اختلاف در شورای حکام: برگزاری جلسه حضوری درباره ایران

سه قدرت اروپایی قطعنامه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده و خواهان همکاری ایران شده بودند. آمریکا از آن حمایت کرد اما نماینده چین با آن مخالفت کرد.