زهره اسدپور، فعال حقوق زنان، شنبه ۲۷ اردیبهشت در پی ابلاغیه‌ای جهت تفهیم اتهامِ انتسابی «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شد. زهره اسدپور یک‌شنبه ۲٨ اردیبهشت پس از مراجعه به دادسرای رشت، با قرار کفالت ۳۰‌ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. این فعال حقوق زنان سال گذشته نیز در تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در محل کار خود در شهر رشت بازداشت و بعد از مدت کوتاهی آزاد شد. در روزهای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی افزایش یافته است و بسیاری از آنها جهت تفهیم اتهام‌های انتسابی و تحمل حبس احضار شده‌اند. از جمله جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا و کاوه مظفری از فعالین مدنی که شنبه ۲۷ اردیبهشت آنها نیز جهت جهت تفهیم اتهامِ مشابه، «تبلیغ علیه نظام»، به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شده بودند.