مخالفت روسیه با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

نماینده روسیه در سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش از حق برخوداری ایران از فناوری فضایی دفاع کرد و این یعنی ایران با پرتاب ماهواره قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است.