شوک و اعتراض در آمریکا: مأموران پلیس یک سیاه‌پوست را به قتل رساندند

آمریکا بار دیگر صحنه قتل سیاه‌پوست‌ها شد. چهار مأمور پلیس در مینیاپولیس آمریکا در ارتباط با قتل یک سیاه‌پوست دستگیر و سپس آزاد شدند. یک تلفن همراه سند جنایت را ثبت کرد.