طرح آمریکا: معامله تسلیحاتی با ایران زیر نظر سازمان ملل

بر اساس این طرح از ۳۰ روز قبل از هرگونه ارائه تسلیحات به ایران شورای امنیت می‌بایست معامله را تأیید کند. روسیه و چین مخالف‌اند.