مقاومت در برابر فرمان ترامپ برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی

ترامپ فرمان اجرایی برای کاهش اختیارات شبکه‌های اجتماعی را امضا کرد. شرکت‌های توئیتر، گوگل و فیس‌بوک تصمیم ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند و آن را ضد آزادی بیان و به سود سانسور دانستند.