شاخ و شانه دولت در دعوای اصول‌گرایان بر سر غنائم

اختلافات اصول‌گریان بر سر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی سر باز کرده است. واعظی با دست پس زد، روحانی با پا پیش کشید. .