گروهی از آموزش‌دهندگان «نهضت سوادآموزی» خوزستان سه‌شنبه ۱۳ خرداد مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان در اهواز تجمع کردند و خواستار پرداخت دو سال مطالبات معوقه خود و تبدیل قرارداد شدند. آموزش‌دهندگان سال ۹۲ کار در نهضت‌ سوادآموزی را آغاز کرده‌اند و هنوز با قرارداد پیمانی کار می‌کنند. از سوی دیگر آن‌ها گفته‌اند دو سال مطالبات مزدی دارند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی از تجمع آموزش‌دهندگان در اهواز به نقل از یکی از آنان نوشت: «حدود ۲ سال است که حقوق ما پرداخت نشده است این در حالی است که تمام وقت در حال کار و فعالیت بودیم». این آموزش‌دهنده افزوده است روز گذشته دوشنبه نیز حدود ۴۰ تن از آموزش‌دهندگان در همین مکان تجمع کرده‌اند. آموزش و پرورش خوزستان قول پیگیری مطالبات آموزش‌دهندگان را داده است. اعتراض به عدم تبدیل قرارداد پیمانکاری به قرارداد رسمی به آموزش‌دهندگان خوزستان منحصر نیست. آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در گذشته نیز بارها با خواست تعیین وضعیت استخدامی تجمع اعتراضی برپا کرده بودند. ۱۱ تیر سال گذشته تجمع سراسری آن‌ها در تهران مقابل سازمان اداری استخدامی کشور برگزار شد. آموزش‌دهندگان «نهضت سوادآموزی» در آن تجمع خواستار اجرای مصوبه سال ۹۵ مجلس شدند که به صراحت مساله تبدیل قرارداد آموزش‌دهندگان «نهضت سوادآموزی» را مطرح کرده است.