در بازار بورس ایران چه می‌گذرد؟

دلیل رونق بازار بورس در عین بحران اقتصادی چیست؟ آیا رشد بورس از حبابی است که خواهد ترکید؟‌ «زمانه» این پرسش‌ها را با مهدی قدسی،‌ پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین در میان گذاشت.