کرونا در خوزستان: ملاحظات امنیتی مانع تعطیلی بازار دستفروشان

وضعیت شیوع کرونا در خوزستان «نگران کننده» توصیف می‌‌شود. مقام‌های استانی بازگشایی بازارها را علت افزایش آمار بیماران می‌دانند. معاون شهردار اما می‌گوید: تعطیلی بازار دستفروشان امنیتی است.