در چندین کشور اروپایی، شمار درگذشتگان جدید ناشی از ویروس جدید کرونا به پایین‌ترین سطح خود کاهش یافته است. در آلمان از روز گذشته، یکشنبه ۲۸ اردیبهشت / ۱۷ مه ۲۱ مورد مرگ اضافه شده است. در ۲۴ ساعت گذشته در ایتالیا ۱۴۵ نفر بر اثر ویروس کوویدـ ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند که کمترین تعداد از تاریخ ۹ مارس تاکنون است. اسپانیا نیز در یک روز گذشته ۸۷ مورد مرگ را به ثبت رسانده است که برای اولین بار در دو ماه گذشته از ۱۰۰ نفر کمتر است. در بریتانیا نیز ۱۷۰ مورد مرگ جدید به‌دلیل ویروس کوویدـ ۱۹ گزارش شده است که کمترین تعداد مرگ از اواخر ماه مارس تاکنون است. امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت / ۱۸ مه وزیران خارجه چند کشور اروپایی، از جمله آلمان، اتریش، اسپاینا، ایتالیا و یونان در نشستی به موضوع چگونگی برگزاری تعطیلات تابستانی در اروپا خواهند پرداخت.