ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

شش فرضیه در مورد تأثیر شرایط کلان اقتصادی بر اعتراضات کارگری

کیوان مسعودی-افزایش نرخ تورم، رشد دستمزد واقعی و افزایش بیکاری، هریک چه نسبتی با مشارکت و فعالیتی سندیکایی دارند؟

داده‌های تجربی نشان می‌دهند که نوسانات اقتصادی بر فعالیت و مبارزه کارگری اثر می‌گذارند، اما این تأثیر سرراست و مکانیکی و به یک گونه نیست. افزایش نرخ تورم، رشد دستمزد واقعی و افزایش بیکاری، هریک چه نسبتی با مشارکت و فعالیتی سندیکایی دارند؟

بزرگ‌ کنید
عکس:‌آرشیو

برای کارگران، کار بخش بزرگی از زندگی است. هم زخم و زخمت است و هم دوا و درمان. سندیکاها اگر چه درجهت بهبود شرایط کار فعالیت می‌کنند، اما خود مبتنی بر قسمی کار اختیاری و بدون مزد هستند. این یعنی کارگران باید زمان مازادی را صرف کار مضاعف بدون مزدی کنند تا از این طریق بتوانند در نهایت کمتر کار کنند و بهتر زندگی.

این را هم باید اضافه کرد که این کار مضاعف، یعنی فعالیت سندیکایی (و به همین ترتیب فعالیت حزبی و سیاسی در جهت منافع صنفی)، می‌تواند هزینه‌هایی هم داشته باشد: از توبیح و اخراج گرفته تا تبعید و زندان. و تازه باید سرخوردگی‌ها، دلزدگی‌ها و تنش‌های روانی آن هم در نظر گرفت. فعالیت و کنش کارگری همیشه فایده و پاداش به همراه ندارد. و شاید دقیق‌تر این باشد که بنویسم:‌ به‌ندرت رنج مبارزه به گنج تحقق مطالبات می‌رسد.

نمی‌توان گفت هر وقت «نان و کره» کارگران کم شد و نوعی آگاهی جمعی یا طبقاتی ملازم با این کمبود پدید آمد، کارگران در سندیکاها متشکل می‌شوند و مبارزه می‌کنند. در واقع، حتی میان شرایط کلان اقتصادی و سطح فعالیت سندیکایی نسب و رابطه‌ای از قبل معلوم وجود ندارد. 

بله، مبارزات کارگری نقش تاریخی مهمی در بهبود حقوق، استانداردها و مناسبات کار داشته‌اند. و شکی نیست اگر همین امروز این مقاومت‌ها و مبارزه‌ها قطع شود، دولت و سرمایه —این جفت اهریمنی— امتیازاتی را که کارگران به سختی و در طول تاریخ به دست آورده‌اند، از آنها می‌گیرند. اما همواره موانع روانشناختی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کار اند که مانع تشکل‌یابی کارگران و مبارزه سندیکایی آنها می‌شوند.

نخیر، این‌طور نیست که بحران اقتصادی به شکل خودبه‌خودی مبارزات کارگری را با خود می‌آورد و برخلاف آنچه دائما تکرار می‌شود، همه چیز به«آگاهی» کارگران خلاصه نمی‌شود. نمی‌توان گفت هر وقت «نان و کره» کارگران کم شد و نوعی آگاهی جمعی یا طبقاتی ملازم با این کمبود پدید آمد، کارگران در سندیکاها متشکل می‌شوند و مبارزه می‌کنند. در واقع، حتی میان شرایط کلان اقتصادی و سطح فعالیت سندیکایی نسب و رابطه‌ای از قبل معلوم وجود ندارد. مسأله اخیر پرسش مشخص این یادداشت است:‌ شرایط اقتصادی کلان چه تأثیری بر فعالیت سندیکایی می‌گذارند؟

سابقه طرح این پرسش به پژوهش‌های جان راجر کامنتز، اقتصاددان آمریکایی،‌ در ۱۹۱۰ برمی‌گردد. کامنز استدلال می‌کرد که سازماندهی سندیکایی و اعتصاب کارگران در دوران‌هایی که رونق وجود دارد و تورم فزاینده است، شدت می‌گیرد. کارفرمایان نیز در شرایط تورمی راحت‌تر تسلیم کارگران و اتحادیه‌ها می‌شوند، چون به‌وهیچ مایل نیستند که روند تولید در چنین شرایطی دچار وقفه و اختلال شود. در مقابل، وقتی رکود اقتصادی وجود دارد کارفرماها سخت‌تر تسلیم سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری می‌شوند، چون دست‌شان باز است و زمان دارند که موجودی و ذخایر انبارهایشان را در بازار آب کنند. 

بزرگ‌ کنید
»کارگران بخش دولتی بیش از کارگران بخش خصوصی به نوسانات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.» عکس: تحصن معلمان دبیرستان آمنه، مریوان

داده‌های تجربی نشان می‌دهند که چرخه‌ کسب‌وکار (سیکل‌ تجاری) و نوسانات اقتصادی به اشکال متفاوتی بر فعالیت و مبارزه کارگری اثر می‌گدارند.

مشاهدات متعدد تجربی در آمریکا،‌انگلیس، استرالیا و سوئد، نظریه کامنز را تآیید می‌کنند. اما نتایح برآمده از تحقیقات تجربی هیچگاه مطلق نیستتند. الگوی نظری کامنز برای مثال نتوانست کاهش ملموس میزان عضویت کارگران در اتحادیه‌ها از سال ۱۹۸۰ به بعد را پیش‌بینی کنند. و همین باعث شد تا آلن کروث و ریچارد دیزنی در سال ۱۹۸۸ استدلال کنند: این نرخ رشد مزد واقعی کارگران است که بر میزان عضویت کارگران در اتحادیه‌ها اثر می‌گذارد –نه تورم و نوسانات اقتصادی به طورکلی.

به‌زعم کروث و دیزنی، هرگاه رشد دستمزد واقعی کارگران مثبت باشد، آنها تمایل چندانی ندارد در سندیکاها متشکل شوند.

شواهد تجربی در دهه‌های اخیر بیشتر مؤید تحقیقات کرث و دیزنی بوده تا الگوی کامنز.

در مورد اعتصاب نیز مطالعات تجربی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد در جریان بروز تورم‌های حاد، غالباً شاهد تعداد بیشتری از اعتصاب‌ها‌ هستیم، اما این اعتصاب‌ها کوتاه‌‌‌مدت اند. در مقابل، تعداد اعتصاب‌ها در شرایط رکورد کمتر می‌شود اما مدت اعتصاب‌ها طولانی‌تر است. 

همه این پژوهش‌ها موافق و مخالفان خودشان را دارد. یک انتقاد مکرر به این نوع پژوهش‌ها این است که در آنها شرایط خاص سیاسی کشورها که از قضا تاثیر بسیاری تعیین کننده‌ای بر میزان و چگونگی مبارزات کارگری دارد نادیده گرفته شدند.

سیاست و رفتار دولت و کارفرما نیز متغیری تعیین کننده‌ است، اما بسیاری از محققان ترجیح می‌دهند بر آن چشم ببندد.

پژوهش روبرتو فرانسوسی در ایتالیا، اگرچه مؤید الگوی کامنز مبنی بر تاثیر نوسانات اقتصادی بر فعالیت سندکایی است، اما در عین حال این واقعیت مورد انتظار را تصدیق می‌کند که دولت و کارفرما پیوسته استراتژی‌هایشان را در واکنش به رفتار کارگران و اتحادیه در قبال نوسانات اقتصادی تغییر می‌دهند.

اما فرضیه‌هایی که باید جدی گرفت:

 • فرضیه یک- میان فعالیت سندیکایی و افزایش نرخ تورم ارتباط معناداری وجود ندارد.
 • فرضیه دو- میان فعالیت سندیکایی و رشد دستمزد واقعی ضریب همبستگی منفی وجود دارد.
 • فرضیه سه- میان فعالیت سندیکایی کارگران از پیش متشکل و افزایش بیکاری ضریب همبستگی مثبت وجود دارد. در مورد کارگرانی که قبلاً متشکل نشده‌اند، میان افزایش  بیکاری و فعالیت سندکایی ارتباط معناداری وجود ندارد.

در هیچ‌کدام از این سه فرضیه که از نظریات دیزنی و فرانسوسی  و دیگران استخراج شده صحبت از رابطه علی و معلولی نیست، بلکه صرفاً افزایش یا کاهش یک پارامتر در نسبت با افزایش یا کاهش یک پارامتر دیگر مورد نظر است. 

باید توجه داشت که رابطه میان شرایط کلان اقتصادی و فعالیت سندیکایی بسته به سن، سطح درآمد، میزان دارایی، جایگاه شغلی، میزان رضایت از کار، وضع امنیت شغلی، شکل و حدود نظارت و کنترل،‌ سطح توقع از درآمد و زندگی، وضعیت اقامت کارگران، اندازه کارگاه یا کارخانه (اینک تعداد کارگران بیش از ۲۵ نفر است یا کمتر) تغییر می‌کند.  تفاوت میان دستمزد واقعی و دستمزد مورد توقع ( و به همین‌ترتیب، تفاوت میان میزان رشد هر یک) نیز یک متغیر مهم و تعیین کننده است.

اگر برخی از این متغیرهای مورداشاره را وارد معادله  کنیم فرضیه‌هایی ثانوی را نیز می‌توان طرح کرد:

 • فرضیه چهار- همبستگی میان نوسانات اقتصادی و اعتراضات کارگری به‌ویژه در مناطق جغرافیایی و بخش‌های اقتصادی‌ معنادار و صادق است که از قبل در آنها سنت مبارزه کارگری/سندیکایی وجود داشته است.
 • فرضیه پنج- کارگران بخش دولتی بیش از کارگرا بخش خصوصی به نوسانات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
 • فرضیه شش- میان فعالیت سندیکایی و احساس ناامنی شغلی ضریب همبستگی منفی وجود دارد. 

همه فرضیات، که بر مبنای مطالعات تجربی در کشورهای مختلف استخراج شده‌اند، نشان می‌دهند که میان شرایط اقتصادی و فعالیت سندیکایی نوعی ارتباط معنادار وجود دارد، اما این رابطه سرراست و به‌یک گونه نیست. میان بحران و سوژگی رابطه خودبه‌خودی و مکانیکی‌ای وجود ندارد.

در این میان، مهترین فرضیه‌ها، فرضیه‌های سوم و چهارم اند که در آنها به نوعی رابطه متقابل میان ساختار و عاملیت مورد توجه قرار می گیرد. این طور نیست که هر وقت «نان و کره» کم شد، صدای کارگران بلند می‌شود. باید از پیش سنت مبارزه وجود داشته و سندیکایی در کار باشد. فرضیه پنجم نیز از این بابت اهمیت دارد که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی فی‌نفسه همبسته تشکل‌زدایی از نیروی کار است.

امروز لازم نیست شامه یک گرگ داشت تا بو بکشید و گفت «توفانی در راه است.» اما کشف‌وشهود روی هوا و پیشگویی بر مبنای مشاهدات شخصی دقیقاً همان کاری است که یاید در شرایط کنونی از آن پرهیز کرد. بررسی داده‌های کلان اقتصادی و تحلیل شواهد تجربی برمبنای الگوهای نظری کار آسانی نیست، اما آدم بهتر است روی زمین سفت راه برود، حتی اگر در جاده جهنم باشد، تا روی ابرها، حتی اگر در مسیر بهشت باشد. 

و اما نکته آخر. و آن مربوط می‌شود به شرایط خاص ایران و محدویت‌های استفاده خارج از زمینه تاریخی و بدون میانجی چنین فرضیه‌هایی در مورد فعالیت سندیکایی کارگران ایرانی.

این فرضیات براساس داده‌های تجربی فعالیت کارگران ایرانی تنظیم نشده‌اند، اما این بدین معنا نیست که فعالیت سندیکایی در ایران الگوی متفاوتی دارد. به‌علاوه، چنین فرضیاتی می‌توانند الگو و سرمشقی برای مطالعات تجربی و تحلیل نظری در مورد کارگران ایران به دست بدهند.

آن چه امروز به جای نسخه‌نویسی ایدئولوژیک‌، ارزیابی‌ شتاب‌زده بر مبتنی کشف و شهود، و ژورنالیسم آبکی مبنتی بر حدس و گمان ضروری است، ارجاع به الگوهای نظری موجود و تحلیل منطقی فرضیه‌هایی از این دست در آزمون واقعیت تاریخی-تجربی است. 

امروز افراد زیادی هستند که تکرار می‌کنند موجی از اعتراضات کارگری پیش‌روی ایران است. و البته گروهی از آنها حتی شورش‌ها و انفجارهای توده‌ای مثل آبان ۹۸ را نیز به شکلی دلبخواهی و بدون میانجی‌های مفهومی لازم به مبارزات نیروی کار پیوند می‌زنند. 

امروز لازم نیست شامه یک گرگ داشت تا بو بکشید و گفت «توفانی در راه است.» اما کشف‌وشهود روی هوا و پیشگویی بر مبنای مشاهدات شخصی دقیقاً همان کاری است که یاید در شرایط کنونی از آن پرهیز کرد. بررسی داده‌های کلان اقتصادی و تحلیل شواهد تجربی برمبنای الگوهای نظری کار آسانی نیست، اما آدم بهتر است روی زمین سفت راه برود، حتی اگر در جاده جهنم باشد، تا روی ابرها، حتی اگر در مسیر بهشت باشد. 

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • تجمع اعتراضی کارگران آبفای اهواز مقابل ساختمان شرکت آب و فاضلاب خوزستان

  تجمع اعتراضی کارگران آبفای اهواز مقابل ساختمان شرکت آب و فاضلاب خوزستان ▪️صبح امروز شماری از کارگران پیمانکاری اداره آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان شرکت آب و فاضلاب خوزستان واقع در اهواز تجمع کردند. ▪️یکی از کارگران در تشریح جزئیات تجمع امروز همکاران خود به خبرنگار یکی از خبرگزاری های دولتی گفت: شماری از مجموع ۳۰۰ کارگر شرکت آب و فاضلاب اهواز که به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپ‌چی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود که به صورت کامل پرداخت نمی‌شود، دست به تجمع زدند.

 • ۸۲۲ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  مرا می‌باید که در این خم راه در انتظاری تاب‌سوز سایه گاهی به چوب و سنگ برآرم، چرا که سرانجام امید از سفری به دیر انجامیده باز می‌آید. به زمانی اما أی دریغ! که مرا بامی بر سر نیست نه گلیمی به زیر پای. از تاب خورشید تفتیدن را سبوئی نیست تا آبش دهم، و بر آسودن از خستگی را بالینی نه که بنشانمش. مسافر چشم به راهی‌های من بی‌گاهان از راه بخواهد رسید. أی همه امیدها مرا به برآوردن این بام نیروئی دهید! «احمد شاملو» ۸۲۲ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • حکم آزادی محمود بهشتی لنگرودی

  #سرخط: طبق گزارش کانال صنفی معلمان، دقایقی پیش حکم آزادی #محمود_بهشتی_لنگرودی، معلم زندانی، صادر شد. به امید آزادی هرچه سریعتر همه آزادی‌خواهان به‌ویژه معلمان دربند #محمد_حبیبی، #اسماعیل_عبدی و #یاسر_امینی_آذر

 • کارگران هپکو امروز هم دست به تجمع اعتراضی زدند.

  کارگران هپکو امروز هم دست به تجمع اعتراضی زدند. ▪️اردوی کار: کارگران هپکو در هفتمین روز اعتراض متوالی خود به بلاتکلیفی می‌گویند: تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی که اکنون یک سال است در شرکت مستقر شده، نتواسته شرکت را به بهروه‌وری و رونق برساند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است. ▪️این کارگران با ابراز نگرانی در مورد آینده از دولت درخواست دارند به وضعیت بغرنج هپکو مسئولانه ورود کرده و تولید را مجدداً در این کارخانه احیا کند. @ordoyekar

 • "روز خبرنگار را تبریک نگویید!"

  اجرای حکم زندان، هدیه روز خبرنگار #صنفی_نوشت #روز_خبرنگار را به یکدیگر تبریک نگویید؛ این روز یادگار بی‌مسئولیتی مسئولان دولتی ایران در قبال جان خبرنگار خبرگزاری ایرناست؛ نامگذاری آن به نام خبرنگاران نیز به نوعی فرار از مسئولیت است. محمود صارمی می‌توانست زنده بماند، اگر علاالدین بروجردی، نماینده ایران در موضوع افغانستان دستور نمی‌داد او برای خبررسانی به افغانستان بازگردد؛ این روایتی است که فاطمه روزبهانی، همسر صارمی مطرح کرد و بروجردی نیز در روایتی در برنامه شناسنامه، به آن مهر تأیید زد که حفاظت دیپلمات‌ها و نیروهای ساکت کنسولگری ایران به نیروهای پاکستانی سپرده شد بود. البته باز هم از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرد و نگفت همزمان سایر کشورها نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج کرده بودند. ▫️حالا 22 سال گذشته است، مسئولان جمهوری اسلامی که روز کشته‌شدن محمود صارمی را به نام خبرنگار نامگذاری کرده اند، برای اعمال قدرت در منطقه با طالبان، قاتل صارمی بر سر میز مذاکره می‌نشینند. البته در این سال‌ها بی‌شمار روزنامه‌نگار و خبرنگار را نیز خانه‌نشین و زندانی کرده اند. در آخرین مورد، همزمان با روز خبرنگار، خبر بازداشت و زندانی شدن نادا صبوری و سهراب صالحین برای اجرای حکم زندان سه سال‌ونیم زندان منتشر شد. این دو فعال مدنی، پیشتر روزنامه‌نگار بودند و چند سالی است این حرفه را رها کرده‌اند. آنها سال 93 در تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان بند 360 که مورد هجوم و ضرب‌وشتم قرار گرفته بودند، بازداشت شده بودند. ___ روزنامه‌نگاران مستقل ایران @IRFreeJournalist

 • ۸۲۱ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  نیاز به فریاد زدنم نیست تا باورم کنند، تا بگویند: «حق با کسی است که فریاد می زند» ما به آرام سخن گفتن در زندان‌ها در اجتماعات مخفی در زیرزمین‌ها هنگام اشغال خو گرفته ایم به کلمات کوتاه و رسای فراتر از هراس و دردمان به تقاطع‌های زمان، که لحظه‌ای با نورافکن‌های آینده روشن می‌شدند به کلمات شتابناک، تلخیصی کوتاه از زندگی به تنها نکات اساسی نوشته بر پاکت سیگار یا بر کاغذ پاره‌ای پنهان شده در کفش یا جیب پیراهنی کاغذ پاره ای همچون پل بزرگی بر فراز مرگ. به یقین خواهند گفت که این همه هیچ نیست. اما تو، برادر من، تو می دانی: از همین کلمات ساده همین کارهای بی روی و ریا همین ترانه‌های بی‌پیرایه است که زندگی‌مان بر می‌بالد و به بار می‌نشیند از همین هاست که جهان فراخ تر می‌شود و ما نیز... «یانیس ریتسوس» ۸۲۱ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت @kahabibi

 • "در رابطه با موج اعتصابات کارگری در ایران"

  اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در رابطه با موج اعتصابات کارگری در ایران در حالی که اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه پنجاه و چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت، اعتصاب سراسری کارگران و کارکنان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که از روز شنبه ۱۱ مرداد ماه آغاز شد همچنان ادامه دارد و در حال گسترش می باشد. این اعتصاب هماهنگ و سراسری که اینک بیش از ۳۰ شرکت نفت و گاز و پتروشیمی را شامل شده، از پالایشگاههای آبادان، قشم، پتروشیمی لامرد، پارسیان، فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی ( عسلویه، کنگان، تنبک، طاهری و بیدخون) آغاز شد و سریعأ شرکتهای پتروپالایش جفیر اهواز، کارگران فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی کنگان، پترو شیمی ماهشهر را در بر گرفت و سپس کارگران پالایشگاههای اصفهان و نیروگاه حرارتی تبریز نیز به این جنبش اعتصابی پیوستند. بعلاوه در این فاصله شاهد اعتصاب کارگران هپکو اراک، فولاد سنگان، رانندگان اتوبوس ارومیه و تجمعات اعتراضی کارگران شهرداریها، معلمان و فرهنگیان بازنشسته در تهران، پزشکان و پرستاران بیمارستهانهای شیراز بودیم. فراخوان سراسری کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی برای اعتصاب روز ۱۱ مرداد پس از آن داده شد که مطالبات کارگران از جانب دولت و پیمانکاران بی پاسخ ماند. این اعتصاب بزرگترین اعتصاب در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در طول حاکمیت رژیم اسلامی است که بخش کلیدی و شاهرگ حیاتی اقتصاد رژیم است و در سطح سراسری ایران نیز صورت گرفته است. به این اعتبار نقطه عطفی مهمی در تاریخ جنبش کارگری به حساب می آید و امید بخش است و می تواند زمینه ساز همبستگی و پیوند بخشهای مختلف جنبش کارگری در ایران باشد. این اعتصابات کارگری که کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی در محور آن قرار د ارند به اعتبار خواسته ها و مطالباتی که مطرح کرده اند نه تنها خواست و مطالبه بخش های وسیعی از کارگران ایران را نمایندگی می کنند، بلکه می تواند حمایت و پشتیبانی توده های میلیونی اقشار فرودست جامعه را نیز برانگیزد. این جنبش اعتصابی به اعتبار وزنی که دارد ظرفیت آنرا دارد که جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی سازد. مطالبات کارگران نفت و گاز و پتروشیمی همانند خواسته های کارگران در دیگر بخشهای تولیدی و خدماتی، عبارتند از پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، افزایش دستمزدها، برچیدن شرکتهای پیمانی و قراردادهای موقت، امنیت شغلی و رسیدگی به وضعیت استخدامی، ابطال واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تأمین بیمه درمانی و غیره می باشد. از آنجا که بحران و فقر و فلاکت اقتصادی کارد را به استخوان کارگران و دیگر اقشار محروم و فرودست جامعه رسانده است، کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی همانند کارگران مبارز نیشکر هفت تپه مصمم هستند تا تحقق همه مطالباتشان به اعتصاب ادامه دهند. کارگران اعتصابی تاکنون با هوشیاری ترفندها و وعده و وعید های دروغین کارفرمایان برای شکستن اعتصاب را خنثی کرده و عزم خود را برای ادامه اعتصاب نشان داده اند. در این شرایط بدون تردید بکار بستن تجربه فعالین و رهبران اعتصاب هفت تپه در برگزاری مجمع عمومی و دخالت دادن مستقیم کارگران در تصمیم گیری ها می تواند در حفظ اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی بسیار مؤثر واقع شود. کارگران بخشهای نفت، گاز و پتروشیمی در عین حال که با کار خود بیشترین سودآوری را برای دولت و کارفرما تأمین می کنند، اما جزو محروم ترین بخش طبقه کارگر ایران از لحاظ میزان دستمزد، امکانات رفاهی و ایمنی کار و ساعات طولانی کار روزانه هستند. با توجه به اهمیت تولیدات این بخشها برای رژیم کارگران این بخش همیشه تحت نظر و کنترل شدید حراست که تحت فرمان مستقیم اطلاعات سپاه پاسداران است، قرار داشته اند. طی این سال ها تلاش کارگران برای ایجاد هر گونه تشکل صنفی نیز به شدت سرکوب شده و امکان ارتباط کارگران حتی از فازی به فاز دیگر را نیز ممنوع کرده اند. از سال های گذشته تا کنون تعداد زیادی از فعالین کارگری را به اتهامات مختلف دستگیر و اخراج نموده اند. تحت همین فشارهای سنگین در صد بالایی از کارگرانی که در آن شرکتها مشغول به کارند مجبور شده اند با عقد قراردادهای موقت و سفید امضا با شرکتهای واسطه ای که آنان نیزاکثرأ وابسته و تحت نفوذ سپاه پاسداران هستند، کار کنند. تحت این شرایط سخت و طاقت فرسا هر وقت هم کارفرما اراده کرده کارگران را بدون پرداخت هیچ حق و حقوقی اخراج کرده است. در نتیجه کارگران علاوه بر آنکه باید در گرمای سوزان مناطق جنوب بدون امکانات رفاهی و امنیتی با مزد چندین مرتبه زیر خط فقر کار کنند، از امنیت شغلی و مزایای دیگری نیز بهره مند نیستند. دستمزد کارگران در این بخشها نیز نسبت به سه چهار سال قبل نه تنها افزایش نیافته بلکه در اثر تورم افسارگسیخته، جهش روزانۀ قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف روزانه و اجاره مسکن و سقوط شتابان ارزش ریال بیش از ۵۰ در صد نیز کاهش داشته است. این در حالی است که در این فاصله سبد معیشتی یک خانواده کارگری بیش از ۳۰۰ در صد افزایش یافته است. تداوم این اعتصاب تا کنون موجب برانگیختن شور و شوق زیادی در دیگر بخشهای کارگری و به ویژه تقویت و استحکام روحیه کارگران مبارز و مقاوم هفت تپه شده است. از سوی دیگر کم کم توجه نهادهای کارگری بین المللی را در اعلام پشتیبانی به خود جلب کرده است. از جمله اتحادیه جهانی صنعت متشکل از اتحادیه های آزاد و مستقل کارگری کارگری در صنایع فلزی، شیمیایی، انرژی و معدن و نساجی شده که ۵۰ میلیون کارگر در ۱۴۰ کشور جهان در آنها عضو می باشند و ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا نیز از اعتصابات کارگران ایران به حمایت برخواسته اند. همزمانی و هماهنگی اعتصاب کارگران نفت و گاز و پترو شیمی در نقاط مختلف ایران نشانه وجود ارتباط و پیوند فعالین و پیشروان کارگری و درجه ای از رهبری سازمانیافته در این بخش مهم از صنایع ایران است. در شرایط سرکوب حاکم بر ایران، وجود ارتباط میان شبکه های فعالین کارگری در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی می تواند در سازماندهی و موفقیت اعتصابات و سراسری شدن و پیروزی نهایی جنبش کارگری و به هم پیوند دادن آن با دیگر جنبشهای اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد. همراهی فعالین دیگر جنبشها اجتماعی زنان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و زحمتکشان جامعه با اعتصابات کارگری می تواند به گسترش و موفقیت آن و به زانو در آوردن رژیم جمهوری اسلامی در برابر خواست کارگران نقش تعیین کننده ای داشته باشد. پیروز باد اعتصاب متحدانه کارگران سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ۷ اوت ۲۰۲۰

 • فراخوان اعتصاب سراسری کامیونداران

  فراخوان اعتصاب سراسری کامیونداران کامیونداران، تاکسیداران و اتوبوس داران باشرایط موجود افزایش قیمتهای لوازم یدکی و هزینه‌های دیگر فلج کننده و با توجه به اینکه دولت هیچگونه حمایتی و یا توجهی در شرایط سخت و بحرانی به ما ندارد، لذا از شما همکاران خواهشمندیم در اتحاد در عمل به اعتصابات کارگران دیگر مناطق بپیوندید و از روز یکشنبه ١٩ مرداد برای دفاع از حقوق حقه خود بار دیگر ما نیز در عمل کنار دیگر هموطنان اعتصاب خواهیم کرد! #اعتصابات_سراسری #اعتصاب_رهایی ✅ @DORRTV

 • لیست پالایشگاهها و دیگر مراکز کارگری در حال اعتصاب:

  لیست پالایشگاهها و دیگر مراکز کارگری در حال اعتصاب: ١- نیشکر هفت تپه ٢- هپکو در اراک ٣- پالایشگاه پارسیان ۴- پالایشگاه اصفهان ۵- شرکت آسفالت طوس ۶- کارگران پیمانکاری فولاد سنگان ٧- میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه ٨- رانندگان ٣٥٠ ناوگان اتوبوسرانی ارومیه ٩- پتروشیمی لامرد فارس ١٠- پالایشگاه لامرد جوشکاران گروه درخشنده و جاور ١١- پالایشگاه های فازهای ۲۲ و ۲۳ پارس جنوبی کنگان ١٢ -بخشی از کارگران پروژه ای آبادان، پتروپالایش کنگان ١٣- پالایشگاه نفت سنگین قشم در استان هرمزگان ١٤- پالایشگاه جفیر اهواز، پتروشیمی سبلان ١٥- نیروگاه برق رودشور تهران، نیروگاه ایرانشهر ١٦- شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پالایشگاه نفت سنگین قشم ١٧- شرکت آی.جی.سی در پالایشگاه آبادان ١٨- شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پارس فنل ١٩- سیکل ترکیبی ارومیه، شرکت تناوب در فاز ١٤ ٢٠- فاز ١٤ پیمانکاری مطوری در پارس جنوبی ٢١- شرکت پتروهمگام ماهشهر ٢٢- پتروشیمی هنگام ماهشهر ٢٣- پالایشگاه ماهشهر شرکت تهران جنوب ٢٤- نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در نیروگاه بیدخون شهرستان عسلویه ٢٥- نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر در مشهد ٢٦- شرکت ارتو پارت پیمانکاری باقری ٢٧- پتروشیمی رازی، شرکت جهانپارس ایلام مهران ٢٨- کمپ امام حسین در فاز ۱۳ ٢٩- فاز ۱۳ شرکت لیدما ٣٠-شرکت اکسیر صنعت در فاز ۱۳ در اسلکه تنبک ٣١- گروه پیمانکاری آریا نگین خوزستان NGL ٣٢-فاز ۱۳ تمبک ٣٣- نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز هم جوشکارها وهم فیتره ٣٤- فولاد سنگان پیمانکاری قیصری شرکت فولاد کوشان ٣٥- شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان ٣٦- نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی ٣٧- پتروشیمی بوعلی ٣٨- سایت پتروشیمی عسلویه ٣٩-کارگران نیروگاه برق سبلان ٤٠-نیروگاه برق اردبیل ٤١-شرکت نصب نیرو ۴۲- راه آهن اندیمشک #معیشت_منزلت_حق_مسلم_ماست #حقوقهای_نجومی_فلاکت_عمومی #اعتصاب_عمومی_علیه_اعدام #دفاع_از_حقوق *** کانال #خوزستان_امروز شنبه ١٨ مرداد ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t تلگرام⬇️ @xozestan41 اینستاگرام ⬇️ ***

 • ***

  واکنش رسوا و تحریف آمیز دو تن از نظامیان مرتبط با کشتار کولبران به کمپین کولبر نکشید فرهاد شعبانی ◼️هشتک و توفان توییتری کولبر نکشید در فاصله کوتاهی در ایران به ترند اول تبدیل شد و پس از تراژدی جانباختن دو برادر کولبر زیر 18 سال فرهاد و آزاد خسروی این بزرگترین رسوائی برای جمهوری اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی بود. بیش از 100 هزار نفر در این توفان توییتری جنایت جمهوری اسلامی در کشتار کولبران را محکوم کردند و با خواست کولبر نکشید از این حرکت پشتیبانی کردند. شبکه‌های اجتماعی و شماری از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی این حرکت بزرگ را پوشش داده و البته که این حرکت تأثیرات خود را برجای و در ارزیابی از آن می‌توان این حرکت را یک دستاورد نامید. در پاسخ به دستاوردهای این کمپین موفق و تأثیر گذار دو تن از نظامیان دست‌اندر کار کشتار کولبران در واکنشی مذبوحانه یکبار دیگر بر تداوم کشتار کولبران پافشاری کردند پاسدار شوشتری فرمانده ناجا در این باره گفت : «کولبران اگر براساس نیاز خودشان در مناطق مشخص شده فعالیت کنند، مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر در مناطق ممنوعه ترددی صورت گیرد براساس مصوبات قانون، این امر خط قرمز پلیس محسوب می شود.» علاوه بر او، احمدعلی گودرزی فرمانده پلیس مرزبانی که سراسیمه به کردستان سفر کرد و به بازدید از برجکهای مرزی محل کشتار کولبران رفت، این چنین واکنش نشان داد. «برخی در حق مرزبانان بی‌مهری می‌کنند و ادعا دارند مرزبانان نیروی انتظامی با کولبران مقابله می‌کنند که دروغ محض است و این عزیزان همواره مورد حمایت مرزبانان هستند.کولبر واقعی، در زمان و مسیر تردد و همچنین با کالای مشخص از گذرگاه‌های رسمی رفت‌آمد دارد.اما آن‌دسته‌که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی می‌خواهند کالای قاچاق به کشور وارد کنند، قاچاقچی‌اند و برخورد با آنان خواسته مرزنشینان است.» از بررسی کولبری مجاز و غیر مجاز در این مطلب صرفنظر می‌کنم و به این ادعا پاسخ می‌دهم که، هر دو نفر آن‌ها بشکلی رسوا دروغ می گویند. آنجائی که کولبران را به واقعی و غیر واقعی تقسیم‌بندی می‌کنند و مدعی اند در مناطق مشخص یا به اصطلاح با کولبران واقعی برخوردی صورت نمی گیرد، آشکارا دروغ می‌گویند و نشان می‌دهند از هرگونه اخلاق انسانی تهی اند زماینکه می‌گویند با کولبران به اصطلاح قانونی و یا واقعی برخوردی صورت نمی گیرد. در پاسخ به این شارلاتانهای دروغ‌گو باید بگوئیم که، شماری زیادی از کولبران مقتول توسط نیروهای مرزبانی و سپاه از کولبرانی هستند که کارت کولبری دارند و از گذرگاههای مرزی به اصطلاح قانونی عبور می کنند. گذرگاههای مرزی «ته ته «و «نوسود» در اورامانات از گذرگاههای به اصطلاح قانونی است که ما بارها شاهد تیراندازی این غارتگران بسوی کولبران بوده ایم. نزدیکیهای قهوه خانه ائی مشهور به قهوه خانه عثمان در گردنه «ته ته» اورامانات یکی از کمین گاههای پاسگاه مرزی ژالانه برای کولبران است که کولبران اگردر این کمین گاهها با شلیک مستقیم جان نسپارند و اموالشان توسط افراد پاسگاه تحت عنوان کشف اجناس قاچاق به غارت برده نشود، برای حفظ جان به صخره ها پناه می‌برند و متاسفانه با سقوط از صخره های سخت جان می دهند. ما بارها گزارش کشتار کاسبکاران را در محورهای شهرهای کردستان که نوار مرزی هم نیستند، گزارش کرده‌ایم. این قاتلین کشتار کاسبکاران را که در محورهای مابین شهرهای کردستان به سایر شهرهای ایران صورت می‌گیرد را چگونه توجیه می کنند؟ اکثریت بالائی از کولبران جانباخته و مجروح در میان کولبرانی هستند که دارای کارت کولبری هستند، از گذرگاههای مرزی قانونی عبور می‌کنند و یا کاسبکارانی هستند که در محورهای شهرهای کردستان در ترددند. آمارهای 6 ماهه و سالانه کولبر نیوز گواهی بر این ادعاست. بنابراین : در پاسخ باید گفت، این دو نظامی هم آمر و هم عامل کشتار کولبران هستند. آمر بدین جهت که در تصمیم گیری معاونت امنیتی وزارت کشور شرکت داشته اند و با قاچاقچی نامیدن کولبران ( کسانیکه برای امرار معاش به این پیشه مرگبار روی آورده‌اند ) در صدور حکم تیراندازی بسوی آنان مشارکت دارند. عامل به این معنی به همراه نیروهای سپاه، فرمانده نیروهائی هستند که دستور مستقیم کشتار کولبران را صادر می کنند. از نگاه مردم کردستان و کولبران این دو نظامی جنایتکار به حساب می‌آیند و بهر حیله و ترفندی برای فرار از محاکمه و مجازات خود متوسل شوند، فایده ائی نخواهد داشت. آن‌ها قاتل کولبرانند و روزی خواهد رسید که آن‌ها را پاسخگو خواهیم کرد. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • کارگران بازنشسته میان آب تجمع مطالباتی - اعتراضی برگزار کردند.

  کارگران بازنشسته میان آب تجمع مطالباتی - اعتراضی برگزار کردند. ◼️شنبه 18 مرداد ماه، کارگران بازنشسته میان آب برای دریافت مطالبات سنوات طبق رای هیات تشخیص و هیات اداره کار شوش و الوان و مطابق ماده 26 قانون کار و بازرسی کار دست به تجمع اعتراضی زدند. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • 17 امرداد ، روز خبرنگار بر همه ی خبرنگاران مردمی خجسته باد.

  17 امرداد ، روز خبرنگار بر همه ی خبرنگاران مردمی خجسته باد. *** کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران: *** سایت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از میان افراد علاقمند به خبرنگاری عضو افتخاری می پذیرد. دوستداران می توانند در سراسر کشوربرای آموزش دوره ی کوتاه مدت خبرنگاری بطور رایگان با نشانی زیر تماس بگیرند. @shora_hamahangi

 • محمد حبیبی

  این هیولاهای دوست داشتنی [معلم دربند، محمد حبیبی] مرداد ٩۶ ژیژک فیلسوف نامدار معاصر جمله جالبی دارد. می گوید: رسانه هیولاست. یک هیولای وحشتناک، یک هیولای لازم، یک هیولای دوست داشتنی. درست می‌گوید . رسانه هیولاست، آنجا که کابوس شبانه قدرتمندان می‌شود و آن هنگام، که رویاهای شیرینشان را به زهری تلخ تبدیل می کند. رسانه هیولایی قاطع است. ضروری است. مطلقا ضروری . فرقی ندارد، جنگ باشد، یا بحرانی در میانه‌ی زندگی. یقه می‌گیرد. سفت و سخت و بی‌رحمانه. رسانه هیولایی مهربان است، آن هنگام که فریاد بی‌صدایان می‌شود و در همهمه‌ی فراموشی‌ها، رنج‌های فراموش شدگان را فریاد می‌زند. اما به چرخشی می‌تواند، صدای فراموشی باشد. طبلی گوشخراش و سازی ناکوک تا پنهان کند، سیمای حقیقی زورمندان را و به وارونگی حقیقت بنشیند. ساز اختناق. آنگونه که هر تبعیضی، جلوه‌ای باشد از آنچه که هست، از آن چه که باید باشد، بی هیچ امکانی از تحول و تغییر. بردگی مطلق. آنگاه رسانه هیولایی است وحشتناک برای توده‌ها. میان آن هیولای دوست داشتنی و این وحشت مطلق، مرز باریکی و کوتاهی است به کوتاهی چرخش قلم و خیانت زبان. زبان که خیانت کرد جنگ می‌شود امری ضروری. درد می‌شود وضعیتی عادی در زندگی بشری. در میانه این دو، آنها که چرخش قلمشان به سمت روشنایی است، کم نیستند در زمانه ما. آنها که تاوان می‌دهند همچنان برای افشای تباهی‌ها. امروز روز آنهاست. بله روز شما. روز شما که ارزش قلمهایتان را می‌دانید و هرگز کم فروشی نمی‌کنید. روزتان مبارک هیولاهای دوست داشتنی. #روز_خبرنگار @kahabibi

 • ۸۲۰ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  "خم نکردی به پیش دشمن سر پا فشردی تو تا دم آخر ! پیش رفتی چنانکه باید رفت به تو ای رهگشای آینده ! به تو ای لاله بهار امید ! به تو ای شب شکن تر از خورشید درود" ۸۲۰ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • کارگران شهرداری روانسر دست به تجمع اعتراضی زدند.

  کارگران شهرداری روانسر دست به تجمع اعتراضی زدند. ▪️جمعه 17 مرداد ناه، بنابر خبر دریافتی شماری از کارگران شهرداری روانسر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. ▪️این کارگران که خواستار 5 ماه دستمزد معوقه خود هستند تاکنون چندین بار دست به تجمع زده اند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنان نبوده است. کارگران معترض می گویند علاو بر 5 ماه دستمزد معوقه تاکنون عیدی و پاداش پایان سال 98 خود را نیز دریافت نکرده اند.

 • مبین کولبر 16 ساله با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم مجروح شد

  مبین کولبر 16 ساله با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم مجروح شد ◾️ جمعه 17 مرداد ماه، بنابر خبر رسیده، روز گذشته نیروهای مسلح رژیم در کوهستانهای نوسود کولبر نوجوانی بنام «مبین حسینی» اهل «دوریسان» از توابع پاوه را حین کولبری مورد حمله قرار دادند و بشدت مجروح کردند. مبین حسینی هم اکنون در بیمارستان پاوه بستری است و وضعیت او وخیم گزارش شده است. #کولبر_نیوز #kolbarnews

 • جانباختن 2 کارگر #سد_سیمره در استان ایلام

  جانباختن 2 کارگر #سد_سیمره در استان ایلام ⭕️جمعه 17 مرداد ماه ، دو کارگر نصاب شاغل در سد سمیره واقع در شهرستان بدره در ایلام هنگام کار دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند. این حادثه روز گذشته اتفاق افتاد و به گفته شاهدان عینی، این دو کارگر در حال نصب قطعات بدنه سد بودند که در این هنگام کابل جرثقیل موجود در محل که کار انتقال قطعه‌های بزرگ را به بدنه داشته ناگهان پاره شد و نهایتاً بارجرثقیل از ارتفاع سقوط و پس از برخورد با این دو کارگر، منجر به فوت آنان شده است”. #کولبرنیوز

 • اسامی واحدهای کارگری در حال اعتصاب

  اسامی واحدهای کارگری در حال اعتصاب ١- نیشکر هفت تپه ٢- هپکو در اراک ٣- پالایشگاه پارسیان ٤- شرکت آسفالت طوس ٥- کارگران پیمانکاری فولاد سنگان ٦- پالایشگاه اصفهان ٧- میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه ٨- رانندگان ٣٥٠ناوگان اتوبوسرانی ارومیه ٩- پتروشیمی لامرد فارس ١٠- پالایشگاه لامرد جوشکاران گروه درخشنده و جاور ١١- پالایشگاه های فازهای ۲۲ و ۲۳ پارس جنوبی کنگان ١٢ -بخشی از کارگران پروژه ای آبادان، پتروپالایش کنگان ١٣- پالایشگاه نفت سنگین قشم در استان هرمزگان ١٤- پالایشگاه جفیر اهواز، پتروشیمی سبلان ١٥- نیروگاه برق رودشور تهران، نیروگاه ایرانشهر ١٦- شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پالایشگاهنفت سنگین قشم ١٧- شرکت آی.جی.سی در پالایشگاه آبادان ١٨- شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پارس فنل ١٩- سیکل ترکیبی ارومیه، شرکت تناوب در فاز ١٤ ٢٠- فاز ١٤ پیمانکاری مطوری در پارس جنوبی ٢١- شرکت پتروهمگام ماهشهر ٢٢- پتروشیمی هنگام ماهشهر ٢٣- پالایشگاه ماهشهر شرکت تهران جنوب ٢٤- نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در نیروگاه بیدخونشهرستان عسلویه ٢٥- نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر در مشهد ٢٦- شرکت ارتو پارت پیمانکاری باقری ٢٧- پتروشیمی رازی، شرکت جهانپارس ایلام، مهران ٢٨- کمپ "امام حسین" در فاز ۱۳ ٢٩- فاز ۱۳ شرکت لیدما ٣٠-شرکت اکسیر صنعت در فاز ۱۳ در اسلکه تنبک ٣١- گروه پیمانکاری آریا نگین خوزستان NGL ٣٢-فاز ۱۳ تمبک ۳۳- نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز هم جوشکارها وهم فیتره ٣٤- فولاد سنگان پیمانکاری قیصری شرکت فولاد کوشان ٣٥- شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان ٣٦- نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی ٣٧- پتروشیمی بوعلی ٣٨- سایت پتروشیمی عسلویه @ordoyekar

 • کارگران شهرداری روانسر دست به تجمع اعتراضی زدند.

  کارگران شهرداری روانسر دست به تجمع اعتراضی زدند. ▪️جمعه 17 مرداد ناه، بنابر خبر دریافتی شماری از کارگران شهرداری روانسر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. ▪️این کارگران که خواستار 5 ماه دستمزد معوقه خود هستند تاکنون چندین بار دست به تجمع زده اند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنان نبوده است. کارگران معترض می گویند علاو بر 5 ماه دستمزد معوقه تاکنون عیدی و پاداش پایان سال 98 خود را نیز دریافت نکرده اند.

 • کلکتیو سندیکائی فرانسه در حمایت از اعتصابات اخیر کارگران در ایران

  اطلاعیه کلکتیو سندیکائی فرانسه در حمایت از اعتصابات اخیر کارگران در ایران. آدرس بیانیه در اینترنت *** اعتصاب در ایران! اعتصاب عمومی، پالایشگاه ها و میدان های نفتی جنوب ایران را فراگرفته است. از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پالایشگاه های نفت سنگین در قشم، پارسیان لامرد، پالایشگاه آبادان و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ کنگان – پارس جنوبی دست به اعتصاب زده اند. کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی از روز ۲۹ ژوئیه جهت اعتراض به دستمزدهای ناچیز و تهدید به اخراج از کار، اعتصاب کرده اند. کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در گرمای نزدیک به ۵۰ درجه کار می کنند، از ۱۳ ژوئن اعتصاب کرده اند. چند ماه است که حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است. این اعتصاب ها در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی ها و حقوق سندیکائی منطبق با مقاوله نامه های بین المللی کار را که خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می گذارد. حکومت مطالبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تلاش می کند اعتصاب کنندگان را با تهدید و سرکوب خفه کند. اما، فعالان از جمله با ایجاد صندوق ملی همبستگی مالی، برای کمک به اعتصاب کنندگان، به سازماندهی کارگران پرداخته اند. در اوضاع حاد کنونی، فعالان کارگری ایران به اتحاد و همبستگی همه اقشار مردمی دعوت می کنند تا صدای مطالباتِ به حق آن ها به گوش برسد. سازمان های سندیکائی فرانسه: کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار CFDT کنفدراسیون عمومی کار CGT فدراسیون سندیکائی متحد FSU اتحاد سندیکائی متحد Solidaires اتحادیه سندیکائی مستقل UNSA از کارگران اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنند. ششم اوت ۲۰۲۰ باز انتشار: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه @syndica_7tape

 • ۸۱۹ روز از بازداشت محمد حبیبی گذشت

  اندیشیدن در سکوت ، آن که می‌اندیشد به‌ناچار دَم فرو می‌بندد اما آنگاه که زمانه زخم‌خورده و معصوم به شهادت‌اش طلبد به هزار زبان سخن خواهد گفت. «احمد شاملو» ۸۱۹ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • #اعتراض_رانندگان_تاکسی در شهرهای مشهد، بابل و سبزوار

  #اعتراض_رانندگان_تاکسی در شهرهای مشهد، بابل و سبزوار ⭕️پنج شنبه 16 مردادماه، به دنبال اعتراض رانندگان تاکسی در مشهد، رانندگان‌ تاکسی در شهرهای بابل و سبزوار نیز دست به #اعتراض زدند. رانندگان تاکسی جزء آن دسته از مشاغل خدماتی بودند که باشیوع ویروس کرونا هم متحمل خسارت مالی شدند و هم شماری از آنها جان خود را از دست دادند. دولت نسبت به معیشت و سلامت آنها بی تفاوت است و آنها معترض هستند. #کولبرنیوز @kolbarnews

 • بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا درباره اعتصابات در ایران

  بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا درباره اعتصابات در ایران. به زبان های فارسی، انگیسی و فرانسوی ارسال می شود. آدرس بیانیه در اینترنت *** موج اعتصابات در ایران: ما حمایت می کنیم! در ایران بیماری همه گیر کرونا ویروس کوید۱۹ بیداد می کند. در رابطه با این وضعیت فاجعه بار به استناد یكی از اعضای همبستگی سوسیالیستی با كارگران در ایران در فرانسه: «بیمارستان ها اشباح شده اند و فاقد امکانات درمانی اند. توده های کم درآمد از همه چیز محرومند: پیشروی بیماری خیره کننده است. در ایران سیستم بهداشت و درمان به‍ شدت درخطر است. به دلیل فساد داخلی و سوداگری های مالی میلیون ها نفر علاوه بر مشکلات اقتصادی، بیکار شده و هیچ منیع درآمدی ندارند. با بحران کرونا ویروس میزان بیکاری و تورم باز هم به طرز چشمگیری افزایش یافته است. فشارهای اقتصادی متناسب با نمودار پیشرفت این بیماری بر میزان فلاکت مردم افزود است.» *** در ۱۵ ژوئیه عفو بین الملل در بیانیه ای می گوید: « در ایران شاهد افزایش هوشیار دهنده توسل به مجازات اعدام برای تظاهر کنندگان، دگراندیشان و اقلیت ها قومی بوده ایم». در طی ماه ژوئیه، احکام اعدام هشت تن از تظاهر کنندگان علیه گرانی زندگی در سال گذشته، توسط شورایعالی قضایی تائید شدند. محکومیت اولیه سه تن از آن ها به اسامی امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی آن چنان اعتراضات گسترده ای را در فضای مجازی موجب شد به طوری که رژیم را وادار به تعلیق موقت اجرای احکام کرد. در این شرایط و در مواجهه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه می دهند. اعتصاب ها چند برابر شده اند. کارگران زن و مرد کارخانه نیشکر هفت تپه بیش از ۵۰ روز در اعتصاب به سر می برند. این طولانی ترین اعتصاب در تاریخ آن ها است، اما این اعتصاب عامل بسیار مهم مقاومت و مبارزات اجتماعی بوده است. اعتصاب کنندگان خواستار پرداخت دستمزد معوقه سه ماه گذشته و دولتی شدن مجدد کارخانه خود هستند. چند روز پیش، هزاران کارگر در چند بخش از صنایع نفت و پتروشیمی با هماهنگی کامل اقدام به اعتصاب کردند. در آخر هفته گذشته معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی تظاهراتی ترتیب دادند و بی عدالتی های اجتماعی را محكوم كردند. سازمان های عضو "شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه " بار دیگر بر حمایت و همبستگی خود با کارگران ایران تأکید می کنند. همبستگی بین المللی امری اساسی است، مبارزات خود را به گوش همه مردم جهان برسانیم! اتحادیه کارگری و مردمی برزیل (CSP-Conlutas) - برزیل کنفدراسیون عمومی کار (CGT) - اسپانیا اتحادیه سندیکای همبستگی - (Solidaires) فرانسه کنفدراسیون عمومی کار - (CGT-B) بورکینافاسو کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی (KPRI) - اندونزی کنفدراسیون سندیکایی - (Intersindical) اسپانیا اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت (SNAPAP) - الجزایر نبرد کارگر - هائیتی اتحادیه سندیکایی ایتالیایی - ( (USI ایتالیا کنفدراسیون ملی کارگران - همبستگی کارگری (CNT SO) فرانسه اتحادیه کمیسیون های پایه (CO.BAS) - اسپانیا سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی - (OGTHI) هائیتی سندیکای بین حرفه ای (SI COBAS) -ایتالیا کنفدراسیون ملی کار (CNT-f) - فرانسه سندیکای آلترناتیو کاتالونی (IAC) - اسپانیا اتحادیه عمومی کارگران صحرا - (UGTSARIO) صحرای غربی همگرایی چپ سندیکایی (ESK) -باسک کنفدراسیون ملی کارگران سنگال (CNTS / FC) - سنگال فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری (EFITU) - مصر سندیکای خودمدیریتی کارگران - (SIAL-COBAS) ایتالیا فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل (GFIU) - فلسطین کنفدراسیون طبقه کارگر (CCT) - پاراگوئه شبکه همبستگی کارگران - پرو اتحادیه مترقی کارگران نیجر (USPT) - نیجر اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال (UNSAS) - سنگال اتحادیه ملی برای دفاع از طبقه کارگر (UNT) - السالوادور همبستگی کارگری (SO) - اسپانیا اتحادیه ملی کارگران راه آهن، دریایی و حمل و نقل - (RMT / TUC)انگلستان مرکز ملی کارکنان - کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی (CNE / CSC) -بلژیک اتحادیه ملی کارگران کشاورزی - (SINALTRAINAL / CUT) کلمبیا فدراسیون عمومی پست، تلفن و مخابرات - اتحادیه عمومی کار (FGPTT / UGTT) - تونس اتحادیه کارگری - اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی(SYNTRASEH) - بنین اتحادیه کارگران فیوچرز (ASFOC-SN) - برزیل سازمان های سندیکایی مستقل راه آهن(ORSA Ferrovie) - ایتالیا اتحادیه ملی معلمان ) - (UNNOH هائیتی کنفدراسیون متحده کارکنان دانشگاه تحقیقات دانشگاهی پایه (CUB SUR) - ایتالیا کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر (CUB Immigrazione) - ایتالیا هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل (CAT) ایتالیا کنفدراسیون متحده کارکنان اعتبارات و بیمه (CUB SALLCA) - ایتالیا اتحادیه کارگران راه آهن - اتحادیه ملی کارگران (SYTRAIL / UNTM) - مالی اتحادیه کارگران صنایع غذایی - کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی - (GIDA-IŞ / DISK) ترکیه اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی (SNTPTB) - سنگال انجمن ملی کارکنان صندوق تامین خدمات اجتماعی (ANFACSS) - پاناما شورای دبیرستان های (CLA) - الجزایر کنفدراسیون متحده حمل و نقل (CUB Trasporti) - ایتالیا اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی (SESS) - الجزایر اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین (PPSWU) - فلسطین اتحادیۀ دانشجویان (USE) - بلژیک اتحادیه کارگران مخابرات (STCC) - پرتغال اتحادیه کارگران صنایع نفت (Sinutapetrolgas) - ونزوئلا اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک اتحادیه کارگران پست کانادا (STTP) - کانادا سندیکای مستقل کارگران پست (SAP) - سوئیس فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش (SUTEChili) - پلتفرم ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی - ساحل عاج اتحادیه کنگره، لیورپول - (TUC Liverpool) انگلیس سندیکای مستقل ایالتی برشا (ORMA Brescia) - ایتالیا فدراسیون سندیکایی خدمات دولتی SUD، کانتون ود Vaud (SUD Vaud) - سوئیس اتحادیه کاتالونیا (Metro SU) - کاتالونیا اتحادیه چرم سازان توزلا و ازمیر - (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) ترکیه اتحادیه دیگر، کانتون ود (L'autre syndicat) سوئیس سندیکای خدمات عمومی، شهر بروکسل (CGSP / FGTB Brussels) - بلژیک کارگران انترناسیونالیست ای. گ. متال برلین (IG Metall Berlin) - آلمان دانشگاه بوینس آیرس، بهیا بلانکا (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca) - آرژانتین اتحادیه کارگران صنایع نفت و گاز خصوصی - /CGT) ( Chubut آرژانتین اتحادیه کارکنان دانشگاه و کالج UCUلیورپول (UCU Liverpool) - انگلستان کارگران صنایع جهان - کمیسیون همبستگی بین المللی - (IWW) تبادل اطلاعات بین المللی (آلمان (TIE آلمان گرایش بین المللی (رهایی) - فرانسه ردیاب جهانی مانیتورینگ (GMO) - هنگ کنگ گرایش سندیکالیست انقلابی (CSR) - فرانسه نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه - ایتالیا همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران (SSTI) - فرانسه ابتکار همبستگی پایه (BASO) - آلمان مقاومت کارگری - کارگران فیات-ایریس بوس - ایتالیا

 • مشکلات صیادان و ماهیگیران جنوب از زبان خودشان

  مشکلات صیادان و ماهیگیران جنوب از زبان خودشان *** ⭕️برای صیادان جنوب هر روز زندگی سختتر میشود. طبیعت سخت گیر و زندگی و شرایط نابرابر دردسترسی به امکانات همه درنگاه و سخنان این صیادان ماهشهری پیداست. ⭕️هرکه دستش میرسد زورگویی میکند و حق میکشد و مافیا راه میاندازد. یکی از مهمترین شاخصهای #توسعه_پایدار توجه به رفاه و امنیت مشاغل کوچک محلی است!

 • "مبارزه برای تشکل مستقل"

  کارگران معادن گل گهر؛ اگر قرار است برای تشکل مستقل مبارزه کنیم، خوب است این تشکل از همه زیرمجموعه های حاکمیتی استقلال داشته باشد. *** اتحاد کارگران: کارگران گندله سازی مجموعه معدنی گل گهر سیرجان از سال هزار و سیصد و نود و شش، به اشکال مختلف خواهان ایجاد شورای اسلامی کار در محیط کار خود بوده اند. بیش از سه سال از اقدام رسمی کارگران گذشته، ولی تا کنون هیچ توفیقی به دست نیاورده اند. کارگران گندله سازی به شکل اخص، و کارگران معادن گل گهر سیرجان به طور عام، زیر مجموعه ای از طبقه مزد و حقوق بگیران کشورهستند که برای بدست آوردن حق و حقوق خود به شکل خودکار بایستی با اقدامات کارفرمایان و دولت حامی آنها مقابله کنند. تجربه پیروزی ها و شکستهای این مبارزات بر لزوم داشتن تشکل مستقل از سوی کارگران صحه گذاشته است. پافشاری کارگران گندله سازی گل گهر به ایجاد تشکلی برای خودشان هم در همین راستاست. در این رابطه خوب است به چند نکته توجه داشته باشیم: حال که کارگران عزم خود را جزم کرده اند تا تشکل مستقل خودشان را داشته باشند، چرا برای ایجاد سندیکای مستقل خودشان اقدام نکنند؟ تجربه سه ساله نشان داده است که هم دولت و وزارت کار، و هم کارفرما در سنگ اندازی در مسیر ایجاد این تشکل گوی سبقت را از هم ربوده و به ایجاد شورای اسلامی کار هم تن نمی دهند. مجموعه معادن گل گهر با بیش از هیجده هزار کارگر، باید بتوانند از تجربیات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای نیشکر هفت تپه استفاده کرده و بجای هزینه کردن برای ایجاد شورای اسلامی کار، ایجاد سندیکای مستق خود از دولت و کارفرما را در دستور کار خود قرار دهند. دستاوردهایی که سندیکای مستقل همراه خود می آورد قابل مقایسه با عملکرد شورای اسلامی کار نبوده و نیست. اگر کارگران معدن گل گهر سندیکای مستقل خود را داشته باشند قطعا خیلی راحتتر می توانند حمایت دیگر سندیکاهای کشور و صد البته اتحادیه های کارگری دیگر کشورهای جهان را با خود داشته باشند. تجربه سندیکای کارگران شرکت واحد نشان می دهد که کارگران و رانندگان شرکت واحد نسبت به دیگران از امنیت شغلی مطمئن تری برخوردار هستند. حقوق های معوقه کمتر در این شرکت نسبت به دیگران نیز نشانه دیگری از اراده جمعی سندیکا برای مقابله با سیاست های ضد کارگری دولت است. وضعیت حقوق های عقب افتاده رانندگان اتوبوس شهری در پایانه کاویانیِ کرمانشاه این وضعیت را بخوبی به نمایش می گذارد. شوراهای اسلامی کار نسبت به سندیکا از محدودیت هائی برخوردارند. نقش خنثی شورای اسلامی کار در هپکوی اراک، بخوبی کارکرد این شوراها را به نمایش می گذارد. وضعیت کارگران معادن بطور عام، و کارگران معادن گل گهر بطور اخص، از ویژه گی های برخوردار است که راه دیگری جز ایجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرما برای آنها باقی نمانده است. ایمنی کار بسیار ضعیف، شرایط کار برده دارانه، قراردادهای موقت و سفیدامضاء، و عدم امنیت شغلی در معادن از معضلات اصلی کارگران این بخش است. این کارگران یا باید از مبارزه برای حقوق مسلّم خود چشم بپوشند، یا بایستی برای دفاع از منافع صنفی خود تشکل خود را داشته باشند. حالا که ایجاد یک تشکل مستقل قانونی مشروط به هزینه است، چرا بایستی کارگران جایی هزینه کنند که محدودیت دارند. فراموش نکنیم گل گهر سیرجان با بیش از هیجده هزار کارگر، گُلِ سرسبد معادن ایران است. ایجاد سندیکا در این واحد بزرگ و مرکب می تواند الگوی کارگران دیگر معادن کشور قرار بگیرد.

