطه صدا و سیما تجمع کرده‌اند خواستار پرداخت حقوق معوقه و افزایش حقوق خود شدند و به نحوه ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان این سازمان اعتراض کردند. در یکی از ویدئوها یکی از معترضان که بازنشسته صدا و سیماست، می‌گوید که مرکز بهداشت صدا و سیما تمام تعرفه‌ها را قطع کرده است. او که به بیماری دیابت مبتلاست،‌ روایت می‌کند که مرکز بهداشت صدا و سیما از دادن دارویی که شورای پزشکی برای او تجویز کرده خودداری می‌کند. معترضان همچنین خواستار افزایش حقوق خود متناسب با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری شدند. تصاویری از حضور نیروهای انتظامی و یگان ویژه در نزدیکی تجمع بازنشستگان نیز منتشر شده است.