شهرام دبیری اسکویی، رئیس شورای شهر تبریز در ادامه بررسی پرونده‌های اختلاس مربوط به شورای چهارم و دوران شهرداری صادق نجفی در تبریز، سه‌شنبه ۱۳ خرداد بازداشت شد. در روز‌های گذشته نیز سه نفر از مدیران میانی و یک شهردار منطقه به فهرست دستگیرشدگان افزوده شدند. این بازداشت‌ها به پرونده فساد در شهرداری صادق نجفی و شورای چهارم شهر تبریز مربوط می‌شود. اکنون دوره پنجم شورای شهر تبریز است. سه سال پیش در پرونده اختلاس در شورای شهر تبریز، ۴۴ نفر محاکمه شدند. صادق نجفی، شهردار تبریز و چهار نفر از اعضای شورای چهارم این شهر نیز از جمله دستگیرشدگان بودند که نجفی با سپردن وثیقه سنگین آزاد شد. شماری از پیمانکاران و مدیران ارشد و میانی شهرداری دوران صادق نجفی و چند تن از شهرداران مناطق استان آذربایجان شرقی در سال‌های گذشته هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند. بازداشت‌های این چند روز اخیر نشان می‌دهد که پرونده اختلاس در شهرداری تبریز همچنان گشوده است.