اسرار مگو در کتاب جدید جان بولتون درباره اتاق بیضی کاخ سفید

درخواست ترامپ از شی جین‌پینگ برای حمایت از او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حمایت از سرکوب مسلمانان اویغور از اتهاماتی است که بولتون متوجه ترامپ کرده.