آمریکا معافیت‌های هسته‌ای ایران را لغو کرد

علاوه بر این دو شخصیت مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند.