سازمان اطلاعات عراق مدعی دستگیری نامزد جانشینی ابوبکر بغدادی است

دو هفته پس از آنکه دولت الکاظمی از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفت، سازمان اطلاعات ملی این کشور اعلام کرد که عبدالناصر قرداش را بازداشت کرده است.