ظریف از بازگشت سیروس عسگری به ایران خبر داد

سیروس عسگری، استاد ایرانی به اتهام سرقت اسرار تجاری در آمریکا زندانی و سپس تبرئه شده بود. آزادی او ممکن است با مبادله مایکل وایت، آمریکایی زندانی در ایران همراه شود.