نامه سرگشاده مطهری به خامنه‌ای: هشدار نسبت به ترویج ریا

نماینده رد صلاحیت شده از رهبر جمهوری اسلامی خواست هیأتی را برای بررسی عملکرد شورای نگهبان تعیین کند. شورای نگهبان مطهری را به زد و بند اقتصادی متهم کرده است. فرار رو به جلو؟