 • "۱۹میلیون تومان حقوق"

  فیش حقوقی "نوربخش حاتمی" رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه، نشان می‌دهد که وی در ماه نزدیک به ۱۹میلیون تومان حقوق می‌گیرد. ▪️حقوق مدیر یک سازمان استانی را مقایسه کنید با کارگرانی که صدها ساعت در ماه استثمار می‌شوند، حدااقل دستمزدشان نیز با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود و در صورت اعتراض به نابرابری و تبعیض پاسخی جز پرونده‌سازی امنیتی و سرکوب در انتظارشان نیست. @ordoyekar

 • صدای پرستار

  جذب قراردادی ۸۳۷ نفر در حوزه‌ی پرستاری هیاهوی بسیار برای هیچ ... در ۲۶ تیرماه و برای اولین بار معاونت پرستاری وزارت بهداشت سر کار خانم دکتر حضرتی از جذب ۲۲۳۸ نیروی قراردادی در حوزه پرستاری خبر دادند ، از آنزمان تاکنون این خبر از زبانِ معاونتهای مختلف وزارت بهداشت از معاونت توسعه بگیر تا درمان بارها و بارها رسانه ای شد ‌ از آن به عنوان خبرخوش و مژده به پرستاران خسته و بیمار یاد شد و بارها گفته شد که با جذب و تزریق این نیروها ، به پیکره ی خسته پرستاری کشور جانی دوباره بخشیده خواهد شد در ابن مورد خاص، حجم خبرسازی آنقدر سنگین بود که حتی دکتر نوبخت هم از آن به عنوان یکی از دستاوردهای خود یاد کرد ، بگذریم از برخی فعالین و نهادهای صنفی ... امّا امروز و با انتشار دفترچه آزمون ، در کمال تاسف موجی از ناامیدی و یاُس جامعه پرستاری را فرا گرفت ، اکثر استانها یا سهمیه ای ندارند و یا اگر دارند بسیار ناچیز و انگشت شمار است ، لذا تصمیم گرفتم در نگاهی دقیق تر تعداد سهمیه های گروههای پرستاری در آزمون فوق را بشمارم : - پرستاری ۶۰۲ نفر - فوریتها ۱۴۳ نفر - اتاق عمل ۴۶ نفر - هوشبری ۳۴ نفر - بهیار ۱۲ نفر مجموع سهمیه در حوزه پرستاری : ۸۳۷ نفر چند حالت بیشتر ندارد ، یا مدیران وزارت بهداشت از علم اعداد مطلع نیستند ، یا ما با شکل عجیب و غریبی از تکنیکهای تبلیغاتی سر و کار داریم که مامور است خبرهای خوش برای پرستاری بسازد ، یا تعارض منافع اجازه نمی دهد سهمیه های جذب به حوزه پرستاری برسد ! و یا شاید هم قراردادهای استثمارگرایانه ی ۸۹ روزه به مذاق وزارت خوش آمده است ... هر چه هست رفتارهای اینچنینی هر چند وقت یکبار نمک به روی زخمهای پرستاری می پاشد ، بدیهی ست کمترین انتظار از مدیران وزارت بهداشت این است که حداقل در اعلام سهمیه های آزمون صادق باشند ، افزایش سهمیه ها پیشکش ... صدای پرستار ۹۹/۵/۱۳ اتحاد بازنشستگان

 • ۸۱۸ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  پنجره پنجره را باز بگذار شاید تابش آفتاب بر این آینه‌یِ شکسته‌یِ قدیمی خانه را روشن کند یا گلی تنها از سر دلتنگی سرکی درخانه‌یِ ما بکشد! پنجره را بازبگذار تا پرنده‌ی مهاجری برلبه‌یِ این تاقچه‌یِ غمگین در زمانی کوتاه نفسی تازه کند! یا هوای تازه‌ای بوی‌ گندیده‌یِ مامورانِ "قانون" را از اینجا ببرد! پنجره را باز بگذار تا که رعدی، شوری یا که غوغای خیابان پُر کند خانه‌ی ما را از شعر؛ و بخوانیم با هم زنده باد آزادی! پنجره را بازبگذار یک نسیمی شاید بوزد بر تنِ خاک، یک پرنده شاید خبر از فصل رهایی بدهد. «داریوش سلحشور» ۸۱۸ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد در مقابل شهرداری و فرمانداری

  تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد در مقابل شهرداری و فرمانداری ◼️چهارشنبه 15 مرداد ماه، کارگران شهرداری بروجرد با خواست پرداخت مطالبات مزدی شان روز گذشته ابتداء در مقابل ساختمان شهرداری و به دنبال فرمانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی خود شدند. #کولبر_نیوز #kolbarnews

 • اعلام حمایت جمعی از بازاریان و کسبه کردستان از کارگران اعتصابی صنایع نفت و پتروشیمی

  اعلام حمایت جمعی از بازاریان و کسبه کردستان از کارگران اعتصابی صنایع نفت و پتروشیمی ◼️چهارشنبه 15 مردادماه، متن این اعلام حمایت بدین قرار است : ما تعدادی از کاسبان صنوف مختلف استان کردستان ، با توجه به شرایط گرانی و رکود و کسادی بی سابقه حاکم بر بازار کردستان از اعتصاب کارگران زحمتکش تاسیسات نفتی حمایت میکنیم. ما انتظار داریم که کارگران سایر رشته های دیگر از این اعتصاب شکوهمند حمایت کنند. #کولبر_نیوز #kolbarnews

 • بیانیه بازاریان نوشت افزار تهران در حمایت از کارگران اعتصابی

  بیانیه بازاریان نوشت افزار تهران در حمایت از کارگران اعتصابی حمایت از کارگران و کارکنان اعتصابی پالایشگاهها و تأسیسات نفتی ما جمعی از بازاریان نوشت افزار تهران به اطلاع عموم مردم می رسانیم که اعتصاب کارگران پالایشگاهها و تاسیسات نفتی که از روز شنبه ۱۱ مرداد آغاز شده برحق بوده ووظیفه خود میدانیم همه جانبه از کارگران و کارکنان اعتصابی حمایت کنیم و عموم را به حمایت از این عزیزان تا رسیدن به حقوق حقه خودشان فرا میخوانیم

 • ادامه تجمع و راهپیمایی کارگران شرکت هپکو اراک

  ادامه تجمع و راهپیمایی کارگران شرکت هپکو اراک امروز سه شنبه ۱۴ مردادکارگران شرکت هپکو اراک برای چهارمین روز متوالی در محل کارخانه و زیر پل بختیاری به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. کارگران شرکت هپکو سپس درسطح شهر به راهپیمایی پرداختند. آنان در تجمع و راهپیمایی امروز خود نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی‌شان و وعده‌های دروغین مسئولین شرکت اعتراض کردند. کارگران هپکو اراک که حدود ۳۰۰نفر می‌باشند خواستار پرداخت ۲ماه حقوق و تامین امنیت شغلی خود می‌باشند. آنها می‌گویند، پس از چندین ماه دروغپردازی مسئولان که گویا هپکو به ایمیدرو واگذار شده، سرانجام معلوم شد که ۵۵درصد از سهام غیرمدیریتی آن به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردیده است.

 • ۳۲ کارخانه، پالایشگاه و مرکز صنعتی که کارگرانشان به اعتصابات سراسری در چند روز گذشته

  ۳۲ کارخانه، پالایشگاه و مرکز صنعتی که کارگرانشان به اعتصابات سراسری در چند روز گذشته پیوسته اند: ۱.نیشکر هفت‌تپه ۲. هپکو ۳. پالایشگاه قشم ۴. پالایشگاه آبادان ۵. پالایشگاه جفیر ۶. پالایشگاه کنگان ۷. پالایشگاه پارس جنوبی فاز ١۴، ٢٢ و ٢۴ ۸. پالایشگاه پارسیان ۹. پتروشیمی لامرد ۱۰. اتوبوسرانی خط واحد ارومیه ۱۱. پالایشگاه ماهشهر ۱۲. پالایشگاه اصفهان ۱۳. نیروگاه برق پارس جنوبی بیدخون ۱۴. شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان ۱۵. سایت پتروشیمی عسلویه ۱۶ . شرکت نیشکر هفت‌تپه ۱۷ .شرکت هپکو ۱۸ . پالایشگاه قشم ۱۹ .پالایشگاه آبادان ۲۰ .پالایشگاه جفیر ۲۱ .پالایشگاه کنگان ۲۲.پالایشگاه پارس جنوبی فاز ١۴، ٢٢ و ٢۴ ۲۳ .پالایشگاه پارسیان ۲۴ .پتروشیمی لامرد ۲۵ .اتوبوسرانی خط واحد ارومیه ۲۶ .پالایشگاه ماهشهر ۲۷.پالایشگاه اصفهان ۲۸ . نیروگاه برق پارس جنوبی بیدخون ۲۹ . شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان ۳۰ . سایت پتروشیمی عسلویه ۳۱ . نیروگاه برق مشهد ۳۲ .نیروگاه برق تبریز چهار شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

 • جنبش زنان متحد جنبش کارگری

  جنبش زنان متحد جنبش کارگری زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان) شرایط دهشتناک زندگی در ایران برای کمتر کسی قابل تحمل است. روند فاجعه بار بحران اقتصادی – اجتماعی سریع‌تر از برآوردهای آماری می‌تازد و پیش می‌رود. بحران فقر، گرسنگی، بیکاری و تورم چنان سرسام‌آور شده که مهره‌های درون حاکمیت هم هشدار از شورش‌های اجتماعی می‌دهند. شورش‌هایی که با دی‌ماه و آبان‌ماه قابل مقایسه نخواهد بود. درچنین فضایی به وضوح می‌توان دید که تمامی نهادهای قدرت با انواع و اقسام ترفندهای قانونی و غیر قانونی که الهام گرفته از سیاست‌های نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری جهانی است، مزدبگیران را در بدترین و متزلزل‌ترین موقعیت، چه به لحاظ قرارداد استخدام و چه به‌لحاظ سطح دستمزدها و بیمه قرار داده‌اند. بیش از ۵٠ روز از پایداری تاریخی کارگران هفت تپه می‌گذرد. ۵٠ روزی که به مقیاس زمان و رادیکالیسمِ سطح مطالبات در جنبش کارگری ایران تاریخی خواهد شد. مبارزه‌ای که در گرمای غیر قابل تحمل و خطر ابتلا به کرونا، با تکیه به همبستگی کارگران، بنیان خصوصی ‌سازی و غارت اموال عمومی را هدف قرار داده است. حاکمیت که همواره پاسخی به جز تهدید و دستگیری و اخراج نمی‌شناسد در تقابل با این همبستگی از یافتن راهی برای فرار عاجز مانده بود که ناگهان با اعتصاب و اعتراض در چندین مرکز مهم تولیدی نفتی و گازی مواجه شد. کارگران پالایشگاه‌های نفت آبادان، نفت سنگین قشم، پارسیان، پتروشیمی لامرد، پالایشگاه گاز فازهای ٢٢ تا ٢۴ پارس‌ جنوبی کنگان و متعاقب آن مراکز دیگری از جمله پالایشگاه دست از کار کشیدند. مطالبات کارگران بی‌تردید برای آنان مسئله‌ی مرگ و زندگی است. مزدهایی که پرداخت نمی‌شود، قرادادهایی که کم از تحمیل برده‌داری نیست، کار طاقت‌فرسا در بدترین شرایط آب و هوایی و با ریسک بالای ابتلا به کرونا، مسکن و غذای نامناسب و تحقیر آمیز. مبارزه‌ی کنونی کارگران، پرستاران، رانندگان و دیگر اقشار مزدبگیر برای ارتقای «سطح معیشت» نیست، در شرایط کنونی، مبارزه برای بقا و حق حیات است. کارگران با در سر داشتن آرمان‌ یک جامعه‌ی انسانی، در شرایط تورم و تبعیض چنان زیر فشارند که اکنون فقط برای بقا می‌جنگند. چرا که حرمت و جایگاه ٩٩درصدی‌ها برای یک‌درصدی‌های حاکم به پشیزی نمی‌ارزد. مافیای مسکن، ارز، کنکور و حتی سطل‌های زباله، چون اختاپوسی هزارسر به مکیدن خون تمامی مردم از جمله کارگران مشغول است. در چنین شرایطی زنان نیز به‌عنوان نیمی از نیروی کار که تبعیض و خشونت این ساختار را با همه‌ی وجود خود حس می‌کنند، آگاهانه و مسئولانه در کنار کارگران و سایر مزدبگیران قرار گرفته و از اعتصاب و اعتراض آن‌ها حمایت می‌کنند، ‌چرا که رهایی جامعه بدون همراهی و همکاری تمامی جنبش‌های مترقی و مردمی امکان‌پذیر نیست. بنابراین ما نیز به عنوان بخشی از جنبش زنان از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و تمامی مناطق نفتی و گازی و… دفاع کرده، از مطالبات آنان حمایت می‌کنیم و هرگونه تعرض به آنان را پیشاپیش محکوم می‌کنیم. زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان) ١۴ مرداد ١٣٩٩

 • "از لشکر زرهی کارگران هفت تپه"

  از لشکر زرهی کارگران هفت تپه به : لشکر زرهی کارگران هپکو! لشکر زرهی کارگران پالایشگاه قشم لشکر زرهی کارگران پالایشگاه کنگان لشکر زرهی کارگران پالایشگاه آبادان لشکر زرهی کارگران پالایشگاه جفیر لشکر زرهی کارگران پالایشگاه پارس جنوبی فاز ١۴، ٢٢ و ٢۴ لشکر زرهی کارگران پالایشگاه پارسیان لشکر زرهی کارگران پتروشیمی لامرد لشکر زرهی کارگران اتوبوسرانی ارومیه لشکر زرهی کارگران پالایشگاه ماهشهر لشکر زرهی کارگران پالایشگاه اصفهان لشکر زرهی کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی بیدخون لشکر زرهی کارگران آسفالت طوس دشت مغان لشکر زرهی کارگران پتروشیمی عسلویه همکاران! ای شما که نور چشم مایید، با اعتصابتان پس از اینکه ما بیش از پنجاه روز در گرما و با گرسنگی و خشم در اعتصاب بوده ایم، به ما این حس را دادید که تنها نیستیم و بی شماریم! عزیزان اعتصابی! همصدا با شما و هم دوش شما در کنارتان هستیم! ما از شما عزیزان با تمام توان پشتیبانی می کنیم! میدان مبارزه مشترک را رها نخواهیم کرد! پیوستن شما به صفوف رزم طبقاتی و اعتصاب دل ما را شاد کرد! زنده باد اتحاد کارگری! مستحکم تر باد صفوف اعتصاب هایمان! جمعی از کارگران هفت تپه - سه شنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه ⬆️ نامه ای از هفت تپه به سایر کارگران اعتصابی در سراسر کشور!

 • شرکت‌هایی که تاکنون کارگرانشان به اعتصابات سراسری پیوسته‌اند

  #سرخط: شرکت‌هایی که تاکنون کارگرانشان به #اعتصابات_سراسری پیوسته‌اند: شرکت نیشکر هفت‌تپه شرکت هپکو پالایشگاه قشم پالایشگاه آبادان پالایشگاه جفیر پالایشگاه کنگان پالایشگاه پارس جنوبی فاز ١۴، ٢٢ و ٢۴ پالایشگاه پارسیان پتروشیمی لامرد اتوبوسرانی خط واحد ارومیه پالایشگاه ماهشهر پالایشگاه اصفهان نیروگاه برق پارس جنوبی بیدخون شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان سایت پتروشیمی عسلویه #اعتصابات_کارگری @sarkhatism منبع: سرخطیم بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه

 • فراخوان به مدافعان کارگری در سراسر جهان

  فراخوان به مدافعان کارگری در سراسر جهان - این متن در حمایت از کارگران هفت تپه و فراخوان عمومی به همه برای حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه است. لطفا منتشر کنید. ترجمه به انگلیسی و ترکی هم پیوست است. متن فراخوان: "بیش از روز از اعتصاب کارگران "شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه " می‌گذرد؛ اعتصابی تاریخی که نتیجه‌ی سال‌ها مبارزه‌ی کارگران این شرکت برای لغو كامل خصوصي سازي و جهت گرفتن حقوق‌شان است. سندیکای هفت‌تپه در سال‌های ۵۳ و ۵۴ شمسی ایجاد شد ولی در سال‌های پس از انقلاب و در پی سیاست‌های ضدکارگریِ ضدانقلابِ حاکم مانند صدها اتحادیه و سندیکای دیگر تضعیف و غیرقانونی اعلام شد. در سال‌های ۸۴ و ۸۵ در پی اعلام خبر فروش صدها هکتار از زمین‌های این مجموعه نخستین اعتراضات همبسته‌ی کارگران هفت‌تپه آغاز شد و در سال ۸۶ سندیکای این کارخانه بار دیگر برپا شد؛ گرچه سازمان‌دهندگان ایجاد این سندیکا به نهادهای امنیتی احضار شدند. اما علی‌رغم سرکوب‌ها اعتراضات هفت‌تپه علیه خصوصی‌سازی و غارت بار دیگر در سال ۹۷ اوج گرفت که این‌بار نیز ده‌ها کارگر بازداشت و نماینده‌ی آن‌ها " اسماعیل بخشی " پس از شکنجه مجبور به اعترافات اجباری تلویزیونی شد. حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی و قضایی نشان داد که برخلاف شعارهای ریاکارانه‌ی حمایت از کارگران در عمل تمام قد در‌کنار سرمایه‌داران و در برابر زحمت‌کشان ایستاده است. سیاست‌های نئولیبرالی رژیم که میلیون‌ها کارگر را به فلاکت کشانده با سرکوب اعتراضات آن‌ها ادامه می‌یابد و البته که این سرکوب با بایکوت اعتراضات کارگران توسط رسانه‌های جریان اصلی وابسته به اپوزیسیون پروامپریالیست کامل می‌شود. در حالی‌که ٥٢ روز از اعتصاب کارگران هفت‌تپه گذشته است، این رسانه‌ها هرگونه اطلاع‌رسانی در رابطه با خواست‌های معترضان را بایکوت کرده‌اند و تنها کاهی برای عوام‌فریبی اشاره‌ای به راهپیمائی اعتراضی آن‌ها در شهر شوش می‌کنند. دلیل آشکار است؛ اپوزسیون راست جمهوری اسلامی در رابطه با خصوصی‌سازی و اجرای منویات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هیچ زاویه‌ و اختلافی با حاکمیت کنونی ندارد گرچه گاه و بی‌گاه برای انحراف اذهان عمومی نفس غارتِ سرمایه‌دارانه را با ایجاد دوگانه‌ی خصوصی‌سازی خوب/ بد رفع و رجوع می‌کنند. از طرفی این ضعف نیروهای چپ ایران در عرصه‌ی نبرد رسانه‌ای‌ست که باعث می‌شود تا چپ‌های دیکر کشورها از چنین اعتصابی مطلع نشوند؛ اعتصابی اهم خواست‌های آن خلع ید از بخش خصوصی، بازگرداندن کارگران اخراجی به‌ کار، از بین بردن رویکرد امنیتی به تشکیلات کارگری، لغو احکام بازداشت و زندان برای فعالین کارگری، دریافت دستمزدهای معوقه و مدیریت کارگران بر فرایند تولید است. این مطالبات مترقی هرگز از سوی رسانه‌های جریان اصلی ایران اعلام نمی‌شود و آن‌ها اعتراضات طبقه‌ی کارگر را به آکسیون‌های براندازانه تقلیل می‌دهند. از طرف دیگر نیز برخی خرده رسانه‌های نزدیک به روسیه، چین و جمهوری اسلامی که در اروپا و آمریکای شمالی به‌عنوان رسانه‌های به اصطلاح آلترناتیو شناخته می‌شوند اخبار اعتصاب و اعتراضات را کارگران را به‌طور کامل بایکوت کرده و گاه حتی برای مقابله به مثل با رسانه‌های امپریالیستی، این اعتراضات مترقی را به‌عنوان پروژه‌های رژیم‌چنج جا می‌زنند. چنان‌که می‌بینید طبقه‌ی کارگر در عین استقلال و شجاعت در برابر سرکوب روزمره در حال مبارزه‌ی روزمره است ولی از تمام جوانب مورد سانسور و بایکوت قرار می‌گیرد. گویی تمام این جریانات در یک چیز توافق نظر دارند و آن‌ نیز، هم‌دستی در خفه کردن صدای طبقه‌ی کارگر و رزمندگان این طبقه است. از رفقای سراسر جهان می‌پرسیم: ٥٢ روز اعتصاب ( که بر اساس بیانیه‌های کارگران هفت‌تپه تا رسیدن به خواست‌های‌شان ادامه دارد ) لایق دیده شدن و تامل نیست؟ در نظر بگیرید که کارگران هفت‌تپه از حمایت مالی هیچ نهاد و اتحادیه‌ای نیز برخوردار نیستند و با جیب‌های خالی و شکم‌های گرسنه در حال مقاومت/مبارزه هستند. نادیده گرفتن این کارگران آگاه و مبارز توسط نیروهای مترقی در سراسر جهان، در نهایت به پر زور شدن ارتجاع و امپریالیسم یاری می‌رساند. آیا " کارگران جهان متحد شوید " تنها یک شعار زیبا در تاریخ مارکسیسم است یا موتور محرک مبارزه‌ی طبقاتی؟ رفقا؛ در هر کجای جهان و به هر زبانی، صدای کارگران هفت‌تپه و طبقه‌ی کارگر ایران باشید." منیع : سایت redmed.org بازنشر: کانال مستقل کارگران هفت تپه ⬆️ فراخوان به مدافعان کارگری در سراسر جهان - این متن در حمایت از کارگران هفت تپه و فراخوان عمومی به همه برای حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه

 • #اعتصاب کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی در بیدخونِ عسلویه

  #اعتصاب کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی در بیدخونِ عسلویه #اعتصاب_سراسری

 • تجمع در برابر مجلس

  تجمع در برابر مجلس ▪️امروز چهارشنبه ۱۵ مردادماه، شماری از دانش‌ آموختگان حقوق در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند و خواستار حذف ظرفیت از آزمون وکالت شدند

 • صعود در حمایت از فعالان صنفی معلمان

  صعود فعالین صنفی و اعضای کانون صنفی فرهنگیان #اسلامشهر به قله علم کوه (دو مین قله مرتفع ایران -۴۸۵۳ متر) ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ▪️این صعود در حمایت از فعالان صنفی معلمانی بود که احکام قضایی قضایی علیه آن ها صادر شده است از جمله 7 تن از معلمان خراسان شمالی @ordoyekar

 • معاون سازمان نظام پزشکی هشدار داد: افزایش بیماران بدحال در بیمارستان‌ها خستگی کادر درمان

  معاون سازمان نظام پزشکی هشدار داد: افزایش بیماران بدحال در بیمارستان‌ها خستگی کادر درمان اردوی کار: دکتر علیرضا سلیمی، رییس انجمن متخصصان بیهوشی کشور و معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی از وضعیت دشوار کرونایی و تاثیرات مرگبار آن بر افزایش شمار بیماران بستری و مرگ کادر درمان خبر داده و گفته: ▪️ روزهای سختی را پشت سر می گذاریم. بازگشت به زندگی عادی در چند ماه آتی میسر نیست. مهم ترین شعاری که برای کوتاه مدت نیاز داریم "قطع زنجیره انتقال"، "کاهش ابتلا و مرگ و میر" و حفظ جامعه پزشکی" می تواند شعار کوتاه مدت ما باشد. ▪️صحنه های دردناک از ابتلای متخصصان در بیمارستان ها را شاهدیم. فقط در تهران بیش از ۶۰۰۰ نفر مبتلا و ۱۵۰ شهید داشته‌ایم.. ▪️به مراسم‌های مختلف عزا و وعروسی نرویم، کارهای اضافی را حذف کنیم و کمی عمیق تر به مسایل نگاه کنیم و سعی کنیم که جامعه پزشکی را حمایت کنیم. . ▪️بیماران بدحال در بیمارستانها افزایش یافته. در اسفند ماه بیماران زیادی به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردند، اما تعدادی از آنها حال عمومی خوبی داشتند و به منازل برگشت داده می‌شدند، اما در حال حاضر بیمارانی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، بیماران بدحالی هستند که عمدتا نیاز به بستری در آی‌سی‌یو و مراقبت‌های ویژه دارند که این موضوع کار را در بیمارستان‌ها بیشتر کرده و باعث شده که نیازمان از تخت‌های معمولی به سمت تخت‌های ویژه رود و فشار زیادی روی برخی تخصص‌ها به‌ویژه روی متخصصین بیهوشی و مراقبت‌های ویژه افزایش یابد ▪️در حال حاضر تخت‌های مراقبت‌های ویژه پر هستند و ما به تجهیزات و تخت‌های آی سی یو نیاز داریم، گفت: تاکنون ۹ نفر شهید در همکاران متخصص بیهوشی داشته‌ایم که عدد بالایی است. ▪️نیاز ما تغییر کرده است و بیشتر در بخش‌های آی سی یو متمرکز هستیم. به هر حال اکنون شرایط خاصی داریم و طبیعی است که تخت‌ها و نیروهایی که برای شرایط عادی بودند، جوابگو نباشد ▪️نیروی انسانی که در آی‌سی‌یو کار می‌کنند، اعم از پرستاران، همکاران پیراپزشک و متخصصین در حال خسته شدن هستند. باید درباره کمبود نیروی انسانی هشدار دهیم . تاکنون این کمبود با افزایش تعداد شیفت‌های افرادی که بودند، جبران شده است و حتی مواردی داشتیم که همکاران ما 21 روز در بیمارستان مانده‌اند یا در شهرهایی که کمبود داشتیم، همکاران داوطلب رفتند و پوشش دادند @ordoyekar

 • گروهی از معلمان دست به اعتراض زدند

  گروهی از #معلمان در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی مشاغل در کشور مقابل وزات آموزش و پرورش دست به اعتراض زدند حقوق ناچیز ما سفره خالی ما @ordoyekar

 • کارگران نیروگاه حرارتی و گازی تبریز در کیلومتر ۱۶ جاده تبریز آذرشهر امروز سه شنبه ۱۴ مرداد به اعتصاب پیوستند @ordoyekar

  کارگران نیروگاه حرارتی و گازی تبریز در کیلومتر ۱۶ جاده تبریز آذرشهر امروز سه شنبه ۱۴ مرداد به اعتصاب پیوستند @ordoyekar

 • تجمع کارگران روز مزد در تبریز

  تجمع کارگران روز مزد در تبریز امروز سه شنبه ۱۴ مرداد۹۹ عده زیادی از کارگران روزمزد در تبریز که هر روزه در میدان راه آهنِ ایستگاه ِسواری های مرند دنبال کار هستند به نشانه اعتراض به بیکاریشان دست به تجمع زدند وخواهان کار شدند

 • کارگران شرکت فولاد سنگان از پیمانکاری قیصری امروز سه شنبه ۱۴ مرداد، دست به اعتصاب زده اند.

  کارگران شرکت فولاد سنگان از پیمانکاری قیصری امروز سه شنبه ۱۴ مرداد، دست به اعتصاب زده اند.

 • تجمع گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

  گروهی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در اعتراض به نتایج آزمون جذب در دانشگاه فرهنگیان امروز سه شنبه ۱۴ مردادماه ۹۹ در مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع کردند

 • امروز در شرکت ارتو پارت پیمانکاری باقری در فاز ۱۴ پیمانکاری مطوری، و در نیروگاه سیکل ترکیبی مشهد مپنا بویلر اعتصاب است

  امروز در شرکت ارتو پارت پیمانکاری باقری در فاز ۱۴ پیمانکاری مطوری، و در نیروگاه سیکل ترکیبی مشهد مپنا بویلر اعتصاب است

 • تجمع دوباره کارگران کنتور سازی مقابل ساختمان استانداری در اعتراض به عملی نشدن وعده‌ها

  تجمع دوباره کارگران کنتور سازی مقابل ساختمان استانداری در اعتراض به عملی نشدن وعده‌ها ▪️کارگران شرکت کنتور سازی، امروز چهاردهم مرداد ماه، بار دیگر اعتراض خود را با تجمع مقابل ساختمان استانداری از سر گرفتند. ▪️منابع خبری در کارخانه کنتور سازی گفتند: حدود ۱۳۶ کارگر کارخانه کنتور سازی ایران؛ امروز (سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه) برای چندمین بار به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان برای پرداخت مطالبات‌شان بار دیگر اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند. @ordoyekar

 • امروز سه شنبه 14 مرداد کارگران فاز 14پارس جنوبی را تعطیل کردند

  امروز سه شنبه 14 مرداد کارگران فاز 14پارس جنوبی را تعطیل کردند

 • امروز سه شنبه ۱۴مرداد:پالایشگاه اصفهان به اعتصاب پیوست

  امروز سه شنبه ۱۴مرداد:پالایشگاه اصفهان به اعتصاب پیوست

 • آغاز چهارمین روز اعتصاب کارگران و کارکنان پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های

  آغاز چهارمین روز اعتصاب کارگران و کارکنان پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ▪️اعتصابات به نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در بیدخون شهرستان عسلویه رسیده است. ▪️در سه روز گذشته، در چندین پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ازجمله در آبادان، اهواز، ماهشهر، قشم، کنگان و لامرد و دشت‌آزادگان، کارگران دست از کار کشیده‌اند. آنها خواهان افزایش دستمزد و پرداخت به-موقع آن، بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی، و رد شدن لیست بیمه متناسب با حقوق‌شان هستند. ▪️کارگران می‌گویند که تا رسیدن به خواسته‌های‌شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

 • اعتصاب به شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان رسید!

