سازمان حقوق بشری هەنگاو، چهارشنبە ۲۱ خرداد گزارش داد که خانوادە هدایت عبداللە‌پور، زندانی سیاسی کُرد، بە اجرای احکام ارومیە رفته و مسئولان قضائی بە آن‌ها اعلام کردەاند کە فرزندشان ۲۰ روز پیش در حضور خانوادەهای کشتە‌شدگان درگیری روستای «قرەسەقل» اعدام شدە است. این در حالی است که اجرای احکام ارومیە، نه تنها خانواده این زندانی سیاسی را خبردار نکرده بود، بلکه وکیل او نیز از اجرای حکم اعدام موکلش بی‌خبر بود. عصر روز شنبە ۲۰ اردیبهشت مسئولان زندان مرکزی ارومیە، هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل کردند. فردی مطلع به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گفته است که ساعت دو همان شب هدایت عبداللە‌پور با دستبد و پابند توسط گارد ویژە بە خارج از زندان منتقل شد. نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران اشنویه هدایت عبداللە‌پور را همراه با دەها شهروند دیگر اهل این شهرستان، ۲۶ خرداد ۹۵ بازداشت کردند. عبداللە‌پور حدود سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بود و شکنجه شد. این زندانی سیاسی در بهمن‌ماه ۹۵ درنهایت از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام همکاری با پیشمرگەهای حزب دمکرات کردستان ایران در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در روستای «قرەسەقل» اشنویە، بە اعدام محکوم شد. حکم اعدام هدایت عبداللەپور ۱۶ مهر ۹۷ از سوی شعبە ۴۷ دیوان عالی کشور تأیید و رسماً بە وکیل و خانوادە او ابلاغ شد.