۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه دولت برای شبکه ملی اطلاعات

دولت‌ها در ایران بنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی مبلغی را که معادل یک برابر و نیم خسارت سیل در لرستان است صرف پروژه نافرجامی کردند.