نخستین نفتکش ایران در بندر ال‌پالیتو ونزوئلا پهلو گرفت

انتقال محموله بنزین از بندرعباس به ال پالیتو به ملاکی برای آمادگی ترامپ برای پذیرش روابط اقتصادی و سیاسی ایران و ونزوئلا بدل شده است. رئیس جمهوری ونروئلا بر توافق تهران و کاراکاس تأکید کرد.