هواپیمای اوکراینی، چالش‌ دادخواهی و موضع سازمان قضایی نیروهای مسلح

با در نظر گرفتن مباحث پیش آمده پس از انتشار دادخواست انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، زمانه با چند پرسش از حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کارلتون کانادا و مارال کریمی، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی، قصد دارد تا این موضوع را از زاویه حقوقی و اجتماعی بررسی کند.