پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد: تمدید وضعیت اضطراری به مدت یک ماه دیگر را به پارلمان این کشور ارائه کرده است. او از پارلمان خواسته که به جای دو هفته، شرایط هشدار را برای یک ماه دیگر تمدید کند. «شرایط هشدار» و محدودیت‌های وضع شده برای پیشگیری از گسترش کرونا در هفته آینده (۲۳ مه) به پایان می‌رسد. سانچز گفته است که امیدوار است این آخرین مرحله «شرایط هشدار» باشد. ویروس کرونا در اسپانیا بیش از ۲۷۰ هزار تن را مبتلا کرد و جان بالغ بر ۲۷ هزار تن را گرفت. در اسپانیا از میانه ماه مارس شرایط اضطراری اعلام شده است. سیاست‌های کنترلی دولت برای مقابله با گسترش بیشتر کرونا با انتقاد گروه‌های سیاسی مخالف دولت روبرو شده است. با این حال نخست وزیر می‌خواهد تا پایان ژوئن این محدودیت‌ها را تمدید کند.