ادعای آمریکا: روسیه به لیبی هواپیماهای جنگنده فرستاد

شمار هواپیماهای جنگنده و تاریخ دقیق فرود آن‌ها در لیبی مشخص نیست.نیروهای ژنرال حفتر در هفته‌های گذشته شکست‌هایی متحمل شده‌اند. روسیه از حفتر حمایت می‌کند.