احتمال تأیید حکم اعدام سه بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات آبان

احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. منابع نزدیک به خانواده این سه تن می‌گویند هر سه زیر شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند.