ذوب‌شدن یخ‌ها زیست‌بوم جدیدی در جنوبگان ایجاد می‌کند

رشد یک جلبک بر سطح برف‌های در حال آب‌شدن بخش‌هایی از جنوبگان، آن را سبزرنگ کرده و می‌تواند با فراهم آوردن منبع غذایی، گونه‌های دیگر را به آنجا بکشاند.