ادعای ارتش اسرائیل: ایران از سوریه عقب‌نشینی می‌کند

بر اساس تحقیقات مورد ادعا نیروهای سپاه قدس به دلیل بحران اقتصادی و بالا گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی در ایران از سوریه عقب‌نشینی می‌کنند اما به طور نامحسوس است.