گروهی از پرستاران ۸۹ روزه گیلان به نمایندگی از همکاران خود به تهران رفتند و صبح چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت مقابل وزارت بهداشت و درمان تجمع کردند. آن‌ها خواستار پرداخت حقوق معوقه و تبدیل قرارداد خود شدند. وزارت بهداشت و درمان در پی شیوع کرونا، پرستارانی را در نقاط مختلف ایران با قراردادهای ۸۹ روزه به کار گرفت و در صدد است پس از پایان قرارداد، آن‌ها را بیکار کند. پرستاران ۸۹ روزه گیلانی که به همین روش جذب شده‌اند در حالی قرار است بیکار شوند که هنوز حقوق خود را نیز دریافت نکرده‌اند. آن‌ها پس از چند بار تجمع در گیلان برای رساندن صدای خود به مسئولان، نمایندگانی را به تهران فرستادند. پرستاران خواستار پرداخت دستمزد معوقه و تبدیل قرارداد به قرارداد دائم هستند. در سایر شهرها نیز پرستاران به قراردادهای ۸۹ روزه و تعویق مزدها و شدت کار اعتراض دارند. علیرضا افشار، نماینده وزیر بهداشت در امور اجرایی مقابله با کرونا در خوزستان، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت به شدت کار و فرسودگی کادر درمان اذعان کرد و گفت: «اکنون حدود سه ماه است که پرسنل کادر درمانی و پشتیبانی درمان، شبانه‌روز در حال تلاش برای مهار این ویروس هستند و گاهی گزارش‌ها بیانگر این است که بسیاری از آن‌ها ماه‌ها است که والدین و نزدیکان و حتی فرزندان‌شان را ندیده‌اند».