  اعتصاب به شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان رسید! الان سه روز است در اعتصاب هستند فیلم مربرط به روز ۱۳ مرداد است

 • سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  سیزدهم‌مرداداعتصاب کارگران پترو پالایش بوشهر در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی و ناچیز بودن دستمزد. در روزهای گذشته شاهد بهم پیوستن اعتراضات کارگران بخش های صنعت ونفت و پتروشیمی بوده ایم که این اعتراضات بطور همزمان در ۴استان کشور برگزار شده است. خواسته های کارگران لغو قراردادهای سفید امضا وموقت ،تامین امنیت شغلی ، پرداخت حقوق معوقه و افزایش سطح دستمزد میباشد. سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن حمایت از اعتراضات کارگران بخش های صنعت نفت و پتروشیمی ، اعلام میدارد حق داشتن امنیت شغلی و پرداخت دستمزد بموقع و دریافت دستمزدی متناسب با هزینه های حداقلی زندگی از ابتدایی ترین حقوق کارگری در دنیا میباشد که بواسطه نبود سندیکاهای کارگری و تشکلات مستقل در کشور ، تماما حقوق کارگران نادیده گرفته میشود اتحاد و همبستگی کارگران بخش های مختلف نفت وپتروشیمی در اعتراضات میتواند در پرداخت مطالبات عقب افتاده و شرایط اسفبار معیشت کارگران تاثیر بسزائی داشته باشد . ***

 • ۸۱۶ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  ای خلق من ای همرهم در پیاده رو های این خیابانها اینم، اینجا بر این بلندی سر ها را از زمین مرده بر گیرین منم، سر کشیده بر سر این سپیدار شاخه ها را رها کنید بالاتر را نظاره کنید تو، که کلاهت را تا پیشانیت کشیده ای سر بر آر کلاه از سر در آر تو که سنگینی کیف بانک مچاله ات کرده رهایش کن، کمر راست کن تو که خم کرده ای تو که در رکوع بر ارباب هستی سر بر آر کسی جز تو نمی بیند کشاورز، کارگر تو که نگاهت به آسمان است تو که چشمانت به سرخی دریا تو که دستانت ازاد چون نسیم بگیر، باز با دستان خسته ات شانه هایشان تا سر بر آورند تا بینند بر رنگ سیاهشان نیست جز تاریکی کبود و بشنوند صدای صدای خاموش آزادی را «محمد علی داوری» ۸۱۶ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت @kahabibi

 • آرمان ذاکری

  بخش پایانی مقالهء "مدنیت علیه محافظه‌کاری، همبستگی علیه تفرقه" [سایت "نقد اقتصاد سیاسی"] --------------------------------------------------------- سیاست باید خود را با «اصناف» هماهنگ کند. از ابتدای دهه‌ی 90، با شدت گرفتن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، جامعه‌ی ایران با یک شیفت پارادایمی مهم روبه‌روست. چرخش از مسائل سیاسی منحصر به کسب قدرت سیاسی به دست جناح‌های سیاسی رسمی به مسائل اجتماعی معطوف به قدرتمند شدن جامعه و احیاء حیات سیاسی از پایین و در خود جامعه. متناسب با این شیفت پارادایمی، دوگانه‌ی اصلاح‌طلب- اصولگرا و بازی‌های سیاسی آنها معنای خود را برای بخش‌ مهمی از جامعه از دست داده است. به‌غلط گفته می‌شود که کارگران معترض در اینجا و آنجا فقط مطالبه‌ی نان و دستمزد دارند. آنها امروز فهمیده‌اند که مطالبه‌ی نان و دستمزد در گرو مطالبه‌ی مشارکت و نظارت دموکراتیک در مهم‌ترین عرصه‌های حیات اجتماعی و از جمله «سیاست‌گذاری» و «اداره»ی محیط‌های کار است. به همین دلیل با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند. تقلیل مطالبات آنان به نان، خطای بزرگی است. خطا بودن آن به کنار؛ مسئله‌ای را هم حل نمی‌کند. کسانی که این روزها فکر می‌کنند مسائل جامعه‌ی ایران را می‌توان از بالا و به یمن مذاکره و سازشی دیر یا زود حل کرد، اثرگذاری مستقل متغیرهای مدنی درون جامعه را دست کم گرفته‌اند. صلح با جهان در جهانی بدون ترامپ و صلح در منطقه‌ای عاری از نزاع شیعه و سنی، اگرچه بسیار مهم است، اما به تنهایی قادر به حل بخش بزرگی از مسائل جامعه‌ی ایران نخواهد بود. جامعه‌ی ایران خود متغیر مستقلی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. جامعه‌ای که آهسته آهسته، نیروهای جدیدی در آن معنا می‌آفرینند. معلمان، کارگران و دانشجویان در پیوند با بخش‌هایی از روشنفکران مهم‌ترین نیروهای مدار تغییرات دموکراتیک مسالمت‌آمیز در جامعه امروز ایران‌‌اند. آنها جامعه‌ی ایران را در برابر گسیختگی درونی و تهاجم بیرونی مقاوم می‌کنند. آنها به «کار» ارزش و معنا می‌دهند. از خودگذشتگی می‌کنند و جمع می‌سازند. سایر بخش‌های جامعه از احزاب گرفته تا جریان‌های سیاسی و اساتید دانشگاه و روشنفکران و هر نیرویی که به خیر عمومی فردای جامعه ایران می‌اندیشد به معنای دقیق کلمه باید «پشتِ سر» آنها قرار گیرد و «همبستگی اجتماعی» را در دفاع از منافع آنها هر چه فراگیرتر و محکم‌تر کنند. مسائل آن‌ها مهم‌ترین مسائل امروز ماست و باید به موضوع اصلی بحث و نقد و گفت‌وگو در فضاهای عمومی بدل شود. مطالبات آنها امروز خودِ خیر عمومی است.

 • پیش به سوی اعتصاب سراسری

  ده‌ها هزار کارگر در اعتصاب هستند؛ پیش به سوی اعتصاب سراسری؛ امروز دوشنبه 13 مرداد "ده‌ها هزار کارگر" در شهرهای مختلف اعتصاب کردند. این اعتصابات به طور کلی از سه روز گذشته تا کنون ادامه داشته‌اند و جنبه سراسری‌تر و امنیتی پیدا کرده‌اند. ◽️ اراک، اصفهان، کرمانشاه؛ اعتصاب اعتصاب اعتصاب: کارگران هپکو، کاشی اصفهان، رانندگان اتوبوس کرمانشاه از 8 مرداد تا امروز دست به اعتصاب زدند. ◽️ ده هزار کارگر پتروشیمی در اعتصاب هستند: ۸۰۰کارگر و کارکن در مراکز نفتی پتروشیمی‌های کنگان، پارسیان، سپهر لامرد و شرکت اکسیر از 10 مرداد در اعتصاب هستند و در محوطه کار خود تجمع کرده‌اند. ◽️ عسلویه و قشم در اعتصاب: اعتصاب و گردهمایی کارگران گاز پارس‌جنوبی عسلویه، در قشم هم کارگران پالایشگاه نفت سنگین دست به اعتراض زده‌اند. ◽️ پنجاه روز اعتصاب و چندین روز تجمع در هفت‌تپه: کارگران هفت‌تپه برای پنجاهمین روز دست به اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی زدند. ◽️ از ماهشهر تا تهران؛ اعتصاب گرسنگان: کارگران پالایشگاه ماهشهر شرکت "تهران‌ هینو" به دلیل پرداخت نشدن حقوق اعتصاب کردند؛ کارکنان شرکت آبفا نیز در روز 13 مرداد تجمع اعتراضی برگزار کردند. ◽️ ارومیه و قزوین نیز در اعتصابات سراسری فعال هستند: رانندگان حدود ۳۵۰ اتوبوس ناوگان اتوبوسرانی ارومیه اعتصاب کردند؛ کارگران شرکت کنتورسازی قزوین نیز در اعتصاب و اعتراض برابر فرمانداری شهرستان البرز در قزوین حاضر شدند. برقراری ارتباط با ادمین @isf_uni_admin @isfahanuni97

 • حرکتی امید بخش

  حرکتی امید بخش بیانیه تشکلها و گروه های کارگری، دانشجویی، بازنشستگان و فعالین لغو کار کودکان در رابطه با آغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگری در ایران متن بیانیه روز شنبه ١١ مرداد ۱٣٩٩ یک روز متفاوت در تاریخ مبارزات کارگری ایران بود. به موازات ادامه مبارزات و اعتصابات پر شور و قدرتمند کارگران هفت تپه که اکنون ۵٠ روز است خیابان را صحنه ابراز مطالبات خود کرده اند، اعتصابات گسترده و همزمانی در چندین مرکز بزرگ تولیدی و حیاتی به وقوع پیوست. کارگران پالايشگاه های نفت آبادان، نفت سنگین قشم، پارسیان، پالايشگاه گاز فازهای ٢٢ تا ٢۴ پارس جنوبی در کنگان، پتروشیمی لامرد، پتروشیمی پارس فنل، کارکنان پترو پالایش کنگان و کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و پائین بودن دستمزد دست به اعتصاب زدند. وقوع چنین اعتصابات وسیعی آن هم در یک روز و در حساس ترین مراکز تولیدی، نوید شروع اعتصابات عمومی و سراسری را می دهد. کارگران ایران سالهاست که علیه عدم پرداخت حقوق معوقه و پایین بودن میزان دستمزد در شرایط افسارگسیختگی تورم و گرانی، فریاد اعتراضشان بلند است و هر مرکز کارگری تجربه بارها اعتصاب و اعتراض در کارنامه خود به ثبت رسانده است. اما هنوز هیچیک از خواستها و مطالباتشان پاسخ درخور نگرفته است. سرکوب شده اند، احضار و بازداشت شده اند و از کار بیکار گردیده اند. کارگران همچنان با معضل حقوق های معوقه مواجه اند. دستمزدشان ۵ برابر زیر خط فقر است. خیلی از همکاران، فعالین و رهبران اعتصاباتشان همچنان زیر فشار و در زندان هستند. کارگران ایران دوره طولانی ای از مبارزه را سپری کرده تا به شرایط امروز رسیده اند. امروز هم به میزان لازم تجربه کسب کرده اند و هم به یمن مبارزات جانانه خود به یک توازن قوای تعیین کننده دست یافته اند. به این آگاهی، تجربه و اطمینان رسیده اند که به شیوه پراکنده و جدا از هم دستیابی به مطالبات خود و برخورداری از زندگی در خور شان انسان برایشان میسر نخواهد بود. کارگران مراکز یاد شده، روز شنبه ١١ مرداد مسیری که سالهاست کارگران ، معلمان ،پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان هموار کرده اند را وارد مرحله ای جدید و پرتوان کرده است. در نتیجه در این شرایط ضروری ست که کارگران همه مراکز تولیدی و خدماتی به اعتصابات عمومی و سراسری بپیوندند. تنها راه خلاصی از فقر، نداری، حقوق 5 برابر زیر خط فقر، حقوق معوقه و عموم مشقات گریبانگیر کارگران، همان است که کارگران این مراکز در پیش گرفتند. اعتصاب عمومی تنها راه است. زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری ١٣ مرداد ۱٣٩٩ ١_ اتحاد بازنشستگان ایران ٢-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ٣-سندیکای نقاشان البرز ۴-شورای بازنشستگان ایران ۵-شورای همبستگی کارگری ۶-کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی ٧-کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری ٨-گروه معلمان وکارگران نوزده اسفند ٩-گروهی از فعالین کارگری سقز ١٠-گروهی از فعالین لغو کار کودکان ١١-تشکل برای کودکان پیرانشهر ١٢-تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان ١٣-دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان ١۴-جمعی از دانشجویان هنر دانشگاه‌های تهران #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • کارگران نیشکر هفت تپه دیگر تنها نیستند!

  با شروع و گسترش اعتصاب کارگران در پالایشگاه های جنوب و هپکو دیگر کارگران نیشکر هفت تپه تنها نیستند! پیشروی جنبش کارگری با اعتراضات همزمان و هماهنگ ممکن است! اعتصاب گسترده کارگران شرکت نفت و گاز پتروشیمی در جنوب از روز چهارشنبه هشتم مرداد آغاز شده است. روز چهارشنبه کارگران میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه در استان خوزستان به دلیل عدم پرداخت حقوقهای معوقه و عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیدند. در پی آنان کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی اتمرد در استان فارس به حرکت اعتراضی کارگران میدان نفتی آزدگان شمالی پیوستند. همزمان کارگران پالایشگاه های فازهای ۲۲ و ۲۳ پارس جنوبی کنگان و بخشی از کارگران پروژه ای آبادان دست به اعتصاب زدند. طبق اخبار رسانه ها در پالایشگاه نفت سنگین قشم در استان هرمزگان کارگران این بخش از صنعت نفت در اعتراض به تعویق دستمزد خود دست از کار کشیده و دست به اعتصاب زدند. کارگران هپکو هم ۳ روز است که همزمان با کارگران نفت اعتصاب را شروع کرده اند. اکثریت کارگرانی که در عسلویه و منطقه پارس جنوبی مشغول کار هستند از شهرهای دیگر برای یافتن کار به این منطقه آمده اند، مجبورند ماهها دوری از خانواده را برای تامین هزینه های زندگی تحمل کنند. این کارگران در شرایط سخت و با حداقل امکانات در کمپ های کارگری زندگی می کنند. اعتراض کارگران صنعت نفت به وضعیت برده وار موجودشان باراول نیست. بخش زیادی از کارگران که بصورت پروژه ایی و با قرارداد موقت و یا بدون قرار داد توسط پیمانکاران سالها است طی استثمار شدید قرار گرفته اند، همیشه باعدم پرداخت حقوقهای خود روبرو بوده اند. شاغل بودن این کارگران طبق قراردادهای موقت و حتی برخی از آنها بدون قرار داد سبب شده نه از حمایت قانونی برخوردار باشند و نه صدایشان به علت شرایط غیر انسانی و برده وار به جایی برسد. دستمزد آنها بسیار نازل است و در گرمای گاه بالای ۵۰ درجه روزانه بیش از ۱۲ ساعت و در بعضی مواقع با ساعت کار بیشتر بدون استراحت کار می کنند. خواست کارگران لغو قرارداد با پیمانکاران، پرداخت به موقع دستمزد و تغییر شرایط کاری حاکم در مناطقی است که کار می کنند. این کارگران در بعضی مواقع برای چند پیمانکار کار می کنند، هریک از پیمانکاران تا می توانند کارگران را زیر فشار گذاشته و تا حداکثر امکان آنها را استثمار می کنند. با گسترش شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت و گاز که یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصاد ایران است، پیمانکاران حتی خود را موظف به رعایت قوانین و آیین نامه‌های ساعات کار و کاهش این ساعات به خاطر گرمای بالای ۵۰ درجه جنوب نمی‌دانند؛ به عبارت دیگر، این شرکت‌ها که به دنبال سودآوری هرچه بیشتر هستند، تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند. این شرکتهای پیمانکاری که محصول خصوصی سازیها است، و در حالیکه سه چهارم کارگران نفت و گاز طرف قرارداد با این شرکت‌ها هستند، نه تنها در یک دهه گذشته از سطح دستمزد و مزایای شغلی کارگران نفتی کاسته شده بلکه این کارگران حتی به درجه زیادی هم از نظر شغلی، جسمی و روحی دائما در معرض خطرات جدی هستند. هدف از ایجاد این شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت و گاز ایران تکه تکه کردن صنایع نفت، و فاصله انداختن بین موقعیتهای شغلی کارگران نفت، که نتیجه آن تا به امروز پراکندگی کارگران و از طرف دیگر سودآوری کلان را برای حاکمان سرمایه در بر داشته است. بهمین دلیل، این پیمانکاران این اختیار را دارند که تحت سخت ترین شرایط و بدون رعایت قوانین و آیین نامه‌های ساعات کار و کاهش این ساعات کارگران را استثمار نموده، به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند. به عبارت دیگر، این شرکت‌ها تابع هیچ قانون و مقرراتی نبوده و فقط بدنبال کسب سود بیشتر هستند. اینقدر شرایط کار در این منطقه طاقت فرسا است که یک هفته پیش یک کارگر پیمانکار در پتروشیمی ماهشهر به نام ابراهیم عرب‌زاده جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد. در ۲۲ خردادماه هم کارگری به نام عمران روشنی مقدم در میدان نفتی یادآوران هویزه، در غرب خوزستان، پس از آنکه نتوانست دستمزد معوقه‌اش را بگیرد، خود را در محوطه یکی از چاه‌های نفت دار زد. در شرایطی که ۵۱ روز از اعتصاب پرشکوه کارگران نیشکر هفت تپه میگذرد، و کارگران همچنان با اتحاد و همبستگی مطالبات خود را فریاد زده و بطور جدی و پیگیر به اعتصاب ادامه میدهند، ما شاهد هستیم که تاثیرات این اعتصاب با تغییر دادن فضای سیاسی ایران سبب شده بخشهای دیگر صنایع کلیدی نفت و پتروشیمی جامعه ایران هم با شروع اعتصابات و طرح مطالبات خود به میدان مبارزه بیایند. آنچه امروز این حرکتها نیاز دارد بهم پیوستن این اعتصابات کارگری و تشکیل تشکهایشان است. از آنجائیکه مطالبات اعتصابات این چند صنایع تقریبا یکسان است، و کارگران این صنایع به علت خصوصی سازیها و طرحهای پیمانکاری و قراردادهای موقت ناشی از آن با نابرابری و استثمار شدید روبرو میباشند، سبب فقر و سیه روزی میلیونها کارگر شده است، که با آن دست و پنجه نرم می کند. خواست لغو خصوصی سازیها که نیشکر هفت تپه بدرستی و مصمانه پیگیر آن است، می تواند این خواست با اتحاد و هماهنگی اعتصابات موجود نفت و پتروشیمی، هپکو و نیشکر هفت تپه در کنار دیگر مطالبات در صدر مطالبات قرار بگیرد. یکپارچه شدن این حرکتها و اعتصابات در شرایطی که جامعه آبستن حوادث تغییر و تحولات است، به تغییر توازن قوا کمک خواهد نمود که دیگر بخشهای جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی را بخود ملحق نموده و حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی را به مصاف بطلبد. . پرتوان باد مبارزه و اعتصاب متحد کارگران سرنگون باد رژیم سرمایه داری ایران نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج کشور مرداد ۱۳۹۹ – آگوست ۲۰۲۰ ***

 • کارگران شرکت کنتورسازی قزوین امروز نیز در مقابل فرمانداری شهرستان البرز در اعتراض به خواسته‌هایشان تجمع اعتراضی برگزار کردند

  دوشنبه ١٣ مرداد کارگران شرکت کنتورسازی قزوین امروز نیز در مقابل فرمانداری شهرستان البرز در اعتراض به خواسته‌هایشان تجمع اعتراضی برگزار کردند این کارگران میگویند : «معوقات کارگران شرکت به ۲۶ماه رسیده و بیشتر کارگران با مشکلات معیشتی و بیمه تأمین اجتماعی روبه‌رو هستند.» #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_عمومی #معیشت_منزلت_حق_مسلم_ماست #حقوقهای_نجومی_فلاکت_عمومی #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد کانال #خوزستان_امروز دوشنبه ١٣ مرداد ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t تلگرام⬇️ @xozestan41 اینستاگرام ⬇️ ***

 • حدود ۳۵۰ اتوبوس ناوگان اتوبوسران ارومیه دست به اعتصاب زده اند

  حدود ۳۵۰ اتوبوس ناوگان اتوبوسران ارومیه دست به اعتصاب زده اند ▪️رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه، امروز دوشنبه ۱۳ مرداد در خیابان عطایی ارومیه و مقابل پارک تخم مرغی اعتصاب کرده اند. ▪️ یکی از رانندگان اعتصابی گفته: متاسفانه شهرداری بیمه رانندگان را پرداخت نکرده و از طرفی درآمد ما هشتاد درصد بعد از شیوع کرونا کاهش یافته ولی هیچگونه حمایتی از سوی نهادی صورت نگرفته و تنها کمک آنان توزیع روغن موتور برای یکبار بوده است

 • اعتصاب کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی گامی مهم در مسیر سراسری شدن اعتراضات کارگری است

  اعتصاب کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی گامی مهم در مسیر سراسری شدن اعتراضات کارگری است هم راه کارگران: از روز شنبه موجی از اعتصاب در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب ایران بوقوع پیوسته است. اعتصاب در مراکز زیر گزارش شده است: اعتصابات کارکنان پالایشگاه آبادان اعتصاب کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت سنگین قشم اعتصاب کارکنان پترو پالایش کنگان اعتصاب کارکنان پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان یکشنبه ۱۲ مرداد اعتصابات وارد دومین روز خود شد و خبر رسید که کارگران فاز ١۴ شرکت ای جی و جم ٢ هم به اعتصاب پیوستند. همزمان کارگران هفت تپه چهل و نهمین روز اعتصاب خود را پی گرفتند، اعتصاب کارگران هپکو وارد دومین روز خود شد؛ و تجمع معلمان حق التدریسی با شعار «نه به تبعیض و شکاف طبقاتی» در برابر مجلس برگزار شد. دوشنبه سیزدهم مرداد کارگران هفت تپه و هپکو اعتراضات خود را همچنان پیگیری کردند. اعتراضات کارگران بخش نفت و گاز و پتروشیمی در 4 استان کشور به صورت همزمان برگزار شد. این همزمانی نتیجه گسترش فزاینده نارضایتی از شرایط کار و ناچیز بودن دستمزدها و بویژه ناامیدی از چشم انداز بهبود وضعیت معیشتی کارگران این بخش ها و کمپین اعتراض به وضع موجود در یک ماهه اخیر است. در واقع در کنار دستمزدهای معوقه عامل دیگری که بستر گسترش اعتراضات کارگری شده است شتابگیری روند بینوا سازی نیروی کار است. سرکوب مستمر مزدی، کاهش شدید ارزش پول و افزایش تورم، انفجار بیکاری و شرایط کشتار کرونایی حلقات چهارگانه ای هستند که در پیوند با هم فرایند بینواسازی اردوی کار کشور را شدت داده اند. می دانیم که در وضعیت رونق اقتصادی، دستمزدها، عموما به سمت میانگین نرخ بهره کشی متمایل است اما فروپاشی اقتصاد کشور اکنون میانگین نرخ بهرکشی از نیروی کار را به سطوح بسیار نازل رسانده و کف بگیران تهیدست شده، بخش هر چه بزرگ تری از اردوی مزدبگیران را تشکیل می دهند. ارتش انبوه بیکاران، لایه های متعدد مزدی براساس قراردادهای شدیدا برده دارانه، رقابت بیرحمانه برای نان و گسترش کار پیمانی بخش های هر چه وسیع تری از نیروی کار بهداشت و درمان، اموزش و پرورش، صنعت و معدن، خدمات شهری، حمل و نقل و- اکنون- نفت، گاز و پتروشیمی را به این نتیجه رسانده است که چاره ای جز اعتراض به شرایط جهنمی موجود ندارند. از اینجاست که دوشنبه سیزده مرداد خبر از ادامه اعتصاب بر محور مطالباتی چون تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دستمزدهای معوقه و افزایش سطح دستمزدها رسیده و تخمین زده شده است که حدود ده هزار کارگر در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی در این اعتراضات همزمان برای سومین روز متوالی شرکت کرده اند. اعتراضات کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی گامی مهم در مسیر سراسری شدن اعتراضات کارگری و نیرومندتر شدن صدای اعتراض کارگران و مزدبگیران است. ادامه اعتصاب می تواند به اختلال در صادرات پتروشیمی و گاز و کمبودهای بحران زا در رفع نیازهای داخلی منجر شود.

 • سومین روز اعتصاب کارگران در مراکز نفتی

  سومین روز اعتصاب کارگران در مراکز نفتی ▪️کارگران و کارکنان پتروشمی های کنگان، پارسیان، سپهر لامرد و شرکت اکسیر در فاز 13،روز دوشنبه 13 مرداد ماه برای سومین روز متوالی دست از کار کشیده و در محوطه کار خود تجمع کردند. ▪️گفته می شود بیش از ده هزار کارگر در پالایشگاه های سراسر کشور دست از کار کشیده اند. در همین روز کارگران “پتروپالایش” در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی نیر به این اعتصاب پیوسته اند. معترضان خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزدهای خود می باشند

 • اعتصاب کارگران پترو پالایش کنگان در استان بوشهر در اعتراض به حقوق کم و مشکلات معیشتی امروز دوشنبه 13 مرداد ادامه یافته است

  اعتصاب کارگران پترو پالایش کنگان در استان بوشهر در اعتراض به حقوق کم و مشکلات معیشتی امروز دوشنبه 13 مرداد ادامه یافته است

 • نیروی های امنیتی در محل اعتصاب ناوگان اتوبوس شهری #ارومیه مستقر شده اند

  نیروی های امنیتی در محل اعتصاب ناوگان اتوبوس شهری #ارومیه مستقر شده اند

 • #کولبران کارگران مرزی شایسته حمایت اند!

  #کولبران کارگران مرزی شایسته حمایت اند! زحمتکشان مرزنشین که با حمل بار از کوههای سخت و صعب العبور مناطق مرزی کالاهای قاچاق تجار داخل کشور و حتی نیروهای مسلح سپاه که در قاچاق کالا دست بالا را دارند در تمام سال حمل می کنند و به « کُولبر» ها معروف اند . این نیرو که نیروی رنج و کار تحتانی جامعه نزدیکند ،همواره با تهاجم نیروهای انتظامی روبرو می شوند و جان می سپارند. اینان از نیروهای جوان و نوجوان جامعه کردهستند که بدلیل عدم دست یابی به کار ، مجبور به کولبری اند. اغلب آنان اشنا به راههای سخت آن مناطق اند،کالا ها را یا بر پشت و با اسب و یا موتور می برند و از عراق نیز جنس قاچاق را به وارد می نمایند. در کشاکش زندگی دستخوش ستیز با نیروهای انتظامی می شوند و جان می سپارند و هیچکس هم پاسخگو نیست. وظیفه دولت است که از این زحمتکشان مناطق مرزی دفاع عاجل نماید و از امنیت شغلی آنها پشتیبانی نماید!

 • اعتصاب کارگران هپکو برای سومین روز متوالی امروز دوشنبه 13 مرداد 99 ادامه یافته است

  اعتصاب کارگران هپکو برای سومین روز متوالی امروز دوشنبه 13 مرداد 99 ادامه یافته است

 • تصویر از اعتصاب و اعتراض رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ⁧ ارومیه ⁩

  تصویر از اعتصاب و اعتراض رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ⁧ ارومیه ⁩

 • مشکلات صیادان: خرید، فروش و اجاره دریا در ماهشهر

  مشکلات صیادان: خرید، فروش و اجاره دریا در ماهشهر ▪️صیادان ماهشهری‌ می‌گویند دریا بین افراد خاص تقسیم شده است و برای توقف و ماهیگیری در آبهای آزاد باید محلِ توقف‌ را اجاره کنیم‌. ▪️آنها می‌گویند: صاحبین‌ خودخوانده‌‌ی دریا از طریق جی‌پی‌اس‌ مکان را ثبت و اجاره می دهند و شیلات هیچ‌گونه برخوردی تاکنون انجام نداده است.

 • تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان - یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

  تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به نقض حقوق شهروندیشان - یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ این تجمع اعتراضی با حضور فعالان و اعضای شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد و دانشجویان طی آن با تنظیم نامه‌ای به وزیر بهداشت، ضمن بیان مشکلات خود، از آنچه عدم تعامل منطقی مسئولین وزارت علوم و وزارت بهداشت با دانشجویان و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و شان و مقام انسانی دانشجویان اعلام کردند، خواستار تعیین نماینده‌ای ویژه از طرف سعید نمکی، وزیر، برای احقاق مطالبات شهروندی خود شدند. ضمن اعلام حمایت از شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام میکنیم که منزلت انسانی دانشجویان و البته تمام جامعه، من‌جمله خط قرمزهای ماست و هیچ ارگانی حق برخورد خارج از موازین انسانی را با جامعه ندارد. برقراری ارتباط با ادمین @isf_uni_admin @isfahanuni97

 • سومین روز اعتصاب کارگران در مراکز نفتی

  سومین روز اعتصاب کارگران در مراکز نفتی ▪️کارگران و کارکنان پتروشمی های کنگان، پارسیان، سپهر لامرد و شرکت اکسیر در فاز 13،روز دوشنبه 13 مرداد ماه برای سومین روز متوالی دست از کار کشیده و در محوطه کار خود تجمع کردند. ▪️گفته می شود بیش از ده هزار کارگر در پالایشگاه های سراسر کشور دست از کار کشیده اند. در همین روز کارگران “پتروپالایش” در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی نیر به این اعتصاب پیوسته اند. معترضان خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزدهای خود می باشند @ordoyekar

 • #کولبر_نکشید ترند ايران شد

  #کولبر_نکشید ترند ايران شده و بيش از صدهزار بار تويت. شده است. ترند شدن این توئیت نشان می دهد که مردم به درد و رنج کولبران و مخاطراتی که جان شان را تهدید می کند توجه دارند و نسبت به شرایط رهایی از کولبری آگاهی دارند. @ordoyekar

 • حدود ۳۵۰ اتوبوس ناوگان اتوبوسران ارومیه دست به اعتصاب زده اند

  حدود ۳۵۰ اتوبوس ناوگان اتوبوسران ارومیه دست به اعتصاب زده اند ▪️رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه، امروز دوشنبه ۱۳ مرداد در خیابان عطایی ارومیه و مقابل پارک تخم مرغی اعتصاب کرده اند. ▪️ یکی از رانندگان اعتصابی گفته: متاسفانه شهرداری بیمه رانندگان را پرداخت نکرده و از طرفی درآمد ما هشتاد درصد بعد از شیوع کرونا کاهش یافته ولی هیچگونه حمایتی از سوی نهادی صورت نگرفته و تنها کمک آنان توزیع روغن موتور برای یکبار بوده است @ordoyekar

 • ۸۱۵ روز از بازداشت #محمد_حبیبی معلم صادق و منتقد دلسوز گذشت

  گفتم که‌؛ دوستی گفتم که؛ صلح، عشق، سلامت، برابری گفتم که‌‌‌‌‌‌‌؛ زیستن همه با هم به آشتی باشد که تا خرد بنشیند به داوری ناگاه اهرمن برجست از کمینگه و دیوار آتشی بر کرد در میان من و آرزوی من خود بر فراز، سر خوش از این فتنه گستری اینک چه بایدم ؟ جز جنگ ناگزیر از بهر آشتی ؟ پای می نهم در آتش و سر می دهم سرود چشم انتظار آن که بیاید به یاوری ۸۱۵ روز از بازداشت #محمد_حبیبی معلم صادق و منتقد دلسوز گذشت

 • جعفر عظیم زاده به ۱۳ ماه حبس محکوم شد

  جعفر عظیم زاده به ۱۳ ماه حبس محکوم شد دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت جعفر عظیم زاده، فعال کارگری را که هم‌اکنون در زندان اوین محبوس است عینا تایید کرد. عظیم زاده که هم اکنون دوران محکومیت خود را از بابت پرونده‌ی پیشین سپری می‌کند، خردادماه سال جاری در پرونده ای دیگر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۳ ماه حبس محکوم شد. محکومیت جدید جعفر عظیم‌زاده بخاطر فایل صوتی است که وی در اعتراض به احکام صادره علیه کارگران منتشر کرده بود. @sarkhatism

 • نقطه امید طبقه کارگر ایران

  اعتصاب در صنایع نفت و پتروشیمی، نقطه امید طبقه کارگر ایران ["سخن روز" - حزب کمونیست ایران] خبر مربوط به پیوستن اعتصاب کارگران پالایشگاه های نفت سنگین قشم، پارس جنوبی در بوشهر و پالایشگاه آبادان به حرکت اعتراضی کارگران پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد در استان فارس در مناطق جنوب ایران، تنها خبری نیست در میان اخبار دیگر اعتراضات کارگری که روزانه در این جا و آن جای ایران، در جریان هستند . این رویداد از آن روی مهم است که اولا، کارگران هم سرنوشت بخشهای مختلف صنایع نفت و پتروشیمی جنوب ایران، به یاری همدیگر برخاسته اند و ثانیا، این اعتصاب در کلیدی ترین بخش اقتصادی تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی اتفاق می افتد. صنعت نفت بر خلاف بخشهای دیگر صنعت و تولید که ظرفیت سودآوری خود را از دست داده اند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند، از عرصه هائی است که مرگ و زندگی جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی به آن گره خورده است. بعلاوه این صنعت به دلیل پیوند خوردن آن با منافع کمپانی های بزرگ جهانی و مشتریان جهانی فراورده های پتروشیمی، در مرکز توجه سرمایه جهانی نیز قرار دارد. تصادفی نیست که خبر اعتصاب کارگران بخشهای مختلف صنایع نفت جنوب، به سرعت در همه جهان انتشار یافت. اعتصاب گسترده کارگران شرکت نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب از روز چهارشنبه هشتم مرداد آغاز شده است. روز چهارشنبه پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه در استان خوزستان به دلیل تعویق حقوق و عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیدند. در پی آنان کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد در استان فارس به حرکت اعتراضی کارگران میدان نفتی آزدگان شمالی پیوستند. همزمان کارگران پالایشگاه های فازهای ۲۲ و ۲۳ پارس جنوبی کنگان و بخشی از کارگران پروژه ای آبادان دست به اعتصاب زدند. در ادامه این اعتراضات گزارش می رسد که در پالایشگاه نفت سنگین قشم در استان هرمزگان هم کارگران در اعتراض به تعویق دستمزد خود دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند. اکثریت کارگران در شاخه های مختلف صنعت نفت به صورت پروژه ای و با قرارداد موقت و یا حتی بدون قرارداد کار می کنند. بیش از ده ساعت کار روزانه با دستمزد ناچیز، در زیر گرمای بالای 50 درجه، نفس کارگران را بریده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران درباره اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم نوشته است : " با مقررات زدایی از قوانین کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هجوم شرکت‌های پیمانکاری به گونه‌ای که شاید بتوان گفت سه چهارم کارگران نفت و گاز طرف قرارداد با این شرکت‌ها هستند، نه تنها در یک دهه گذشته از سطح دستمزد و مزایای شغلی کارگران نفتی کاسته شده بلکه امنیت شغلی، روانی و جانی این کارگران به سادگی در معرض خطر قرار گرفته است". بنابر همین گزارش شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت و گاز که یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصاد ایران است، حتی خود را موظف به رعایت قوانین و آیین نامه‌های ساعات کار و کاهش این ساعات به خاطر گرمای بالای ۵۰ درجه جنوب نمی‌دانند. هفته پیش یک کارگر به نام ابراهیم عرب‌زاده، در پتروشیمی ماهشهر جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد. در ۲۲ خردادماه هم کارگری به نام عمران روشنی مقدم در میدان نفتی یادآوران هویزه، در غرب خوزستان، پس از آنکه نتوانست دستمزد معوقه‌اش را بگیرد، خود را در محوطه یکی از چاه‌های نفت دار زد. فرماندار ماهشهر در این باره اعتراف کرده است که "کارگران ۱۲ ساعت در روز را در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا حضور پیدا می کنند." اقتصاد سرمایه داری ایران تحت هدایت و رهبری حکومت اسلامی در بن بست کامل گرفتار شده است. سرمایه گذاری خارجی به دلیل مجازات های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی به حد صفر رسیده است. سرمایه های داخلی به دلیل رکود بازار، بالا بودن هزینه تولید، عدم اطمینان به آینده و غیره، عمدتا به سوی بازرگانی و تجارت روی آورده اند. اکثریت مراکز تولیدی با قدمت کار دهها ساله تعطیل شده اند و یا در آستانه تعطیل شدن قرار دارند. کارخانجات و مراکز تولیدی که در اختیار دولت و سپاه پاسداران هستند، به دلیل ضعف مدیریت و فساد اداری و مالی، زیر ظرفیت خود کار می کنند. اما در این میان صنایع نفت و پتروشیمی، علیرغم همه فشارهای اقتصادی بین المللی که بر رژیم وارد آمده است، از عرصه های درآمد زائی هستند که بخش بزرگی از نیازهای کلان سپاه پاسداران و ماشین نظامی و سرکوب جمهوری اسلامی را تامین می کنند. وقوع اعتصاب های کارگری در این عرصه، اگر چه بدون پیشینه نیست، اما در این مقطع و در چنین ابعادی، با توجه به موقیت حساس آن برای جمهوری اسلامی، رویداد امیدوار کننده جدیدی در جنبش کارگری ایران است. مطالبات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی جنوب، از نوع مطالبات بخشهای دیگر طبقه کارگر ایران است. آنها نیز مانند هم طبقه ای های خود در مراکز کارگری دیگر، خواهان لغو قراردهای ظالمانه موقت و سفید امضاء هستند، که توسط شرکت های پیمانکاری و واسطه به آنها تحمیل می شود، آنها نیز نگران بیکار شدن و امنیت شغلی خود هستند و تضمین های جدی را در این زمینه از کارفرمایان و دولت می خواهند. آنها نیز می خواهند که دستمزد آنها بطور کامل و بموقع پرداخت شود ، آنها نیز خواهان بیمه کامل درمانی و تمدید به موقع دفترچه های بیمه هستند. وحدت در خواسته ها و مطالبات، زمینه عینی مساعدی را برای پیوند خوردن بخش های مختلف جنبش کارگری فراهم آورده اند. در این شکی نیست که در صورت برقرار شدن این پیوند، در صورت هماهنگ بودن و همزمان بودن این اعتصابها و اعتراضات، جمهوری اسلامی و کارفرمایان جرات پشت گوش انداختن مطالبات کارگران را نخواهند داشت.

 • پالایشگاه ماهشهر هم به اعتصاب پیوست

  یکشنبه ١٢ مرداد ۱٣٩٩ ماهشهر کارگران پالایشگاه ماهشهر شرکت تهران هینو هم به اعتصاب همه گیر کارگران نفت پیوستند

 • کارگران پالایشگاه نفتى جفیر به اعتصاب پیوستند

  کارگران پالایشگاه نفتى جفیر به اعتصاب پیوستند ▪️امروز کارگران پالایشگاه نفتی جفیر واقع در پنجاه کیلومتری غرب اهواز هم به اعتصابات سراسری کارگران پیوسته اند. اعتصاب کارگران پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی در حالی وارد دومین روز خود شده که امروز یکشنبه همچنین خبر رسیده کهکاركنان و کارگران شرکت پارس جنوبی، كارگران عسلویه و فاز 14 شرکت ای جی AG هم وارد اعتراضات و اعتصابات شده اند

 • دومین روز اعتصاب کارگران پالایشگاه لامرد

  دومین روز اعتصاب کارگران پالایشگاه لامرد

 • فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم

  اعتراضات و اعتصاب کارگران هر روزه و در نقاط مختلف کشور ادامه دارد، کارگران و زحمت‌کشانی که در اوج همه‌گیری بیماری برای حفظ معاش ناچارند مانند همیشه به خودشان متکی باشند و هر روز جانشان را معامله کنند. اما با همه‌ی این فشارها حتی همان حقوق ناچیزشان هم به آن‌ها پرداخت نمی‌شود! کارگران و کارکنان چند پالایشگاه ۱۱ مرداد ۹۹، دست به اعتصاب زدند، کارگران هفت‌تپه هم حدود پنجاه روز از اعتصاب و اعتراض اخیرشان می‌گذرد، در کنار این‌ها برخی رانندگان شرکت واحد یا تاکسی‌ران‌ها در روزهای اخیر اعتراض و اعتصاب کرده‌اند. زندگی برای اقشار زحمت‌کش هر روز تنگ‌تر می‌شود، اما کارگران و گروه‌های تحت ستم به درستی نشان می‌دهند که مساله برایشان عبور موقت از این تنگنا یا صرف وصول معوقات نیست، آن‌ها به ما اتحاد و همراهی را برای احقاق حقوق و اندیشیدن به تغییرات بنیادی سیاسی و اقتصادی را می‌آموزند. ماه‌ها فشار مالی، امنیتی، جسمی و روحی را تحمل می‌کنند تا اعتراضشان را به شکل درست و با فهم سیاسی دقیق به ثمر بنشانند. در این روزها که تعطیلی دانشگاه‌ها امکان همراهی یا اعلام حمایت حضوری دانشجویان را بسیار محدود کرده‌است، دانشجویان صدای خود را به کارگران و اقشار تحت ستم می‌رسانند که: فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم @Daneshgah_ma

 • اعتصاب را به تهران و سایر شهرها بکشانیم

  #اهواز کارگران پالایشگاه جفیر در نزدیکی اهواز نیز به اعتصابات پیوستند روز یکشنبه با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت پارس جنوبی شروع شد و سپس اعتصاب به عسلویه و فاز ١۴ شرکت ای جی هم رسید. جنوب ایران در حال ورود به اعتصابات گسترده است، کارگران هفت تپه نیز امروز وارد چهل و نهمین روز اعتصاب می شوند اعتصاب را به تهران و سایر شهرها بکشانیم. @IrConfederal

 • اعتصابات سراسری در بخش مهمی از جنبش کارگری

  اعتصابات سراسری در بخش مهمی از جنبش کارگری شاغل در شرکتهای پیمانکاری پروژه های نفت ،گاز وپتروشیمی در ایران ! اعتصابات کارکنان پالایشگاه آبادان اعتصاب کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت سنگین قشم اعتصاب کارکنان پترو پالایش کنگان اعتصاب کارکنان پالایشگاه فاز های ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان اعتصاب کارگران هفت تپه اعتصاب کارگران هپکو وقوع چنین اعتصاباتی در بدترین شرایط آب و هوا در دمای حدود 50 درجه و در وضعیت ریسک خطرناک ابتلاء به ویروس کرونا ، نشاندهنده غیرقابل تحمل شدن ادامه این زندگی و عزمی راسخ و مصمم برای تغییر این شرایط است. هیچ بگیر و ببندی نمیتواند این اراده براه افتاده را متوقف کند. جنگ بر سر دفاع از معیشت و بقای زندگی است. شورای بازنشستگان ایران #اتحاد_وهمبستگی_کارگری @Shbazneshasteganir

 • دومین روز اعتصاب در پالایشگاه نفت سنگین قشم

  دومین روز اعتصاب در پالایشگاه نفت سنگین قشم

 • اعتراض کارگران هپکو ارک وارد دومین روز شد

  اعتراض کارگران هپکو ارک وارد دومین روز شد و کارگران امروز یکشنبه 12 مرداد زیر پل شهید بختیاری اراک تجمع کرده و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه تیر و خرداد ماه و افزایش ظرفیت تولید در این کارخانه شدند.

 • کارگران فاز ١۴ شرکت ای جی و جم ٢ به اعتصاب پیوستند!

  کارگران فاز ١۴ شرکت ای جی و جم ٢ به اعتصاب پیوستند! ▪️روز یکشنبه با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت پارس جنوبی شروع شد و سپس اعتصاب به عسلویه و فاز ١۴ شرکت ای جی هم رسید.

 • تجمع اعتراضی شماری از کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت در مقابل ساختمان مجلس در تهران

  تجمع اعتراضی شماری از کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت در مقابل ساختمان مجلس در تهران ▪️امروز یک شنبه دوازدهم مرداد شماری از کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان به این شیوه اعتراض خود را نسبت به بیکار شدن خود و همکارانشان بعد از ۱۴ سال سابقه کار ابراز داشتند.

 • اعتصاب کارگران نفت امروز هم ادامه دارد

  #اعتصاب کارگران نفت امروز هم ادامه دارد یکشنبه ١٢ مرداد شروع اعتصاب در عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی امروز با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت پارس جنوبی شروع شد و سپس اعتصاب به عسلویه و فاز ١۴ شرکت ای جی هم رسید. #اعتراضات_کارگری #نان_کار_آزادی_اداره_شورایی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی @zan_j

 • ۸۱۴ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  زندانی می خندید ... شاید به ً زندانی ً بودن خویش و شاید به ً آزادی ً من ! راستی زندان کدام سوی میله هاست...؟ ۸۱۴ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • اعتراض کارگران جوشکار پتروشیمی ها به پایین بودن دستمزد شنبه ۱۱مرداد ۱۳۹۹

  اعتراض کارگران جوشکار پتروشیمی ها به پایین بودن دستمزد شنبه ۱۱مرداد ۱۳۹۹

 • رضا (محمد) کنگرانی فراهانی چشم از جهان فروبست

  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما رضا (محمد) کنگرانی فراهانی بدلیل سکته قلبی، چشم از جهان فروبست رضا فراهانی در سال ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ عضو هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط تهران و حومه و در سال ۱۳۸۰ یکی از بنیانگذاران هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران بود. ایشان از کوشندکان سندیکای خیاط بود که سال‌ها برای بهبود شرایط کار و معیشت هم‌صنفی‌هایش تلاش کرد. این کوشنده سندیکایی دلسوخته همیشه برای آگاهی‌رسانی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری آرام و قرار نداشت. رضا فراهانی دلسوز کارگران بود و همیشه در نشست‌ها، محافل کارگری، دیدارها و مصاحبه‌ها تاکید می کرد که کارگران اگر امنیت شغلی، قدرت چانه زنی، رفاه و سلامتی می خواهند باید سندیکاهای کارگری مستقل را تشکیل بدهند، چرا که راه نجات و برون رفت از این استثمار خانمان سوز توسط صاحبان سرمایه اتحاد و همبستگی است و شعار معروف چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است سر می داد. مبارزات، فعالیت‌ها، نوشته‌ها و مصاحبه‌های این کارگر زحمتکش و حق‌طلب سندیکایی در تاریخ جنبش کارگری ایران ماندگار خواهد بود و نام ایشان در کنار پیشروان سندیکایی همچون علی رضا فرهادی و حسین سمنانی و... در تاریخ جنبش کارکری ایران به نیکی ثبت خواهد شد. سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه درگذشت کوشنده‌ی سندیکایی آقای رضا (محمد) کنگرانی فراهانی را به عموم زحمتکشان سندیکایی، فعالین سندیکای و کارگری تسلیت می‌گوید. یادش گرامی راهش پر رهرو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۱ مرداد ۹۹ لینک کانال *** سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 • کارکنان کاشی اصفهان دست به تجمع زدند

  کارکنان کاشی اصفهان برای چندمین بار مقابل درب کارخانه به علت عدم پرداخت حق سنوات دست به تجمع زدند @ordoyekar

 • تجمع معلمان خرید خدمات اصفهان

  تجمع روز ۵شنبه ۹مرداد معلمان خرید خدمات که حرف‌های به حق فراوانی دارند و رسیدگی مسوولان به خواسته‌های آنان طولانی شده است. پایگاه اصفهان خبر #استخدام_رسمی_حق_معلمان_خرید_خدمت_است اتحاد بازنشستگان @etehad_bazn

 • اعتصاب کارگران "پالایشگاه پارس جنوبی کنگان"

  #اعتصاب جمعی از کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ "پالایشگاه پارس جنوبی کنگان" در اعتراض به عدم دریافت دستمزد #طبقه_کارگر #مبارزه_طبقاتی #پیکار_کف_خیابان @sarkhatism

 • از اعتصاب و خواسته‌های زحمت‌کشان حمایت کنیم و صدای‌شان باشیم.

  در چهل و هشتمین روز از #اعتصاب کارگران نیشکر #هفت‌_تپه ، کارگران مجتمع "نفت سنگین قشم" و یکصد تن از کارگران #هپکو اراک نیز وارد #اعتصاب شدند. از اعتصاب و خواسته‌های زحمت‌کشان حمایت کنیم و صدای‌شان باشیم. #علیه_سکوت #پیکار_کف_خیابان #مبارزه_طبقاتی #طبقه‌_کارگر #دیوارنویسی @sarkhatism

 • کارگران و پرسنل نفت سنگین قشم دست به اعتصاب زدند

  #سرخط : از صبح امروز شنبه ۱۱ مردادماه، تمامی کارگران و پرسنل نفت سنگین قشم دست به اعتصاب زدند. ۲۴ دی‌ماه ۹۸ بود که حمیدرضا مومنی، مدیر عامل سازمان منطقه‌ی آزاد قشم از بهره‌برداری از‌‌ پالایشگاه نفت سنگین با تولید ۳۵ هزار بشکه تا خرداد ۹۹ خبر داده بود: «۱۹۰۰ میلیارد تومان در این طرح سرمایه‌گذاری شده، پنج طرح پتروشیمی با ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیز اجرا خواهد شد. ۱۷ میدان هیدروکربوری در داخل و اطراف قشم وجود دارد که ما تنها از یکی از این میادین استفاده می‌کنیم». سرمایه‌گذاری کلان در قشم و ظرفیت‌سنجی بالای این منطقه، در عمل اما به بهره‌کشی صرف از نیروی کار حاضر و عدم پرداخت ماه‌ها معوقات مزدی آنان انجامیده است. امری که به موجب آن، کارگران و تمامی پرسنل نفت سنگین قشم جهت احقاق حقوق خود دست به اعتصاب زدند. هم‌زمان، کارکنان و کارگران پالایشگاه آبادان، همراه با کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد نیز در اعتراض به عدم واریز حقوق و مزایای خود، اعتصاب کردند. #معیشت_کارگران @Sarkhatism

 • کارگران شرکت هپکو تجمع کردند

  کارگران شرکت هپکو در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود و نبود کار در این شرکت، در زیر پل بختیاری شهر اراک تجمع کردند. ▪️به گفته رضا عبدلی رئیس شورای اسلامی کار هپکو «کارگران هنوز دستمزد ماه‌های تیر و خرداد را دریافت نکرده‌اند که طی اعتراض امروز از سوی مدیرعامل وعده داده شد که دستمزدها تا روز دوشنبه به حساب کارگران واریز شود. ▪️او ادامه داد: «طی مدیریت فعلی، پروژه جدیدی به کارخانه نیامده و کارگران نسبت به نبود کار در شرکت معترض هستند. در حال حاضر نیز اغلب پروژه‌ها مربوط به گذشته است.» ▪️عبدلی با اشاره به اینکه حذف و کاهش اضافه‌کاری کارگران نیز یکی دیگر موضوعات اعتراضات اخیر کارگران هپکو بوده، گفت: «طی یک هفته گذشته مشکل حذف و کاهش اضافه‌کاری نیز به دیگر مشکلات کارگران هپکو اضافه شده است. از این رو امروز کارگران مقابل پل شهید بختیاری که درب ورودی کارخانه است، اعتراض کردند.»

 • فیلم از اعتصاب امروز شنبه 11 مرداد در پالایشگاه پارسیان

  فیلم از اعتصاب امروز شنبه 11 مرداد در پالایشگاه پارسیان

 • کلیپی از اعتصاب کارکنان و کارگران پالایشگاه آبادان

  کلیپی از اعتصاب کارکنان و کارگران پالایشگاه آبادان. این کارگران به همراه کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد در اعتراض به ندادن حقوق و مزایا از امروز دست به اعتصاب زده اند

 • اعتصاب گسترده در بخش نفت و پتروشیمی جنوب کشور

  اعتصاب گسترده در بخش نفت و پتروشیمی جنوب کشور ▪️اردوی کار: از صبح امروز شنبه ۱۱ مردادماه، تمامی کارگران و تمامی پرسنل نفت سنگین قشم در اعتراض به ماهها حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند.هم‌زمان، کارکنان و کارگران پالایشگاه آبادان، همراه با کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد نیز در اعتراض به عدم واریز حقوق و مزایای خود، اعتصاب کردند.

 • رانندگان اتوبوس کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

  رانندگان اتوبوس شهری کرمانشاه امروز شنبه ۱۱ مردادماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در ترمینال کاویانی این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

 • ۸۰۴ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  غمگین نباش شب به انتها می رود وُ تیرگی به کناره وَ سرانجام آزادی، سرود رهایی را، خواهد خواند. . . «حسین فارسانی» ۸۰۴ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • برق در آذربایجان غربی جیره بندی شد

  برق در آذربایجان غربی جیره بندی شد چهارشنبه اول مرداد ماه، بدون اطلاع قبلی، به بهانه مصرف بالای برق و در شرایطی که مردم از شدت گرمای بالای 40 درجه کلافه شده اند برق مصرفی مردم جیره بندی و قطع شده است. قطعی و جیره بندی برق محدود به آذربایجان غربی نیست و بسیاری از مناطق کشور را شامل می شود. #کولبر_نیوز #kolbarnews

 • مهدی سلیمی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد

  برادر #مهدی_سلیمی در صفحه‌ی اینستاگرام خود نوشته است که مهدی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. جای نویسنده زندان نیست.

 • این خانه کاغذی ست ...

  این خانه کاغذی ست ... روزی نیست که خبر و یا وعده ای از فلان مسئول و فلان صندلی به گوش نرسد ، یکی خبر از تخصیص بودجه می دهد برای تسویه مطالبات پرستاران ، دیگری از افزایش حقوقی خبر می دهد که صد بار تا بحال رسانه ای شده است ، آن یکی خبر از جذب بصورت قراردادی می دهد ، این یکی خبر از آزمون استخدامی .. اما در زمین بازی چه خبر است ؟ پرستاران در تمام کشور در حال جنگند ، سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا روزها و ماههاست که به خانه هایشان سر نزده اند ، با افزایش دمای هوا تحمل ماسک و لباس کاورال صد برابر سخت تر شده است ، کمبود تجهیزات و ارائه تجهیزات غیر استاندارد تبدیل به پاشنه آشیل پرستاران شده است روزی نیست که خبرِ شهادت یکی از همکاران ما به گوش نرسد ، همکاران ما یا شهید می شوند و یا به دلیل خستگی و فشار کاری وحشتناک دچار ایست قلبی و تنفسی می گردند آنهم در اوج جوانی و در محل کارشان ... کمبود نیروی پرستاری بیداد می کند ، خبرها از ابتلای هزاران پرستار به کرونا و ریزش این نیروها حکایت دارد ، در برخی از مراکز و بیمارستانها و در رویه ای بسیار تاسف بار و آزاردهنده ، پرستارانی که به این بیماری مبتلا شده اند ملزم به کشیک و ارائه خدمت در بخشهای سنترال کرونا شده اند ، هیچ حمایتی از پرستاران مبتلا و خانواده هایشان صورت نمی گیرد دولت محترم ، آقای وزارت بهداشت ؛ آنزمان که در بدعتی خطرناک شروع به جذب نیروهای ۸۹ روزه کردید ، فعالین صنفی بارها به شما هشدار دادند که بحران کمبود نیرو با چنین تصمیماتی فروکش نمی کند ، گفتند ؛ دست از استثمار پرستاران بردارید و شما گوش نکردید ... ! ۶ ماه از شروع بحران و اپیدمی کرونا گذشته است ، برای کمک به پرستارانی که در خط مقدمند ، چه کردید ؟ کدام نیرو جذب شد ؟ کدام آزمون برگزار گردید ؟ کدام مطالبه پرستاران مرتفع شد ؟ پروپاگاندای رسانه ای شما چه در سطح دانشگاهها و چه در سطح وزارت شاید از بار و فشار افکار عمومی بر روی شما بکاهد ، اما یقین داشته باشید که پرستارانی که در بطن ماجرا قرار دارند مشکلات موجود را با گوشت و خونشان لمس می کنند و هرگز اینروزها را فراموش نخواهند کرد دست بجنبانید ، وعده پاییز و مهر مشکلی از ما حل نمی کند ، همکاران ما یکی یکی در حال پرپر شدنند ، دیگر نفسی باقی نمانده ، تا کی باید منتظر چرخش خودکارهای شما بمانیم ؟ ۹۹/۴/۳۰ صدای یک پرستار اتحاد بازنشستگان

 • " فقط تموشا می کرد!"

  اردوی کار, [22.07.20 19:57] مژدگانی که اجتماع و تبانی تک نفره به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی هم از راه رسید! ▪️اردوی کار: بابک پاک نیا وکیل پرونده سه جوان محکوم به اعدام نوشته: « پرونده ای دارم که در آن موکلم به تنهایی محاکمه شده است؛اما اتهام او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی است! به قاضی گفتم چرا پرونده متهم دیگری ندارد؟ مگر نباید موکلم تبانی کرده باشد؟ آیا با خودش حدیث نفس و تبانی است؟!» ▪️این وکیل در جواب کاربری که از او پرسید: «کاشکی در جواب چی‌گفت را هم میگفتید» نوشت: « جوابی نداشت؛ فقط تموشا می کرد! @ordoyekar

 • کرونا هم نمی تواند جلوی اعتراضات را بگیرد

  برگزاری دوازده تجمع و اقدام اعتراضی مطالباتی در دو روز اخیر: خطر مرگ از کرونا هم دیگر نمی تواند جلوی اعتراضات کارگری را بگیرد ▪️اردوی کار: طی امروز چهارشنبه ۱ مردادماه و دیروز ۳۱تیر، حداقل دوازده مورد اعتراضات کارگران و زحمتکشان به شرح زیر گزارش شده است ▪️تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در سی و هشتمین روز از اعتصابشان در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش، ▪️تجمع جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، ▪️تجمع شماری از کارگران شرکت پرورش کرم ابریشم ایران در مقابل فرمانداری صومعه سرا ▪️تجمع گروهی از ساکنان روستاهای چم شهران و چم کبود از توابع بخش معمولان واقع در استان لرستان برای رسیدگی به مطالبات ▪️روشن کردن چراغ های اتوبوس از سوی تعدادی از رانندگان خطوط سامانه یک و سامانه چهار (تهران) به نشانه اعتراض به عدم پرداخت حقوق ▪️تجمع جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور مقابل ساختمان قوه قضاییه در اعتراض به پایمال شدن حقوق‌شان ▪️سی و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ▪️تجمع کارگران شرکت کنتورسازی مقابل استانداری قزوین در اعتراض به عدم پرداخت ۲۶ ماه معوقات کارگری ▪️اعتراض کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز نسبت به تغییر وضعیت استخدامی و مطالبه حذف پیمانکاران ▪️دومین روز اعتراض صنفی کارگران نیروگاه برق دماوند ▪️اعتراض کارکنان مترو تبریز به وضعیت نامناسب شغلی‌شان ▪️تجمع مدیران ساختمان های فاز ۱۱ پردیس در اعتراض به قطعی و نوسان برق ▪️تا جایی که از جزئیات این دوازده خبر برمی آید،علت بخش عمده اعتراضات صورت گرفته دستمزدهای معوقه، تغییر وضعیت استخدامی و مطالبه حذف پیمانکاران و حفظ امنیت شغلی بوده است. شکل گیری این اعتراضات در شرایطی که فاز دوم شیوع کرونا میزان قربانیان را افزایش داده و استان های زیادی در وضعیت قرمز و هشدار قرار گرفته اند، حاکی از آن است که کارد به استخوان رسیده و حتی خطر مرگ از کرونا نمی تواند مانع شکل گیری اعتراضات کارگری شود. @ordoyekar

 • پنج روز مرخصی از زندان مهاباد، #یاسر_امینی‌آذر

  پنج روز مرخصی از زندان مهاباد، #یاسر_امینی‌آذر سال گذشته آقای امینی آذر از فعالین صنفی معلمان آذربایجان غربی به جهت شرکت در فعالیت های صنفی به ۱۵ ماه زندان محکوم شده بود که از ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری حکم زندان ایشان اجرایی شده بود مقام های امنیتی و مسولان زندان متاسفانه علی رغم پیگیری های خانواده و همکاران و همچنین گواهی و تایید پزشکان زندان و متخصصان مبنی بر عدم تحمل زندان با توجه به تداوم ویروس کرونا وشرایط جسمانی و ناراحتی ریوی از اعطای مرخصی به ایشان خودداری می‌کردند در اوایل تیرماه هیات مدیره تشکل های صنفی معلمان کردستان #مریوان، #سقز_زیویه و #دیواندره و به نمایندگی ازشورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور جهت پیگیری وضعیت آقای امینی آذربه مهاباد سفرکردند،و نشست هایی با فرماندار، دادستان، رییس پلیس و نماینده مهاباد در مجلس برگزارکردند ومراتب نگرانی جامعه معلمان کردستان وکشور را در خصوص تداوم زندان این فعال صنفی ابراز نمودند وخواستار آزادی ایشان شدند ،درآستانه سفر دوم باتعداد بسیاربیشتری خوشبختانه مصادف شد بامرخصی ایشان. #ارتباط_با_کانال : @Ertebat_ba_kasenfi

 • بانک مرکزی فراریان ارزی 27 میلیارد دلاری را به برخورد قضایی تهدید کرد

  بانک مرکزی فراریان ارزی 27 میلیارد دلاری را به برخورد قضایی تهدید کرد ▪️اردوی کار: بانک مرکزی در اطلاعیه ای فراریان ارزی 27 میلیارد دلاری را به برخورد قضایی تهدید کرده است در این اطلاعیه مطرح شده که «عده‌ای در شرایط جنگ تمام عیار بر علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند.» ▪️بانک مرکزی که کنترل خود بر بازار ارز را از دست داده در اطلاعیه خود یادآور شده که «در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی، که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، را به مرجع قضایی ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار نموده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.» ▪️بانک مرکزی تهدید کرده که «سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام ننموده‌اند» را هم تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد. چرا که براساس « بسته سیاستی مصوب مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴، کلیه صادرکنندگان مکلف هستند برابر ضوابط ابلاغی نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی اقدام کنند.» @ordoyekar

 • "غذا نیست، ترس نیست"

  غذا نیست، ترس نیست حرکتی نمادین و اعتراضی به فقر و تنگدستی در ایران از سوی زحمتکشی که با آوردن یخچال منزلش در پیاده‌روی خیابان بر روی آن نوشته یخچالم خالیه، غذا نیست، ترس نیست! #غذا_نیست_ترس_نیست @ordoyekar

 • روستاییان گاوزده معمولان در لرستان امروز اول مرداد در اعتراض به نبود آب برای روستا جاده گاوزرده به معمولان» را بستند

  روستاییان گاوزده معمولان در لرستان امروز اول مرداد در اعتراض به نبود آب برای روستا جاده گاوزرده به معمولان» را بستند

 • ضرب و شتم زندانیان در زندان ارومیه و انتقال یکی از مجروحین به بیمارستان

  ضرب و شتم زندانیان در زندان ارومیه و انتقال یکی از مجروحین به بیمارستان ▪️روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه، مسئولان زندان ارومیه همراه با گارد ویژه زندان اقدام به ضرب و شتم سه تن از زندانیان در بند ۱۴ این زندان کردند. حال یکی از این زندانیان وخیم گزارش شده و گفته می‌شود از روز گذشته که به بیمارستان منتقل شده اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست. امید امجد، توحید امجد و احمد امجد سه برادر مورد ضرب وشتم قرارگرفته ، پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده‌اند و دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می‌کنند.. ▪️به گزارش یکی از منابع حقوق بشری، سر امید امجد شکسته. او را روز گذشته با شرایطی بسیار نامناسب به بیمارستان خارج از زندان اعزام کردند و از آن زمان تاکنون اطلاعی از وضعت او در دست نیست. @ordoyekar

 • آتش افروزان عمدی جنگل، جنگل‌بان ها را زخمی کردند

  آتش افروزان عمدی جنگل، جنگل‌بان ها را زخمی کردند ▪️در روزهایی که زاگرس در آتش عمدی عده ای متخلف در حال جان دادن است و مردم نگران رخداد آتش سوزی در البرز و هیرکانی هستند، چند جوان سابقه دار که به ارکانی وابسته هستند ، با آتش زدن جنگل، در حین فرار، به جنگلبان ها حمله کرده و آنها را زخمی کردند. فعالان محیط زیست گلستان خواهان برخورد جدی با این متخلفان هستند. ▪️صبح امروز چند تن از این متخلفان در حین آتش زدن "جنگل های قُرُق" در شرق استان گلستان بودند که جنگل بان ها آنها را دیده و به سمت شان رفتند. متخلفان آتش افروز در حین فرار به جنگل بان ها حمله کرده و آنها را از چند ناحیه مورد ضرب وشتم قرار دادند. @ordoyekar

 • ناگزیری ها و چالش های بازگشت کوپن

  ناگزیری ها و چالش های بازگشت کوپن ▪️▪️علی اصلانی: هزینه یک خانوار در ماه بیش از هفت میلیون تومان است ▪️اردوی کار: مصوبه ۲۹ تیر ماه مجلس در بازگشت کوپن که موافقت ۱۸۹ نماینده را به همراه داشت بار دیگر ناگزیری ها و چالش های کوپن را مطرح کرده است. از یک سو حقوق کارگران چنان اندک است که بیش از یک سوم هزینه های ماهانه را پوشش نمی دهد. ناتوانی از مصرف کالاهای حیاتی سلامت کارگران و زحمتکشان را به خطر انداخته و شلاق تورم لجام گسیخته، فرصت تغذیه سالم را از خانوارهای کارگری و اقشار زحمتکش گرفته است. در این شرایط توزیع کوپن های دیجیتال حدی از دسترسی به مواد غذایی و کالاهای مصرفی حیاتی با قیمت ثابت را برای خانوارهای کارگری به همراه دارد و قطعا برای اکثریت عظیم لایه های پائینی جامعه حائز اهمیت است. علی اصلانی عضو شوراهای اسلامی کار گفته:« بر اساس تازه‌ترین برآوردها هزینه یک خانوار در ماه بیش از هفت میلیون تومان است. چند درصد از کارگران چنین حقوقی دارند؟ حقوق حداقلی را در نظر بگیرید؛ نصف هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل لازم است حمایت صورت گیرد و کارگران هم مستحق دریافت این حمایت هستند.» ▪️از سوی دیگر شکل گیری شبکه فساد و نقش آن در بلااثر کردن دسترسی بخش های پائینی جامعه به کالاهای حیاتی، چالش توزیع کالابرگ است. تجربه توزیع کوپنی حاکی از آن است که در تعیین جامعه هدف، در تخصیص کالاها، در خرید کلان آنها، در مدیریت توزیع، و ترجیح مصرف کنندگان لایه های پائین جامعه به داشتن پول برای انتخاب مصرف در ازای کالا، احتمال شکل گیری بازار سیاه و شبکه گسترده فساد وجود دارد. @ordoyekar

 • سرکوب سکوت در حاشیه

  #سرخط : به گزارش " کانون حقوق بشریِ نه به زندان، نه به اعدام " تنها کولر بند زنان زندان سپیدار اهواز از کار افتاده است و این زنان در تراکم بالای جمعیتی بند، در دمای بین ۴٠ تا ۵٠ درجه سانتیگراد تحت شکنجه مضاعف گرما قرار دارند. زندانیان حاشیه در خاموشی شکنجه و کشته می‌شوند. سعید حیدری یکی از زندانیان مرد این زندان نیز در روز ٢۶ تیر، به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. #شکنجه_گاه_سپیدار #شکنجه_با_کرونا #خاموشی_شکنجه #سرکوب_سکوت_در_حاشیه @sarkhatism

 • " قبل از آمدن هم عکس قدی بفرست!"

  حقوق یک سوم قانون کار، قبل از آمدن هم عکس قدی بفرست! حمیده طاهری تفاوت دستمزد زن و مرد مخصوصاً در بخش‌های خصوصی از جمله تبعیضات جنسیتی در حوزه زنان است که اغلب زنان ایرانی این واقعیت تلخ را تجربه کرده‌اند، جالب است که بدانید طبق آخرین آمارهای بانک جهانی تنها ۶ کشور اروپایی به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده‌اند و ایران در بین ۱۸۷ کشور دنیا جزو رتبه‌های آخر این دسته‌بندی قرار دارد. برای اطلاع از وضعیت دستمزد زنان در بخش‌های خصوصی بخش آگهی روزنامه‌ها را ورق می‌زنم و با چندین آگهی که تأکید بر استخدام نیروی خانم دارند تماس می‌گیرم، صاحب فست‌فودی در منطقه سرافرازان می‌گوید: «ساعت کاریمان از ۱۲ تا یک بامداد با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان است، لطفاً قبل از آمدن و تکمیل فرم قرارداد عکس قدی از خودتان برایم ارسال کنید»

 • تجمع مجدد کارگران فضای سبز کوت عبدلله مقابل استانداری

  تجمع مجدد کارگران فضای سبز کوت عبدلله مقابل استانداری ▪️شماری از کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله امروز چهارشنبه (یکم مرداد ماه) برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران می‌گویند: مدیران شهری پاسخگو نیستند و ما ناچاریم برای پیگیری مطالباتمان مقابل ساختمان استانداری تجمع کنیم. @ordoyekar

 • مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان : تاکنون ۸۸۹ نفر از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی در استان زنجان مبتلا به کرونا شده‌اند

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان : تاکنون ۸۸۹ نفر از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی در استان زنجان مبتلا به کرونا شده‌اند ▪️محمدرضا یوسفی در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا در محل استانداری زنجان گفت: تاکنون بیش از ۸۸۹ نفر از کار گران واحدهای تولیدی و صنعتی در استان زنجان گرفتار بیماری کرونا شدند که واحدهای صنعتی شهرستان زنجان بیشترین مبتلایان به بیماری کرونا را داشته . وی ادامه داد ؛ بیش از ۹ واحد تولیدی و صنعتی استان زنجان شیوع بیماری کرونا روند رو به رشدی دارد. @ordoyekar

 • کارگران شرکتی شهرداری بندرعباس نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل ساختمان شورای شهر دست به تجمع اعتراضی زدند

  کارگران شرکتی شهرداری بندرعباس نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل ساختمان شورای شهر دست به تجمع اعتراضی زدند ▪️طی روزهای گذشته، کارگران شرکتی شهرداری بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق بارها در مقابل ساختمان شورای شهرمرکز استان هرمزگان تجمع کرده اند . @ordoyekar

 • از سپیدار بگو

  #از_سپیدار_بگو اردوی کار: لیلا حسین زاده در توئیتر نوشته: ▪️3زندانی در اهواز زیر حکم اعدام ▪️1 زندانی چند روز پیش به علت کرونا در سپیدار جان باخت ▪️بند متراکم زنان سپیدار، امروز با خراب شدن تنها کولرشون زیر دمای 40_50 درجه هستند. ▪️انواع شکنجه در سپیدار اهواز در سکوت داره اعمال میشه: #از_سپیدار_بگو @hoseinzadehl

 • بیانیه کانون به‌مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

  بــیــــانــیــــه بیانیه کانون به‌مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت احمد شاملو کانون نویسندگان ایران به مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر نامی و عضو برجسته‌ی خود بیانیه منتشر کرد. در بخشی از بیانیه آمده:«او همواره به وظیفه‌ی دشوار مبارزه با سانسور پایبند ماند و در این راه با آثار و مواضع آزادمنشانه و انسانی، میراث و بارویی استوار پی ‌افکند.» در پایان بیانیه کانون اعلام کرده است که به دلیل شیوع بیماری کرونا «بر مزار وی مراسمی نخواهد داشت‌.» **** متن کامل بیانیه: در بیستمین سالگرد درگذشت احمدشاملو، بزرگ شاعر آزادی یادش را گرامی می داریم قطره قطره‌ی هر خون اين انساني كه در برابر من ايستاده است سيلي ست كه پلي را از پس شتابندگان تاريخ خراب مي كند و سوراخ هر گلوله بر هر پيكر دروازه یی ست كه سه نفر صد نفر هزار نفر كه سيصد هزار نفر/از آن مي گذرند رو به برج زمرد فردا. بیست سال از درگذشت احمدشاملو، شاعر بزرگ ایران می‌گذرد. الف - بامداد، روشنفکری آزادی خواه و مستقل و از اعضای برجسته ی کانون نویسندگان ایران بود. او همواره به وظیفه‌ی دشوار مبارزه با سانسور پایبند ماند و در این راه با آثار و مواضع آزادمنشانه و انسانی، میراث و بارویی استوار پی ‌افکند. احمد شاملو روزنامه‌نگاری جریان ساز، مترجمی نامی و در حوزه ی فرهنگ و زبان کوچه پژوهشگری کم نظیر و شهره به «شاعر آزادی» بود؛ عنوانی که نه با بوق و کرنای حاکمان و بودجه‌ی رسانه‌های رانتی، که از داوری خودآگاه و حافظه‌ی مردم به دست آورد. شاعری که حاکمان هرجا توانستندحضور و آثارش را سانسور کردند اما محبوب‌تر شد، جوایز آزادی بیان جهانی به او تعلق گرفت و با آن که حتی پاره‌ای از شعرهایش در کتاب‌های درسی کودکان و جوانان نیامد، آثارش در خانه‌ها حضوری کم‌نظیر یافت. با وجود این همه و پس از بیست سال که از رفتن احمد شاملو می‌گذرد، هنوز حکومت برگزاری مراسم یادبودی ساده‌ را برای او بر نمی‌تابد و حضور سالانه ی دوستداران بر مزارش، محاصره‌ی قبرستان، بازداشت و احکام سنگین زندان و وثیقه را در پی دارد. همچنان که در بیستمین سال درگذشت این شاعر بزرگ آزادی شاهدیم، صدور احکام زندان و اعدام به امری روزمره مبدل شده است‌ و با اینکه حاکمیت به قصد افزایش هراس و سرکوب‌ها به شکلی وسیع و کم‌سابقه‌ دست به احضار و بازداشت‌ نویسندگان و کنشگران می‌زند، اما خواست‌های سانسورستیزانه و آزادی خواهانه ی شاملو همچنان که در منشور کانون نویسندگان آمده است، به مطالبه‌ی عموم مردم با اندیشه‌ و باورهای گوناگون تبدیل شده و در همین فضای به شدت امنیتی نیز بر زبان همگان جاری است. کانون نویسندگان ایران، به رغم ممانعت‌ها و تهدیدها در سال‌های گذشته همواره کوشیده است، در سالگرد درگذشت این روشنفکر و دبیر پیشین خود بر سر مزارش حاضر شود، اما امسال به دلیل شیوع کرونا و برای حفظ سلامت مردم، بر مزار وی مراسمی نخواهد داشت‌. آرمان‌های آزادی خواهانه‌اش گرامی و ستاره‌ی یادش تابان باد‌. کانون نویسندگان ایران ۳۱ تیر ۱۳۹۹

 • مجبور شدیم بیماران ۷۰ ساله را رها کنیم تا بمیرند.

  مجبور شدیم بیماران ۷۰ ساله را رها کنیم تا بمیرند. ▪️اعتراف دكتر نعمت بخش رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه اصفهان درباره فاجعه در بيمارستان خورشيد اصفهان ٩٩/٤/٣٠

 • اعتراض کارکنان مترو تبریز

  اعتراض کارکنان مترو تبریز ▪️کارکنان متروی تبریز چند ماهی است حقوق ماهیانه خود را دریافت نمی‌کنند . تعدادی از کارکنان متروی تبریز به ویروس کرونا مبتلا شده اند. و همچنین این روزها شرایط کاری سختی را تجربه می‌کنند. کارکنان متروی تبریز اعتراض خود را به اطلاع مسئولان شهری اعم از استاندار، شهردار و اعضای شورا رساندند. ▪️یکی از کارکنان از مشکلات خود این گونه می‌نویسد: علاوه بر اینکه حقوق کارکنان عقب افتاده است حدود یک هفته است اوضاع ایستگاه‌ها به خاطر ابتلای کارکنان به کرونا خراب است، کسی هم پاسخگو نیست. چه در سازمان و چه در بیرون آنهایی که به کرونا مبتلا شده‌اند مرخصی رفته‌اند. الان بقیه کارکنان از صبح ساعت ۶ تا ۲۱/۳۰ به اجبار کار می‌کنند. نیرو کم است و با این اوضاع که حقوق‌ها عقب افتاده، ۱۵ ساعت کار بخدا ناانصافی هست.

 • ۸۰۳ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  ...که ما همچنان می نویسیم که ما همچنان در اینجا مانده ایم مثل درخت که مانده است مثل گرسنگی که اینجا مانده است و مثل سنگ ها که مانده اند مثل درد که مانده است و مثل خاک که مانده است مثل زخم مثل شعر مثل دوست داشتن مثل پرنده مثل فکر مثل آرزوی آزادی و مثل هر چیز که از ما نشانه ای دارد... «محمد مختاری» ۸۰۳ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • مافیاهای اقتصادی و دلالان و دست‌های پشت پرده

  افزایش قیمت بدون دلیل کالاها و اجناس توسط مافیاهای اقتصادی و دلالان و دست‌های پشت پرده هر روز به شکل بسیار فزاینده‌ای کمر اقتصاد ایران را در هم می‌شکند. ریشه‌ی این مشکلات به ساختار مدیریت اقتصاد کشور برمی‌گردد. دکتر راغفر ویژگی مهم اقتصاد ایران را به‌درستی "اقتصاد رفاقتی" می نامد و معتقد است که در این نوع اقتصاد فرصت‌ها و منابع در اختیار دوستان، رفقا و افرادی که وفاداری آنها احراز شده، قرار می‌گیرد. کافی است که چند روز اخبار اقتصادی را دنبال کنید تا به نتیجه‌ی فوق برسید؛ مثلا در آخرین خبرها " البرز حسینی"؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که: طی ۱۰ روز گذشته قیمت میلگرد حدودا رشد ۴۰۰ درصدی و سیمان رشد ۲۰۰ درصدی داشته است. میلگرد از کیلویی ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده، همچنین یک کیسه‌ی ۵۰ کیلویی سیمان از ۸ هزار تومان به ۲۴هزار تومان افزایش داشته است. این افزایش قیمت نگران‌کننده در حالی اتفاق افتاده که صفر تا صد زنجیره‌ی تولید دو محصول میلگرد و سیمان در داخل است و هیچ ارزبری ندارند. میلگرد مازاد بر مصرف در کشور تولید می‌شود به همین دلیل هیچ علتی برای گرانی و کمبود آن وجود ندارد. اتحاد بازنشستگان @etehad_bazn

 • "نوشدارو آوردن که نوش هم نیست!"

  اخیرا در نشست مدیران همایش رسانه‌ی ملی، شمخانی با تلنگری از جانب مجری، احساساتش جریحه‌دار شده و می‌گوید ما از مردم دور شده‌ایم و اضافه می‌کند که این عناوین و قبه‌ها و زندگی لاکچری، خیلی از ماها را که با مردم بودیم و می‌توانستیم راحت با آنها صحبت کنیم، حالا دور کرده است. به این می‌گویند بعد از مردن سهراب، نوشدارو آوردن که نوش هم نیست. از جناب شمخانی این بار بُعدی دیگر به نمایش درمی‌آید؛ که نادم است و ظاهرا احساساتی شده‌اند و خواهان برگشت به گذشته و به گفته‌ی خودش اما سخت شده... نه، شدنی نیست تا به گذشته برگردید. طی این سال‌ها با بی‌مسئولیتیِ انواع و اقسام مسئولان، کودکان بسیاری از داشتن زندگیِ درخور بازمانده‌اند و دنیای جوانی بی‌ثمرشان، بی هیچ دورنمای متعالی، به پیری رسید. بازنشستگانی که با بی‌اعتنایی دولت و نبود امکانات درمانی و بهداشتی چهره در نقاب‌ خاک کشیدند، چگونه به گذشته برگردید؟ وقتی از آن گذشته ‌ها تا کنون کارگرانی هستند که مبالغ هنگفتی، حقوق معوقه دارند و هر بار که فریاد می‌زنند، جوابشان به بدترین شکل ممکن داده شده و گرسنه‌اند و بیمار و... . افرادی که زمانی با شوق به آینده زندگی را بنیاد نهادند تا در سایه‌ی کوشش خود صاحب خانه شوند، حالا بر پشت بام‌ها و زیرپله‌ی مغازه‌ها و کانکس‌ها، هر شب اجاره می‌دهند تا خوابند. چگونه می‌توانید برگردید و این همه زندگی‌ها را، این همه انسان دردمند را پاسخگو باشید؟ چه انسان‌هایی که در سایه‌ی دور بودن‌های شما از شدت فقر، خودکشی کردند. همان‌گونه که به‌سرعت باد به جلال و شکوه مادی رسیدید با همان سرعت هم نابود کردید. وقتی با یک تلنگر احساسات شما جریحه‌دار می‌شود، قبول کنید که برای مردم باورپذیر نیست. اتحاد بازنشستگان @etehad_bazn

 • فراخوان جمعی برپایی آکسیون اعتراضی

  فراخوان جمعی برپایی آکسیون اعتراضی در برنس پارکن(مجسمه یوحنا)، گوتنبرگ شنبه اول (۱) اگوست ساعت ۳۰/۱۳ اعدام قتل عمد دولتی است، برای لغو آن و در دفاع از اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و مبارزات مردم سراسر ایران در شرایط دشوار کرونایی، با رعایت موازین، به خیابان بیاییم! آزادیخواهان ساکن گوتنبرگ و حومه! جامعه‌ی ایران طی چهل و یک سال از فردای روی کار آمدن نظام اسلامی؛ با احکام اعدام و اجرای بسیارروبرو بوده است . اما امروز موج تازه اعدام ها پیامی کهنه به همراه دارد. می خواهند چرخه قرارداد ننگین بیست و پنج ساله ایران به چین را دربرابر بحران عظیم ماشین کشتار از اذهان مردم منحرف نمایند. جمهوری اسلامی امروز معترضان دیروز ودستگیرشدگان سالهای ۹۶ و ۹۸را نشانه رفته است. بیش از ۱۲ تن از آنها تحت عنوان «مفسد فی الارض» به اعدام محکوم شده اند. و در روزدوشنبه۲۴ تیر دو زندانی سیاسی به اسامی دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله .... را در زندان ارومیه اعدام کردند . امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از دستگیرشدگان آبان ماه که حکم اعدامشان تایید و به اجرا نزدیک شده است. کارگران هفت تپه بیش از یکماه در اعتراض خیابانی اند و برای مرعوب نمودن کارگران در ادامه اعتصاب آنان ، چهره های شناخته شده آنان را دستگیر و در برابر ایستادگی شان مجبور به آزادی آنان می شوند. ما بر آنیم ؛ جمهوری اسلامی در چنگ بحران های متعدد و استیصال روزافزون درمقابل کارگران و زحمتکشان که در فقر و بی حقوقی دست وپا میزنند، بوحشت افتاده ومثل همیشه جز کشتار معترضین، راهی در مقابل خود نمی بیند. سالهاست که معجزه ترساندن وسرکوب آخرین ذخیره هایش را نیز شلیک کرده است. دیگر نمی توان با گلوله وزندان واعدام پاسخ گرسنگی و فقر و بی حقوقی وتبعیض را داد و مردم گرسنه را به سکوت وادارنمود. بیکاران امروز در کنار کارگران و زنان و باز نشستگان ، دانشجویان ، معلمان ، کوابران - دستفروشان و مالباختگان بارها به خیابان آمده اند وتا پای جان ایستادگی کرده اند. علاوه برکشتارهای تاکنونی هنوز خون تازه ۱۵۰۰نفر درآبانماه برسنگفرشها باقی است وهزاران دستگیری وصدها ناپدید شده نه تنها کسی را خانه نشین نکرده است، بلکه همه به روشنی می دانند که کابوس رژیم عروج مجدد معترضین است. ترفندهای این رژیم شناخته شده است. بر مردم ما روشن است که تنها فشار و اعتراض گسترده تر و محکمتر لازم است تا مجازات اعدام به طور اساسی و حکم اعدام این سه نفرلغو شود و کارگران نیشکر هفت تپه و میلیون ها زحمتکش شهری و روستایی به خواسته های خود برسند. ما جمعی از فعالان سیاسی و پناهندگان گوتنبرگ مجازات اعدام را عملی جنایتکارانه و قتل عمد دولتی می شناسیم وهمه آزادیخواهان و فعالان سیاسی احزاب ، گروه های اجتماعی را به مقابله علیه این اقدام غیر انسانی وبرای رهایی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی فرامی خوانیم. از همگان میخواهیم بهر طریق ممکن در مقابل این احکام ، زندان و شکنجه ؛ و برای رهایی زندانیان عقدتی و سیاسی اعتراض خودرا اعلام و برای الغاء آن تلاش کنند در کنار هم باشیم تا قدرت مان را به افکار عمومی جامعه میزبان باز بشناسانیم.. جمعی ازفعالان سیاسی - اجتماعی و پناهندگان- گوتنبرگ تلفن های ارتباط :***

 • بیانیه سندیکاهای فرانسوی درباره کشتار کولبران توسط نیروهای مسلح رژیم ایران

  بیانیه سندیکاهای فرانسوی درباره #کشتار_کولبران توسط نیروهای مسلح رژیم ایران کشتار کولبران در ایران را متوقف کنید بین ۸ تا ۱۰ میلیون کرد، ساکنین مناطق کردنشین ایران، سیاست های تبعیضاتی و سرکوبگرانه ای را از سوی رژیم ایران متحمل می شوند. رژیم ایران هرگونه اعتراضات سیاسی و مطالبات خودمختاری-هویتی کردها را به شدت سرکوب می کند. برای نگهداشتن مردم این منطقه در وضعیت بی ثباتی و فلاکت، رژیم مانع از توسعه اقتصادی منطقه شده، تقریباً هیچ صنعتی در این منطقه راه اندازی نشده، و سمتگیری تولیدات و منابع عمدتا برای مناطق مرکزی کشور است. بیکاری بسیار گسترده است. با توجه به نبود کم ترین فرصت اشتغال در منطقه، جوانان بطور گسترده ای مجبورند به شهرهای بزرگ فارسی زبان مهاجرت کنند. برای هزاران تن از ساکنان روژهلات (کردستان ایران)، مرز عراق و ایران تنها منبع تامین معاش می باشد: کولبری یعنی مبادلات مرزی کالا، حمل اجناس بر کول انسان و یا بر پشت قاطر با عبور از کوه ها. انتقال انواع کالاهای از کشورهای عراق و ترکیه به ایران، توام با مخاطرات بسیار. از پوشک بچه گرفته تا لوازم الکتریکی خانگی، از جمله پوشاک، پتو، لاستیک اتومبیل، چای، آنتن ماهواره، الکل، سیگار. این کالاها در بازارهای شهرهای بزرگ از جمله تهران عرضه می شوند. هر روزه هزاران کارگر زن و مرد، از جمله کودکان و افراد مسن، برای آن که نانی به کف آورند و معیشت روزانه خود و خانواده شان را به سختی تامین کنند به پیشواز خطر می روند و در طول این مرزها جان خود به مخاطره می اندازند. در صورت مرگ و یا زخمی شدن یک کولبر، خانواده اش دیگر هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت. به لحاظ قانونی وضعیت کولبری مبهم است، گاه قانونی، گاه روا و گاه غیرقانونی، و منوط به حسن نیت مسئولان. علاوه بر خطرات ناشی از کوه های صعب العبور و منطقه پر از مین های منفجر نشده، مرزبانان به سوی آن ها تیراندازی کنند و هرساله بر تعداد تلاف می افزایند. تنها در طی سال ۲۰۱۹ رقم تلفات جانی کولبران ۷۹ نفر بوده و تعاد زخمیان به ۱۶۵ نفر می رسد. بندرت دیده شده که مرزبانان به خاطر این کشتارها محاکمه شوند. حتی از کشتار قاطران باربر هم ابایی ندارند. هم چنین تعداد بسیاری از کولبران به مجازات زندان و یا جریمه های سنگین محکوم می شوند. سرنوشت کولبرها پی آمد عوامل چندی است: متأثر از مقوله دولت - ملت و سیاست های ادغام گرایانه حکومت مرکزی در مورد کردها؛ و تأثیرات مخرب تحریم های آمریکا علیه ایران، که فقط باعث وخیم تر شدن وضعیت توده های بنقد زیر فشار رژیم شده اند. ما سازمان های سندیکایی فرانسوی اف. اس. او و سولیدر، توجه زنان و مردان کارگ و جامعه بین المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می کنیم. ما از دولت ایران می خواهیم که سرکوب کولبران و عمدتا کشتار آن ها در مرزها را متوقف سازد، دولت باید آن ها را به عنوان کارگران قانونی به رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطه و امنینت برخوردار شوند. پاریس ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰ فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان) اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر) ------------------------ #کولبرنیوز @kolbarnews

 • سه شنبه ۳۱ تیرماه ۹۹: تجمع کارگران شرکت کنتورسازی مقابل استانداری قزوین/ ۲۶ ماه معوقات کارگری پرداخت نشده است

  سه شنبه ۳۱ تیرماه ۹۹: تجمع کارگران شرکت کنتورسازی مقابل استانداری قزوین/ ۲۶ ماه معوقات کارگری پرداخت نشده است ▪️کارگران شرکت کنتورسازی قزوین چندین سال است که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دچار مشکلات فراوانی شده اند و هنوز مشکلات این کارگران حل نشده و معوقات آنها پرداخت نشده است. عکس: ارشیو @ordoyekar

 • تعطیلی بازار پارچه فروشان تهران

  تعطیلی بازار پارچه فروشان تهران سه شنبه 31 تیرماه، بازار پارچه فروشان تهران در اعتراض به رکود بە بی ثباتی بازار مغازه ها را تعطیل کردەاند. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • نماینده مجلس: دولت واگذاری «هپکو» به سازمان تامین اجتماعی را متوقف کند

  نماینده مجلس: دولت واگذاری «هپکو» به سازمان تامین اجتماعی را متوقف کند ▪️نماینده مجلس از اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به روحانی، خواستار توقف اجرای تصمیم هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی شد. ▪️به گزارش ایلنا،‌ علی اکبر کریمی در این نامه آورده است: ▪️همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی‌ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال 1395 گرفتار بحران‌های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال‌های گذشته کارگران این شرکت همواره در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق‌های معوقه و آینده شغلی خود بوده‌اند و تولید در این شرکت عملا متوقف بوده است. ▪️با عنایت به اینکه جلسه یکم مهرماه 1398 هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با توجه به عدم توانایی سهام‌دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی در فهرست شرکت‌های مشمول گروه 2 برای واگذاری قرار گیرد. در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی(ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقبا شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ 13 خرداد 1399 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد. ▪️لیکن متاسفانه به یکباره در جلسه مورخ 14 تیر 1399 هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتتخب این سازمان ادامه یابد. ▪️با عنایت به مراتب فوق از آنجاکه در مصوبه جلسه 14 تیر 1399 هیئت وزیران، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده مازاد بر 17 درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال 99 به بخش غیردولتی واگذار کند، وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال مواجه شده است. ▪️در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت‌های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟ ▪️لذا خواهشمند است دستور فرمایید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

 • فاجعه در راه است ؛خالی شدن بیمارستان‌ها از کادر درمان

  فاجعه در راه است ؛خالی شدن بیمارستان‌ها از کادر درمان ▪️سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در آخرین اظهار نظر در مورد کرونا گفته تاکنون یکهزار نفر از کادر درمانی - بهداشتی در زیر مجموعه این دانشگاه به بیماری کووید19مبتلا شده‌اند. و هم چنین فرماندار بندر ترکمن نیز در آخرین گزارش مربوط به وضعیت کادر درمان مبتلا به کرونا گفته ، متاسفانه تست کرونا همه کادر درمان در بیمارستان این شهرستان مثبت شده است. ▪️در حالی که آمار بیماران مبتلا به کرونا هم چنان سیر صعودی دارد، متاسفانه بسیاری از کادر درمان کشور به کرونا مبتلا شده اند. بی کفایتی حکومتیان در عرصه مبارزه با کرونا هم چون عرصه های دیگر نتوانسته کادر درمان ذخیره برای مقابله با کرونا را سامان دهد . درعین حال هیچ تمهیدی هم برای جلوگیری از مبتلا شدن کادر درمان به بیماری کووید 19 در کار نیست و متاسفانه هم چنان شاهد از دست دادن جان های فداکار کادر درمان هستیم

 • بحران

  سه شنبه ۳۱تیر۹۹ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی #مازندران: تاکنون یکهزار نفر از کادر درمانی - بهداشتی و دیگر کارکنان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا در زیر مجموعه این دانشگاه به بیماری کووید19مبتلا شده‌اند. فرماندار بندرترکمن: متاسفانه تست کرونا همه کادر درمان در بیمارستان این شهرستان مثبت شده است. #بحران #کرونا_کادر_درمان

 • فراخوان جمعی از معلمان و کنشگران مدنی علیه اعدام و سرکوب آزادی و معیشت کارگران و معلمان

  فراخوان جمعی از معلمان و کنشگران مدنی علیه اعدام و سرکوب آزادی و معیشت کارگران و معلمان در شرایطی به‌سرمی‌بریم که اکثریت مردم از یک‌ سو در تنگناهای معیشتی قرار دارند و از سوی دیگر نبود حداقل آزادی را تحمل می‌کنند. در این روزها جامعه در التهاب اعدام سه تن از معترضان به گرانی بنزین در آبان ماه سال ۹۸ است؛ که این افزایش قیمت تاثیر بزرگی بر معیشت و فقیرسازی مردم داشته و دارد. همچنین کارگران نیشکر هفت تپه به مدت ۳۶روز است که در اعتصاب به‌سرمی‌برند. آنها ۳ الی ۴ ماه است که دستمزد خود را نگرفته اند. آنان به عدم پرداخت دستمزد ، نداشتن امنیت شغلی اعتراض دارند و خواهان بازگشت همکاران اخراجی‌شان به کار و برچیدن بساط خصوصی‌سازی هستند. همچنین شاهد ادامه حبس ظالمانه معلمان دربند در شرایط کرونا هستیم از سویی ۷ تن از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی،‌ که از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی هستند، با پرونده سازی کذایی مجموعا به ۴۱ سال زندان، تبعید، شلاق، جریمه‌ی نقدی و اخراج محکوم شده‌اند. ما امضا کنندگان اولیه این فراخوان به عنوان جمعی از معلمان بازنشسته و شاغل ایران، همانگونه که با تمام اشکال خشونت در مدرسه و خارج از مدرسه مخالفیم اعدام سه جوان معترض آبان را نمونه بارز خشونت عریان دولتی و سیستماتیک می‌دانیم. از نظر ما به جای محاکمه و اعدام جوانان معترض باید عاملان فقر و فلاکت و کسانی که شرایط امروز را رقم زده‌اند مجازات گردند باید کسانی که دستور کشتار مردم معترض را دادند پاسخگو باشند و حساب پس دهند. ما نیز همسو با بیش از ۱۱ میلیون ایرانی فریاد می‌زنیم #اعدام_نکنید. از نظر ما بین مطالبات کارگران به خصوص کارگران اعتصابی هفت تپه و مطالبات معلمان و بازنشستگان تفاوتی وجود ندارد ما همه خواهان یک معیشت و زندگی شرافتمندانه هستیم همان منطقی که معلمان خراسان شمالی را محکوم می‌کند همان‌ها برای بازداشت شدگان آبان ماه حکم اعدام صادر می‌کنند و کارگران هفت تپه را به بند می‌کشند. ما خواهان توقف سرکوب آزادی و معیشت همگان هستیم و باور داریم تنها در سایه اتحاد و یکی شدن مطالبات فرهنگیان و عموم مردم محقق خواهد شد از این منظر نسبت به بی‌عملی تشکل‌های صنفی در شرایط موجود اعتراض داریم و انتظار داریم کسانی که در این تشکل‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری نشسته‌اند نسبت به تضییع حقوق واقعی فرهنگیان با نمایش‌های مفتضح نوبخت سکوت نکنند و در مساله افزایش حقوق منافع کلان و همه فرهنگیان از شاغل تا بازنشسته و از خریدخدمتی تا خدمتگزار و غیررسمی و حق‌التدریسی را لحاظ نمایند. از سویی از این تشکل‌ها که کارنامه مثبتی در مطالبه‌گری صنفی دارند می‌خواهیم با درک عمیق از شرایط این روزها ، در کنار مردم ، خانواده‌های داغدار آبان، کارگران زحمتکش قرار گیرند مگر به جز این است که ما معلمان ، معلمان همه فرزندان ایران هستیم و مشکل کارگران ، مشکل کودکان و دانش‌آموزان ماست. پس یک صدا و متحد می‌خوانیم : این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود فرهنگیان و کنشگران مدنی در صورت تمایل وارد فرم نگار شده و با ثبت نام و نام خانوادگی این بیانیه را امضا نمایید. لینک فرم‌نگار : ***

 • اعتراض چراغ روشن رانندگان خطوط بی آرتی شرکت واحد هم اکنون پایانه آزادی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق.

  اعتراض چراغ روشن رانندگان خطوط بی آرتی شرکت واحد هم اکنون پایانه آزادی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق. عوامل حراست و بازرسی و عملیات خطوط از جمله امین زاده مسئول عملیات خطوط از صبح امروز ۳۱تیر ماه درتلاش هستند تا با اعمال فشار و تهدید رانندگان را مجبور کنند تا چراغ های اتوبوس هایشان را خاموش کنند ، اما تصاویر اتوبوس ها حاکی از آن است که تا رانندگان حقوقشان را دریافت نکنند این اعتراضات ادامه خواهد داشت . سندیکای کارگران شرکت واحد به مدیر عامل هشدار میدهد عدم به موقع پرداخت حقوق رانندگان میتواند اعتراضات جدی تر را به همراه داشته باشد و مسئولیت هرگونه بی توجهی در پرداخت بموقع حقوق رانندگان و کارگران زحمت کش شرکت واحد به عهده خود شخص مدیر عامل خواهد بود. با تهدید و ارعاب نمی توانید صدای اعتراض رانندگان زحمت کش شرکت واحد را خاموش کنید . t.me/vahedsyndica

 • سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رانندگان خطوط بی آرتی شرکت واحد به علت عدم پرداخت حقوق به نشانه اعتراض چراغ های اتوبوهایشان را روشن کردند براساس گزارشات رسیده به کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد ، امروز ۳۱تیرماه تعدادی از رانندگان خطوط سامانه یک و سامانه چهار به نشانه اعتراض به عدم پرداخت حقوق چراغ های اتوبوس هایشان را روشن کردند،. در همین زمینیه عوامل حراست و ناحیه خطوط بی آرتی با حضور در چهاراه ولیعصر با تهدید از رانندگان میخواستند تا چراغ های اتوبوس هایشان را خاموش کنند . رانندگان شرکت واحد سالهاست که حقوق و دستمزدشان را در بیست و هفتم هرماه دریافت میکردند اما از زمان مدیریت جدید حقوقشان همه ماهه با تاخیر پرداخت گردیده است. t.me/vahedsyndica

 • ۸۰۲ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  نام همەی میدان ها را هم که آزادی بگذارند، چیزی از اسارتمان کم نخواهد شد وقتی خیابان های شهر پر از سفره های بدون نانیست که آزادی را، زیر قیمت حراج میکنند ... «پروا غیاثوند» ۸۰۲ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • "برای یکی جشن تولد و برای بقیه مجلس ترحیم"

  ▪️ #ایران_ناسیونال در سال ۴۱ ▪️#هپکو در سال ۵۱ ▪️کشت و صنعت #هفت_تپه در سال ۵۴ ▪️و #بهشت_زهرا در سال ۴۹ ▪️بنا نهاده شدند. ▪️اینکه در آستانه پنجاه سالگی برای یکی جشن تولد می‌گیرند و برای بقیه مجلس ترحیم، گویای خیلی چیزهاست. @ordoyekar

 • تشکیل پرونده جدید برای مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا در ایام حبس

  تشکیل پرونده جدید برای مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا در ایام حبس ▪️#مجید_اسدی، #محمد_بنازاده_امیرخیزی و #پیام_شکیبا، زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج دوشنبه ۳۰ تیرماه به دادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به زندان بازگردانده شدند. اتهام این افراد “فعالیت تبلیغی علیه نظام" عنوان شده‌است. ▪️لازم به ذکر است این سه زندانی بیش از ۴۲ ماه است که بدون مرخصی در زندان هستند. @ordoyekar

 • حسین عثمانی زندانی سیاسی کُرد

  اداره اطلاعات ارومیه، حسین عثمانی زندانی سیاسی کُرد زندان ارومیه را که به ۳۰ سال زندان محکوم شده، امروز در زندان احضار کرده و او را تهدید کرده که چهارشنبه اعدام خواهد شد. این در حالی است که وی حکم اعدام ندارد

 • داستانی غم‌انگیز از جنگ برای نان و زندگی

  داستانی غم‌انگیز از جنگ برای نان و زندگی «حنابندان ، تشییع جنازه» ▪️وقتی که پیکر بی‌جان #شمزین_احمدی #کولبری که توسط سپاه به قتل رسیده بود، به زادگاهش برگردانده می‌شود، نامزدش با سینی حنابندان عروسی‌شان به استقبال پیکرش می‌رود. @ordoyekar

 • حنا بندان کولبر جان‌باخته به مراسم استقبال از پیکرش تبدیل شد

  حنا بندان کولبر جان‌باخته به مراسم استقبال از پیکرش تبدیل شد ◼️وقتی که پیکر بی‌جان شمزین احمدی کولبر به قتل رسیده توسط سپاه پاسداران به زادگاهش برگردانده می شود، نامزدش با سینی حنابندان عروسی شان به استقبال پیکرش می رود و حرکت خودجوشی در استقبال از پیکر این جوان ناکام شکل‌ می گیرد. سپاه پاسداران طی 40 سال گذشته هزاران جوان دم بخت را در کردستان به قتل رساند. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • کارگران راه آهن جنوب شرق زاهدان

  کارگران راه آهن جنوب شرق زاهدان حقوق با تأخیر دوماهه و معوقات مزدی پرداخت نشده وضعیت معیشت کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن نگران کننده است. کارگران خواهان استعفای کارفرما «بیات» هستند و نیز تشکیل شورای کارگری از خواسته های فوری آنان است. تشکیل شورای کارگری برای تصمیم گیری های توسط خودکارگران دست پیمانکار را از جیب زحمتکشان و مزد بگیران بیرون میکشد. #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #آبان_ادامه_دارد #من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم #اعدام_قتل_عمد_دولتی #اعدام_نکنید کانال #خوزستان_امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t لینک کانال تلگرام⬇️ @xozestan41 به اینستاگرام خوزستان امروز بپیوندید⬇️ ***

 • درآمد ملی ایرانیان به پائین ترین میزان سقوط کرده است

  درآمد ملی ایرانیان به پائین ترین میزان سقوط کرده است ▪️ براساس داده های چهار فصل سال ۹۸ بانک مرکزی که بیست و هشتم تیرماه در اختیار عموم قرار گرفته درآمد ملی ایران و تغییرات آن در طول سال‌های اخیر کاهش شدیدی را نشان می دهد. براساس این گزارش، درآمد ملی هر ایرانی در سال گذشته به کمترین میزان دست‌کم از سال ۱۳۸۳ رسیده است. درآمد سرانه ایرانیان در سال گذشته به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۴.۷ میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه، افت ۳۵ درصدی را نشان‌ می‌هد. در واقع افت تولید ناخالص داخلی و تورم بالا در طول سال‌های دهه ۹۰ موجب شد تا بیش از یک‌سوم از درآمد هر ایرانی از دست برود. ▪️داده های بانک مرکزی گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس را تایید می کند که در آن تاکید شده بود که درآمد سرانه ایرانیان ۳۴ درصد و قدرت خرید هر ایرانی یک سوم کاهش یافته است. براساس برآوردهای آماری مرکز پژوهش ها درآمد سرانه ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. آن گزارش پیش بینی کرده بود که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردد. همچنین روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است. ▪️هم اکنون با دلار بیست و شش هزار تومانی حدود چهل درصد دیگر از قدرت خرید کارگران کاهش یافته و حتی اگر میانگین دستمزد را ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان محاسبه کنیم که در مورد کف بگیران به مراتب از این میزان کمتر است، باز هم دستمزد ماهانه کارگر ایرانی کمتر از ۱۰۴ دلار است که یکی از پایین‌ترین دستمزدها در سراسر جهان است

 • ۲۹تیر - تجمع کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به تغییر شرکت بهره‌بردار

  ۲۹تیر - تجمع کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به تغییر شرکت بهره‌بردار تعدادی از کارگران نیروگاه دماوند صبح دیروز (یکشنبه ۲۹ تیر) در محوطه شرکت مدیریت بهره‌برداری نیروگاه دماوند تجمع کردند. کارگران نیروگاه دماوند به تلاش‌‌ سهامدار اصلی نیروگاه برای تغییر شرکت بهره‌برداری مدیریت تولید برق دماوند به شرکت مپنا معترض‌اند. معترضان معتقدند باتوجه به سابقه کار شرکت بهره‌برداری مپنا این انتقال؛ امنیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد.

 • ناکجاآباد محافظه کاری در تشکل یابی مستقل خبرنگاران؛

  ناکجاآباد محافظه کاری در تشکل یابی مستقل خبرنگاران؛ تن دادن به ساختار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران را مردود می‌دانیم! ▪️آنان که مخالف اتحاد و تشکل‌یابی مستقل خبرنگاران هستند، بعد از انتشار نامه اعتراضی ۱۰۰ خبرنگار نسبت به انفعال و ماهیت غیرکارگری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، به دنبال مجاب کردن خبرنگاران برای عضویت در انجمن هستند تا بار دیگر در پروسه‌ فرسایشی که یکبار در زمان تأسیس انجمن کنونی نیز تکرار شده، فکر تشکل‌یابی مستقل را از ذهن خبرنگاران دور کنند. ▪️اولین کد از حلقه نزدیکان عباس عبدی و دوستانش در هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بیرون آمد، اگرچه آشکارا از سوی کانال انجمن صنفی استان تهران مطرح نشد. اما برنامه این بود که این کد از طریق برخی افراد به اصطلاح غیر انجمنی در بین خبرنگاران پخش شود. ▪️این حلقه نزدیکان افرادی را به سراغ امضا کنندگان فرستادند تا این به اصطلاح چالش را پیش بکشند که شما که عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیستید، پس حق اعتراض به عملکرد آن را نیز ندارید و تلویحاً تنها مسیر تغییر از درون ساختار فعلی و دولت‌ساخته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران را پیش روی خبرنگاران بگذارد. ▪️در ادامه یادداشتی در روزنامه اعتماد به قلم مهرداد احمدشیخانی به چاپ رسید که همین ایده را بیشتر پرورد. شاید بودند، کسانی که همین گیر ذهنی را برای خودشان پررنگ کرده و در نهایت سعی کردند تا در بین خبرنگاران معترض بحث عضویت در انجمن دولت ساخته فعلی را به عنوان «اصلاحات» پیش بکشند و نگاه‌ها از ارزیابی ریشه‌ای مشکلات و موانع تشکل‌یابی خبرنگاران منحرف کنند. ___ روزنامه‌نگاران مستقل ایران @IRFreeJournalist @ordoyekar

 • آتش سوزی شدید در کارخانه تولید نخ تبریز

  آتش سوزی شدید در کارخانه تولید نخ تبریز ▪️جاده تبریز به آذرشهر - ورودی شیخ حسن @ordoyekar

 • ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند

  نماینده مجلس: چهار ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند ▪️ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت که چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ایرانی هیچ گونه قراردادی ندارند. برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر، قرارداد سفید امضا از او گرفته و هیچ تعهدی را عملیاتی نمی‌کنند. ▪️اسماعیلی تاکید کرد که از زمان شیوع کرونا معیشت کارگران ضعیف تر شده و افزود قبل از آنکه وضعیت معیشت کارگران و دغدغه آنها تبدیل به معضل جدی شود باید ورود کرده و به وضعیت کارگران فصلی هم رسیدگی کنیم. ▪️اسماعیلی گفت که برخی از کارفرمایان برای فشار به کارگر قرارداد سفیدامضا از او می‌گیرند و این در حالی است که کارفرما هیچ تعهدی هم در قبال او امضا نمی‌کند که دلیل این کار شانه خالی کردن کارفرما از زیربار مسئولیت‌های خود است. @ordoyekar

 • سور عزای ما را به سفره نشسته‌اند

  امروز سید حسن خمینی، حناچی و مسجد جامعی برای بهشت زهرا جشن تولد 50 سالگی برگزار کردند. امروز که هر دلار از 26 هزار تومان گذشت. امیر یعقوبعلی، روزنامه نگار در توئیتر نوشته: «جشن تولد ۵۰ سالگی برای قبرستان بهشت زهرا یعنی سور عزای ما را به سفره نشسته‌اند»

 • کادر درمانی گروه بیهوشی آماج ابتلا به کرونا

  کادر درمانی گروه بیهوشی آماج ابتلا به کرونا در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی تست کرونای روزانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر مثبت اعلام می‌شود و حدود ۳ هزار نفر هم در وضعیت شدید بیماری به سر می‌برند. ▪️بیماران شدید به مراقبت های کمک تنفسی با دستگاه ب.آ.ب.پ.آ.پ، لوله گذاری، تنفس مکانیکی، به کارگیری دستگاه اکومو و در نهایت استفاده از ونتیلاتوراحتیاج دارند که توسط رزیدنت‌ها و دستیاران بیهوشی ارائه می‌شوند. ▪️رزیدنت‌ها و دستیاران بیهوشی جزو حلقه‌های نهایی کمک به بیماران کرونا محسوب می‌شوند. به گزارش اردوی کار به دلیل ماهیت شغلی گروه بیهوشی، این گروه به شدت در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند ▪️بیش از ۱۰ هزار نیروی بیمارستان‌های کشور به کرونا مبتلا شده اند که بخشی از آنها شاغل در گروه بیهوشی و پرستاری بیمارستان‌های پذیرای بیماران کرونایی هستند. ▪️براساس آخرین آمار ‌سازمان نظام پزشکی، در ١٤٨ روز گذشته از شیوع کرونا در ایران، ١٤٠ نفر از نیروهای کادر ‌درمان جان‌شان را از دست دادند و از ٥‌ هزار مبتلا به این بیماری، علاوه بر٢٠‌ درصدی که ‌پرستارند، ١٩‌درصد هم پرسنل بیمارستانی، ١٧‌ درصد پزشکان عمومی، ٩‌ درصد پزشکان داخلی، ٥,٥ ‌درصد پزشکان زنان و ...هستند

 • جنگل خواری، به نام وقف!

  جنگل خواری، به نام وقف! ▪️با صدور یک رأی از مرجع قضایی، ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگلهای ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص درآمد این جنگل درحالی واگذار شد که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند. ▪️رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها با انتقاد از زمین خواری اشخاصی با ظاهر کاملاً قانونی به ایسنا گفته: کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و زمین خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه‌های عمومی عنوان شده‌اند اما واژه جدید دیگری هم به نام "قانون خواری" وجود دارد که مبنای همه اینها است ایسنا

 • "آش نادرشاه "

  آش نادرشاه برای کارگران بازنشسته تامین اجتماعی هم راه کارگران: «آیا وقتی ما به کسی بدهکاریم، می‌توانیم بگوییم پول را به شرطی به تو می‌دهیم که حتماً در فلان جا خرج کنی؟! سازمان تامین اجتماعی این روزها در پرداخت حقوق بازنشستگان خود دچار مشکل است... دست و پا می‌زند که به بقای خود ادامه دهد؛ حالا دولت می‌آید بخشی از بدهی خود را آنهم با واگذاری سهام شرکت‌هایی که در مورد آنها بحث و اما و گر بسیار است، پرداخت می‌کند و تازه برای سازمان تعیین تکلیف هم می‌کند! ریالی هم علیحده بابت همسان‌سازی نمی‌دهد.» این چیزی است که دیروز فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار گفته. شریعتمداری وزیر کار امروز به تلویح به او پاسخ داده که «چون سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است، منابع همسان‌سازی از محل طلبش تامین می‌شود.» در واقع وقتی دولت به اعتراف شریعتمداری برای همین سازمان هر سال ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد طلب جدید ایجاد می کند؛ وقتی سرمایه بین النسلی کارگران بازنشسته به عنوان قلک در معرض دستبرد دائمی دولت و دزدی و غارت منابع و رانت خواری و رشوه مدیران شستا قرار دارد «نهاد عمومی غیر دولتی» نیست، ولی وقتی پای پرداخت نقد بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به این سازمان به میان می آید اولا معلوم می شود که نوبخت در سازمان برنامه مدعی است که این بدهی حدود سه و نیم برابر کمتر و چیزی در حد ۷۰ هزار میلیارد تومان است و ثانیا معلوم می شود که دولت می تواند به جای پول، سهام شرکت های زیان ده را به عنوان رد دیون به تامین اجتماعی قالب کند. بر سر واگذاری سهام 9 شرکت واگذار شده به تامین اجتماعی شامل شرکت دخانیات ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت خمینی شازند، آلومینای جاجرم، طلای زرشوران و ماشین‌سازی تبریز در مجموع به میزان ۳۲‌هزار میلیارد تومان گفتنی بسیار است که شریعتمداری وزیر کار نگفته و فرامرز توفیقی هم فقط اشاره کرده اما توضیح نداده است. همینطور است در مورد واگذاری 55 درصد سهام شرکت هپکو به شستا در وعده جدید واگذاری 30هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی. شرکتی مثل ماشین سازی تبریز با همه عظمتش تاکنون چند بار بین سرمایه دار خصوصی، صندوق فولاد و سازمان خصوصی سازی دست به دست شده؛ از سال ۱۳۸۳ در لیست واگذاری رفته، بیش از دوازده سال زیان ده بوده، تعداد شاغلان آن از بیش از ۳۰۰۰ نفر در سال ۱۳۸۳ به زیر هزار نفر در سال ۹۷ رسیده. و حالا پس از آنکه همه راهها برای خلاص کردن دولت از زیر بار زیان سالانه این شرکت به بن بست رسیده آن را در قالب سهام به تامین اجتماعی داده است تا این سازمان در بازار بورس سهامش را بفروشد و پولش را خرج همسان سازی بازنشسته گان کند. مشابه همین وضعیت در مورد خلاص شدن از دست مالکیت کارخانه هپکو از طریق واگذاری 55 درصد سهام آن به تامین اجتماعی صورت گرفته است. در واقع پاسخ مشخص ننولیبرالی دولت روحانی به بیش از پنج سال مطالبه گری گروههای مختلف بازنشستگان بر محور همسان سازی وقتی سرانجام بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را در قالب رد دیون به شکل سهام می پردازد این است که لقمه نان کارگر بازنشسته تامین اجتماعی را به میانجی سازمان تامین اجتماعی به حذف نان کارگر هپکو و ماشین سازی تبریز و سایر شرکت های واگذار شده گره می زند و بین این هم سرنوشتان شکاف می اندازد. شکافی که به آن ماجرای معروف آش نادرشاه بی شباهت نیست. نقل است که مردم از ظلم یکی از استانداران نادرشاه به او شکایت بردند. نادرشاه به او تذکر داد اما افاقه نکرد. شکایت ها ادامه یافت. نادر چون سرپیچی از فرمانش را برنمی تابید، همه‌ی استانداران را به مرکز خواند و دستور داد استاندار ظالم را قطعه قطعه کنند و از او آشی تهیه کنند، بعد آش را در کاسه ریختند و به هر استاندار یک کاسه دادند و نادر به آنها گفت : «هر کس به مردم ظلم و تعدی کند، همین آش است و همین کاسه». حالا این روایت واقعی یا جعلی است به کنار ولی ماجرای بازپرداخت بخش کمکی از بدهی دولت به تامین اجتماعی یعنی حدود 32 هزار میلیارد تومان بی شباهت به آن آش نادرشاه نیست. با این تفاوت که گوشت تن استاندار دزد و ظالم را بین سایر استانداران توزیع نکرده اند، گوشت تن حدود سه هزار کارگر مظلوم هپکو و کارگران شرکت هایی نظیر ماشین سازی تبریز را به میانجی سازمان تامین اجتماعی به عنوان مقسم بین لایه ای از بازنشستگان می خواهند تقسیم کنند. آن 32 هزار میلیارد تومان قرار است حداقل تا اینجا که گفته اند حدود 16 تا 17 هزار میلیارد تومانش صرف تامین هزینه همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و نزدیک کردنش به کف مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری شود. ولی این کار بدون نقد کردن «دارایی» واگذار شده به تامین اجتماعی عملی نیست. این که نقد شدن یعنی چه؟ به ضوابط واگذاری سهام رد دیون شده در بورس برمی گردد. ولی این ضوابط هرچه که باشد مثلا شامل حق فروش به صورت بلوکی به سرمایه دار خصوصی یا بانک ها باشد یا تمام سهم 55 درصدی هپکو از سوی گروهی از سهامداران خریداری شود، بالاخره بازنشستگان سهام را تا وقتی که به صورت پول نقد درنیاید نمی توانند صرف تامین مایحتاج روزمره زندگی کنند. باید به فروش برود و به شکل پول قابل مبادله دربیاید. پس خوب که نگاه کنیم می بینیم دولت نابودی شرکت هپکو و اخراج دسته جمعی و آوارگی کارگرانش را که چهار سال است علیه خصوصی سازی جنگیده اند به شرطی برای نمردن بازنشستگان تامین اجتماعی از گرسنگی تبدیل کرده است که براساس آمارها حدود 60 درصدشان حداقل بگیرند. این چهره واقعی دولت نئولیبرال است : نان یکی خون دیگری است. و دانما «همین آش است و همین کاسه». وقتی سالها می جنگیم و ناگزیرشان می کنیم امتیازی بدهند؛ سعی می کنند ما را به ضیافت تناول از گوشت تن طبقه خودمان ببرند. سرمایه داری هر قدر بیشتر پیرامونی و وحشی باشد خونخوار تر و فاسدتر و زاینده شکاف های بیشتر است و نیرنگبازانه تر و خشن تر با تضادهای لایه های محذوف و له شده و کارگر و بیکار و معلم و پرستار و کارگر بازنشسته بازی می کند.

 • "مردم ما را بیرون خواهند کرد"

  نماینده مجلس از زاهدان: مردم خواهند ریخت و ما را از مجلس و دولتمردان را از دولت بیرون خواهند کرد، خیلی زمان نمی برد ▪️شهریاری، نماینده مجلس از زاهدان گفته:پنج سالی از برجامی که نافرجام شد گذشت نه تنها مشکلی حل نشد بلکه مشکلاتی هم اضافه کرد. ▪️امروز متاسفانه شاهد فقر، گرانی، تورم لجام گسیخته و مشکلات زیادی در اقشار مستضعف و مردم هستیم. ▪️آقای رئیس جمهور یک شب گرسنه نخوابیده که بفهمد معنی گرسنگی چیست، بی پول نبوده که بچه اش را بخاطر بی پولی نتواند به مدرسه بفرستد، فرزندانش بیکار نبوده اند که بفهمد بیکاری چه بلایی به سر خانواده ها می آورد. ▪️نه تنها اروپا جوابگو نیست بلکه کشورهایی مثل کره که جمهوری اسلامی 9 میلیارد دلار طلب دارد، متاسفانه طلب ما را نمیدهد. ▪️سیاست خارجی ما سیاست فشلی است، نه تنها در آمریکا و اروپا نتوانسته کاری بکند بلکه در کشورهای همسایه هم کاری نکرد. ▪️دو سال قبل در مجلس گفتم که اگر دولت کاری نکند، بخاطر فقر و گرسنگی و فشار، مردم روزی خواهند ریخت و ما را از مجلس و دولتمردان را از دولت بیرون خواهند کرد، خیلی زمان نمی برد. ▪️چرا چشم و گوشتان را بستید و توجه نمی کنید؟ کی می خواهید به خود بیایید؟ آیا آگاهانه و مغرضانه است یا برنامه ای دارید؟ @ordoyekar

 • شرکت واگن سازی تهران تعطیل شد

  شرکت واگن سازی تهران تعطیل شد ▪️محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران با اعلام تعطیلی شرکت واکن سازی تهران گفته: بسیار زشت است که کارخانه ای با 500 نفر نیرو در سال جهش تولید در شهرداری تهران بخوابد. ▪️اگر بانک مرکزی ظرف امروز و فردا، دستور انتشار 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت تامین اتوبوس و مترو را برای تهران توسط بانک رفاه صادر نکند، این اعتبار باطل خواهد شد @ordoyekar

 • موفقیتی دیگر برای دولت روحانی : «زندگی به سبک کانتینری» در پایتخت!

  موفقیتی دیگر برای دولت روحانی : «زندگی به سبک کانتینری» در پایتخت! ▪️ تعدادی از «زن و شوهرهایی» که با افزایش کرایه خانه دیگر امکان اجاره واحد مسکونی در تهران را ندارند، وسایل خود را در کانیتنرهای اجاره‌ای در جنوب پایتخت گذاشته‌اند و هر یک راهی خانه پدر و مادر خود شده‌اند/ایرنا @ordoyekar

 • پایان اعتصاب کارگران شرکت بوتان

  پایان اعتصاب کارگران شرکت بوتان ▪️اردوی کار:کارگران شرکت بوتان در شهرک صنعتی کاوه در پی موفقیت در قبولاندن اجرایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل از سوی کارفرما به سر کار خود بازگشتند. براساس جلسه ای که دیروز بین نماینده فرماندار، کارفرما و نمایندگان کارگران برگزار شد کارگران و کارفرما بر سر مفاد زیر به توافق رسیدند ▪️کارفرما قول به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل داد و ۱۰ روز فرصت داده شد تا طرح و پیش‌زمینه‌های آن را ارائه دهد و بعد از ۶ ماه آن را اجرایی کند ▪️افزایش حقوق کارگران در لوای طرح طبقه‌بندی انجام پذیرد ▪️کارفرما به هیچ وجه تعدیل نیرو ننماید ▪️کارگران بعد اتمام جلسه به سر کار برگردند و تولید ادامه یابد @ordoyekar

 • اعتصاب کارگران شرکت هپکو اراک

  اعتصاب کارگران شرکت هپکو اراک امرور کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند و در مقابل مدیریت شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی از جمله شعارهای زیر را نوشته بودند: «داعشیان صنعت، مدیران بی کفایت»! «ما کارگران خواستار عزل مدیریت فعلی هستیم». «دستگاه کار ندارد - دستگاه کار میخواهد»! «کرونا بهانه‌ست، تعطیلی هدف است»! به گزارش دریافتی در جریان اعتصاب امروز کارگران هپکو، نیروهای حراست مانع ادامه تجمع کارگران اعتصابی شدند.

 • دلار 25 هزار تومانی و حداقل دستمزد زیر خط فقر که همان را هم کارفرمایان نمی پردازند

  دلار 25 هزار تومانی و حداقل دستمزد زیر خط فقر که همان را هم کارفرمایان نمی پردازند ▪️اردوی کار: راستی راه بهبود واقعی معیشت کارگران، چانه زنی در پشت درهای بسته شورای عالی کار است؟ تعیین حداقل دستمزد واجد معنایی جدی برای کارگران است؟ سرمایه داران و کارفرمایان حریص و غارتگر به همین توافقاتی که نمایندگان خودشان آن را امسال در شورای عالی صورت داده اند وفادار مانده اند؟ پاسخ منفی است. در شرایطی که دلار به 25 هزار تومان رسیده و قدرت خرید مزدبگیران در همین دو ماه اخیر حدود 50 درصد دیگر سقوط کرده، کارفرمایان از طریق وادار کردن کارگران به «قراردادهای توافقی»، مصوبات مزدی امسال را به کاغذ پاره ای بی ارزش تبدیل کرده و نه تنها مزد کارگران را نمی دهند که حتی آن را کاهش داده اند. آنها این کار را از طریق فسخ قرارداد با کارگران باسابقه و عقد قرارداد جدید با حداقل دستمزد و بدون برخورداری از مزایای مزدی مثل حق سنوات و حق مسکن به صورت داده اند. به عنوان نمونه کارگری که سال گذشته، با احتساب مزد و مزایای مزدی، مثلاً ۳ میلیون تومان دریافتی داشته، طوری قرارداد جدیدش را تنظیم می‌کنند که نه تنها افزایش مزد اجرایی نشود، بلکه دستمزد دریافتی‌اش از سال گذشته نیز کمتر شود، یعنی از ۳ میلیون پارسال برسد به ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال جاری. ▪️تامین اجتماعی از طریق بررسی حقوق درج شده در لیست‌های بیمه کارگران، متوجه اعمال غیرقانونی فریز مزدی از سوی کارفرمایان شد و با مقررات زدایی از دستمزد مخالفت کرد اما به گفته کارگران، هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها در پشت پرده فریز و حتی تقلیل مزدی در جریان است و کارفرمایان با ترفند جدیدتری از اجرای مصوبه افزایش حداقل دستمزد امسال خودداری می کنند. آنها لیست های بیمه را مطابق نرخ های مصوب رسمی رد می کنند، اما حقوق واقعی را مطابق توافق با کارگر پرداخت می کنند که حتی از سال گذشته پائین تر است. ▪️این در حالیست که هیچ توافق عادلانه و قابل اعتباری در شرایط نابرابر و وقتی یکی از طرفین زیر ضرب اجبار قرار دارد، شکل نمی‌گیرد؛ کارگری که می‌داند اگر این توافقِ اجباری را نپذیرد، سرنوشتش بیکاری است و تعدیل، به ناچار می‌گوید «موافقم». کارگری که نه حق اعتراض دارد، نه تشکل مستقلی که صدایش باشد، کارگری که قدرت چانه‌زنی او در محل کار با فشارهای درون‌کارگاهی و برون‌کارگاهی به حداقل ممکن رسیده و حق چانه‌زنی او در بیرون محل کار به خاطر فشار ارتش انبوه بیکاران نزدیک به صفر است، اگر از حق قانونی خود گذشت کند و تن به یک توافق ناعادلانه بدهد، چندان هم عجیب و دور از انتظار نیست. ▪️علی، کارگر یک واحد متوسط تولیدی در تهران در مورد رنج توافق ناخواسته با کارفرما به ایلنا گفته: «امسال کارفرما به ما گفت حق سنوات را به شما نمی‌پردازم؛ حتی در ارتباط با حق مسکن اعلام کرد در صورت تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، قادر به پرداخت آن نیستم؛ خلاصه در توافقی که با من و بسیاری دیگر از کارگران به صورت شفاهی صورت گرفته، دستمزد ما نسبت به پارسال ریالی زیاد نشده است. ▪️او در پاسخ به این سوال که چرا اعتراض نمی‌کنی؛ می‌گوید: وقتی خودم از روی ناچاری این وضعیت را پذیرفته‌ام و رضایت داده‌ام، دیگر چگونه اعتراض کنم؟! اگر اعتراض کنم کارفرما «مجبور» می‌شود حقوق‌های ما را اصلاح کند؛ حتی شاید جریمه‌اش کنند اما من هم پایان تابستان «مجبور» خواهم شد از کارگاه خداحافظی کنم و بروم؛ چون قرارداد من تا آخر تابستان است و کارفرما بعد از شکایت، نهایتاً تا پایان این قرارداد من را تحمل می‌کند؛ بعد از آن، عدم نیاز می‌زند و می‌گوید خداحافظ...» ▪️حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته: « کارگران بسیاری این روزها مجبور شده‌اند با کمتر از حق واقعی خود بسازند و سکوت کنند. یعنی همان افزایش ناقابل ۲۶ درصدی دستمزد نیز در مورد آنها اجرایی نمی‌شود. این امر، مصداقِ عینی و مسلمِ استثمار است با این حال، چون یک توافق با رضایت خودِ استثمارشونده در جریان است، نمی‌توان هیچ دسترسی به کارگرانی که در این وضعیت قراردارند، داشت یا آمار دقیقی از آنها به دست آورد. به راستی چه تعداد از کارگران شاغل و بیمه‌شده، امروز حتی کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان حقوق می‌گیرند؟! کسی نمی‌داند.». ▪️کارفرمایان افزایش دستمزد سالیانه را با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، به کارگران نمی‌پردازند؛ آیا در این فضای بسته و ناعادلانه و با قدرت چانه‌زنیِ در حدِ «صفر»، کارگری که مجبور شده رضایت بدهد حقش را نپردازند، راه به جایی دارد؟! @ordoyekar

 • اعتصاب كارگران شركت فولاد خرمشهر

  اعتصاب كارگران شركت فولاد خرمشهر امروز ٢٨ تيرماه ٩٩؛ كارگران فولاد جهان آرا در شهر خرمشهر به دليل عدم پرداخت حقوق و حق بيمه از كار دست كشيده و اعتصاب كردند. دولت و کارفرماها حقوق طبیعی کارگران را پرداخت نمیکنند. کارگران حتی برای دستمزد های زیر خط فقرشان مجبورند اعتصاب کنند، اعتراض کنند و این تنها راهی است که برای ما باقی گذاشته اند. اعتصابات عمومی و اعتراضات سراسری می‌تواند جمهوری اسلامی و کار فرماها را بزانو در بیاورد. زنده باد اعتصاب #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_عمومی #من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم #آبان_ادامه_دارد کانال #خوزستان_امروز شنبه ۲۸ تیر ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t لینک کانال تلگرام⬇️ @xozestan41 به اینستاگرام خوزستان امروز بپیوندید⬇️ ***

 • اعتصاب كارگران میدان نفتی دشت آزادگان

  اعتصاب كارگران میدان نفتی دشت آزادگان ▪️اعتصاب کلیه پرسنل به دلیل حقوق بسیار پایین و ناعادلانه و همچنین غذای بسیار بد که بیشتر وعده های غذایی آن گوجه بادمجان و پوره سیب زمینی است آن هم در شرایط قرنطینه که پرسنل حق خروج از سایت را ندارند. ▪️اکثر پرسنل به دلیل غذای خیلی بد و بی کیفیت با مسمومیت های غذایی متعدد مواجه و راهی بیمارستان شده اند ▪️میدان آزادگان از ميدان هاى نفتى منطقه دشت آزادگان در فاصله 90 کیلومتری غرب شهر اهواز است

 • تجمع کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله اهواز برای چندمین بار

  تجمع کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله اهواز برای چندمین بار تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله امروز شنبه ۲۸ تیرماه ۹۹ مقابل درب استانداری خوزستان اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی سه ماه اخیر، و اینکه پیمانکار هر چند ماه یکبار دستمزد کارگران را میدهد. تأخیر در پرداخت حقوق، کسری دو تا سه میلیون ریال از حقوق هر کدام از کارگران از شهریور ماه ۹۸ تا بحال توسط پیمانکار، عدم پرداخت دستمزد شب کاری و اضافه کاری، مشکلات کارگران است و خواستار رفع آنها و رسیدن به مطالباتشان هستند. با توضیح این نکته که شهرداری کوت عبدالله ۱۰۰۰ نفر کارگر دارد و ۲۷۰ نفر کاگر فضای سبز. #اعتصابات_عمومی #آبان_ادامه_دارد #اعتراضات_سراسری #من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم کانال #خوزستان_امروز شنبه ۲۸ تیر ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t لینک کانال تلگرام : @xozestan41 اینستاگرام xozestan_emroz

 • تصویر تلخ روز

  تصویر تلخ روز: دلار 25 هزار تومان و کارگر روزمزد بیکاری که برای کاری و لقمه ای نان در نوار باریک سایه ستونی تا ساعت 4 عصر انتظار می کشد

 • بی مهری به پرستاران پایان ندارد؛گرفتن هزینه درمانی حتی از شما پرستار عزیز!

  بی مهری به پرستاران پایان ندارد؛گرفتن هزینه درمانی حتی از شما پرستار عزیز! ▪️از تعدیلی‌های شب عید کادر درمانی و پرستاران توسط بیمارستان‌های خصوصی و عدم استخدام نیروهای قراردادی که بگذریم این روزها پرستاران بی‌مهری‌هایی می‌بینند که شایسته این رفتار نیستند؛ در ایامی که باید همه از این قهرمانان تجلیل و تشکر کنند اما متأسفانه شاهد برخی کم لطفی‌ها نسبت به پرستاران هستیم؛ گزارش ‌های میدانی خبرنگار خبرگزاری آنا نشان می‌دهد که در برخی از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی زمانی که پرستاری در خط مبارزه با کرونا مبتلا به این ویروس می‌شود برای درمان و بستری شدنش در همان بیمارستان باید هزینه درمان بپردازد صدای یک پرستار #کرونا #بی‌عدالتی #پرستاران_عصبانیند @ordoyekar

 • رشد شاخص فلاکت از سال ۹۵ تا سال ۹۸

  رشد شاخص فلاکت از سال ۹۵ تا سال ۹۸ ▪️شاخص فلاکت از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی است که مجموعه‌ای از نرخ بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور در بر می‌گیرد و تغییرات آن می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد. ▪️ در این اینفوگرافیک که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تهیه شده، به آمارهای سه بخش یعنی شاخص فلاکت، نرخ تورم و نرخ بیکاری بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ اشاره شده است.

 • فرهاد شعبانی

  در اصالت نامه نوشته شده به شهردار و شورای شهر #مریوان که متعلق به #کارگران_شهرداری این شهر باشد، تردید دارم. در خبرهای امروز شنبه 28 تیرماه، خبر نوشتن نامه ائی از طرف کارگران مریوان به «آراس قاسمی» شهردار جدید این شهر و شورای اسلامی منتشر شده است. در این نامه که گویا نامه کارگران شهرداری مریوان به آراس قاسمی و شورای اسلامی شهر است، کارگران شهرداری از موضعی بسیار ضعیف و درمانده ضمن یادآوری عدم پرداخت حقوق هایشان به شهردار جدید، شرایط دشوار زندگی خود را از نقطه نظر معیشت به تصویر کشیده اند و بسیار عاجزانه از وی خواسته اند که کارگرانش را دریابد. در بخش پایانی این نامه منتسب به کارگران شهرداری مریوان چنین آمده است : «لطفا کارگران خود را دریابید که جز شهرداری منبع درآمدی نداریم؛ ما هزاران بار از شما خواهشمندیم که حقوق‌هایمان را به طور کامل و سروقت پرداخت کنید.» شخصاً شرایط زندگی کارگران شهرداری مریوان و کارگران سایر رشته‌های کار در حوزه صنعت و خدمات، شرایط زندگی دستفروشان، دکه داران و کولبران را در کردستان و کارگران در سراسر ایران را عمیقاً درک می کنم. اما با وجود تمام این مشکلات و گرفتاریها و با شناختی که از سطح مبارزه کارگران شهرداریهای کردستان بویژه مریوان دارم، تصور نمی‌کنم کارگرانی که حقوق معوقه خود را با دست زدن به اعتصاب و اعتراض در مقابل فرمانداری و شهرداری و سفر به سنندج و اعتراض به استاندار از حلقوم شهرداری مریوان بیرون کشیدند، به چنین روزی افتاده باشند که دست به دامان کسی بشوند که ارزش خواهش کردن را ندارد. کارگران شهرداری مریوان اعضای شورای شهر مریوان را خوب می‌شناسد آن‌ها در دزدی، اختلاس ها، استخدامها و انتصابهای فامیلی و رشوه گیری از سایر شوراهای اسلامی شهرهای کردستان سابقه دار ترند. «آراس قاسمی» با مسئولیت هایش در مریوان و چناره برای کارگران شهرداری مریوان ناشناخته نیست و تردیدی ندارند که با خواهش و تمنا از او نمی‌توانند حقوق معوقه و اضافه کاریهایشان را از وی مطالبه کنند. به اعتبار مواردی که در بالا به آن اشاره شد، من جدا تردید دارم که این نامه را کارگران شهرداری مریوان نوشته باشند. کارگران شهرداری مریوان رزمنده تر از آن هستند که بتوان چنین نامه ائی را به آنان منتسب کرد. اگر این چنین باشد که نیست با شناخت از سطح مبارزه کارگران شهرداری مریوان و علم به موقعیت معیشتی که در آن قرار دارند اما یک گام به عقب است. من همچنان تردید دارم که این نامه، نامه کارگران شهرداری مریوان و مورد تائید آنان باشد. #کولبرنیوز

 • کارگران شهرداری مریوان خطاب به شهردار جدید: دیگر چرخ زندگی‌مان نمی‌چرخد!

  کارگران شهرداری مریوان خطاب به شهردار جدید: دیگر چرخ زندگی‌مان نمی‌چرخد! ▪️کارگران شهرداری مریوان که ماه‌هاست مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده است، در نامه‌ای خطاب به شهردار جدید و شورای شهر، خواستار توجه به اوضاع معیشتی خود شدند. ▪️در این نامه آمده است: آیا معوق ماندن چندین ماهه حقوق و تلنبار شدن اضافه‌کاری‌های چندین ساله و پرداخت حقوق طی دو مرحله، واقعا کار درستی است؟ از شهردار محترم خواهشمندیم گام اساسی در خصوص وضعیت حقوق‌هایمان بردارید و هزاران بار تقاضامندیم حقوق‌ها رابه طور کامل با اضافه‌کاری پرداخت کنید. به خدا دیگر چرخ زندگی نمی‌چرخد. وضعیت‌مان وخیم است، لطفا کاری کنید. با اقتصاد ویران‌کننده و قیمت اجناس و کرایه های سر به فلک کشیده، توان چرخاندن زندگی را نداریم./ایلنا @ordoyekar

 • حضور دهها تن از اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان و فعالان صنفی از اقصی نقاط کشور در شهر بجنورد در حمایت از

  حضور دهها تن از اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان و فعالان صنفی از اقصی نقاط کشور در شهر بجنورد در حمایت از #هفت_معلم_خراسان_شمالی ▪️در پی صدور احکام قضایی علیه هفت تن از معلم خراسان شمالی، جمعی از فعالان صنفی و اعضای هیئت مدیره شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور به نمایندگی از جامعه فرهنگیان و فعالین صنفی از اقصی نقاط کشور به بجنورد سفر کردند و ضمن همدلی با خانواده های این عزیزان با مسئولین منطقه ایی دیدارهایی برگزار کردند. @ordoyekar

 • با شیوع ویروس کرونا 2 میلیون نفر دیگر بیکار شدند

  با شیوع ویروس کرونا 2 میلیون نفر دیگر بیکار شدند ◼️شنبه 28 تیرماه، رئیس مرکز آمار ایران می گوید : با شیوع کرونا در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند که بیش از یک میلیون و 20 هزار نفر از آنان را زنان و 970 هزار نفر آن را مردان تشکیل می‌دهند و 1.5 میلیون نفر از شاغلان کم شده است. آمارهای دولتی قابل اعتماد نیست و بدون شک شمار بیکاران بسیار بیشتر از این امارهاست. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • اعتراض و تجمع رانندگان شرکت مخابرات کردستان

  اعتراض و تجمع رانندگان شرکت مخابرات کردستان ◼️شنبه 28 تیرماه ، روز گذشته شماری از رانندگان شرکت مخابرات کردستان در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق بروز نشدن قراردادهای استخدامی، عدم امنیت شغلی و تهدید به اخراج از کار دست به یک تجمع اعتراضی زدند. رانندگان در خصوص وضعیت خود می گویند: قولهای مدیران منطقه کردستان عملی نشده و ما در این شرایط سخت اقتصادی و تورم بالا با قراردادهای سال۹۷ و حقوق و مزایا بر پایه همان سال مشغول به کار هستیم. مابه تفاوت بنزین چهار ماه را هم دریافت نکردیم. برای رسیدگی به وضعیتمان به مسئولی مراجعه میکنیم، ما را تهدید به اخراج میکنند. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • ۷۹۹ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  پریدن رها شدن بر گُرده‌ی باد است و با بی‌ثباتی سیماب‌وارِ هوا برآمدن به اعتمادِ استقامتِ بال‌های خویش؛ ورنه مسأله‌یی نیست: پرنده‌ی نوپرواز بر آسمانِ بلند سرانجام پَر باز می‌کند. جهانِ عبوس را به قواره‌ی همّتِ خود بُریدن است، آزادگی را به شهامت آزمودن است و رهایی را اقبال کردن حتا اگر زندان پناهِ ایمنِ آشیانه‌یست و گرم‌ْجای بی‌خیالی‌ سینه‌ی مادر، حتا اگر زندان بالشِ گرمی‌ست از بافه‌ی عنکبوت و تارَکِ پیله. رهایی را شایسته بودن است حتا اگر رهایی دامِ باشه و قِرقی‌ست یا معبرِ پُردردِ پیکانی از کمانی؛ وگرنه مسأله‌یی نیست: پرنده‌ی نوپرواز بر آسمانِ بلند سرانجام پَر باز می‌کند. #احمد_شاملو ۷۹۹ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • ۷۹۷ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  رفیقی کو برای گفت و گو و رفتن از قلمرو ترس و وحشت؟! در مه آلوده فضای جنگل که صدها جنبنده‌ی ترس ، خسبیده یا پنهان در آن است ، در جاده ای که پیش پا ، نتوان دید که را که را امید همراهی ست؟! رفیقی کو؟! نمی‌توان در آن ماند و نه ، می توان از آن رفت چه باید کرد در جنگل مه آلوده ی دلسرد!! رفیقی کو یک اهل درد تا قدم هایش گرمی نفس باشد؟ چه می توان کرد در رهی که ناپیداست و آرزو در دوردست هاست... مانده در آلوده فضای جنگل را مانیم که صدها جنبنده ی ترس، خسبیده یا پنهان در آن است. رفیقی کو کو کو. . . ؟؟ «تیسا کایر» ۷۹۷ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • تجمع کارگران بازنشسته و شاغل تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

  تجمع کارگران بازنشسته و شاغل تامین اجتماعی در شهرهای مختلف به دنبال انتشار فراخوان شماری از تشکلها و جمعهای کارگری، بازنشستگان و دانشجویان برای برگزاری تجمع در روز 25 تیر ماه، جمعی از کارگران بازنشسته و شاغل تامین اجتماعی در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند. بنابه گزارشات منتشره، جمعی از شاغلین و بازنشستگان شهرهای مختلف از جمله ، تهران، اصفهان، آذربایجان، مشهد، اراک و شیراز به خیابان آمده و با برپایی تجمع بار دیگر خواسته ها و مطالبات خود را فریاد زدند. معترضان ضمن اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود، با در دست داشت پلاکاردهایی با مضمون "دست از خصوصی سازی بردارید" و "کارگر زندانی آزاد بادید گردد" و همچنین سردادن شعارهای اعتراضی از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت کردند. گفتنی است در تهران نیروهای امنیتی با حضور گسترده در برابر سازمان تامین اجتماعی سعی داشتند مانع برگزاری تجمع شوند. #اتحاد_همبستگی_ #علیه_خصوصی_سازی #کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد @zan_j

 • ابتلای ۹ هزار پرستار به کرونا در بیمارستان‌ها

  ابتلای ۹ هزار پرستار به کرونا در بیمارستان‌ها میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: ▪️ حدود ۹ هزار نفر از پرستاران ما مبتلا به کرونا شدند.حدودا ۷۰ هزار پرستار برای ۱۴۰ هزار تخت دولتی داریم که به ازای هر تخت بیمارستانی حدود ۰/۸ نیروی پرستار در حال خدمت به بیماران هستند. ▪️ بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد این پرستاران مدت هاست که به دیدار خانواده‌های خود نرفته اند، تا بتوانند موجب قطع زنجیره انتقال ویروس کشنده کرونا شوند، اما با این تعاریف مردم همچنان به رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی ادامه می‌دهند که کادر درمان بیشتر در معرض کرونا قرار بگیرند..باشگاه خبرنگاران جوان @ordoyekar

 • جلوگیری از برگزاری تجمع بازنشستگان در تهران

  جلوگیری از برگزاری تجمع بازنشستگان در تهران ▪️اردوی کار: از برگزاری تجمع بازنشستگان در برابر سازمان تامین اجتماعی در تهران که قرار بود امروز 25 تیرماه در سالروز تامین اجتماعی برگزار شود با بسیج گسترده نیروهای پلیسی و انتظامی جلوگیری کردند و نیروهای امنیتی به هیچ وجه اجازه‌ی ایستادن به تجمع کنندگان را ندادند. نیروهای انتظامی و امنیتی، تعدادی از بازنشستگان را ناچار کردند به داخل تامین اجتماعی بروند تا وزیر کار برای گفتگو بیاید .جمعی وارد سازمان شدند و جمعی بیرون مانده اما پراکنده‌اند.

 • تجمع اعتراضی بازنشستگان اهواز ۲۵ تیر جلوی اداره کل سازمان تامین اجتماعی

  تجمع اعتراضی بازنشستگان اهواز ۲۵ تیر جلوی اداره کل سازمان تامین اجتماعی

 • تجمع امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در کرج

  تجمع امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در کرج @ordoyekar

 • آتش نشانان اصفهان دست به تجمع زدند.

  صبح امروز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه برای دومین بار طی هفته جاری جمعی از آتش نشانان اصفهان در اعتراض به عدم پاسخگویی مقامات به مشکلاتشان دست به تجمع زدند.

 • گزارش دیدار فعالان صنفی فرهنگیان با 7 معلم خراسانی

  گزارش دیدار فعالان صنفی فرهنگیان با 7 معلم خراسانی در روز شنبه 21 تیرماه 1399 نمایشی از توانایی و همبستگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران رقم خورد. در این روز که بدون فراخوان عمومی بیش از 60 تن از نمایندگان تشکلها و فعالان صنفی از سراسر ایران برای پشتیبانی از 7 تن از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، که به خاطر احقاق حقوق خود و تلاش برای بهبود سیستم آموزش و پرورش فرزندان ایران ، در مرحله ی دادگاه بدوی توسط آقایان جوان و جوهری به 41 سال زندان ، شلاق و تبعید محکوم شده اند، و در شعبه ی 4 دادگاه تجدید نظر این احکام ظالمانه توسط محمد عسکری مقدم ، رئیس شعبه و مستشاران وی عباسعلی نظری و حسن نوری تایید شد، در کنار سایر فعالان صنفی در شهر بجنورد حضور یافتند. در نخستین گام این همایش بزرگ، نمایندگانی از تشکلها: اسکندر لطفی« تشکل مریوان» عزیز قاسم زاده«تشکل گیلان» حسین سلامی«تشکل مازندران» محمود صفدری ویعقوب یزدانی « تشکل خراسان شمالی» حکیم الهی « فعال صنفی خراسان رضوی» محمود ملاکی «تشکل بوشهر» احمد قادری« تشکل سقز وزیویه » رسول بُداقی « تشکل اسلامشهر» حضور داشتند ، و به نمایندگی از سایرین ،با مدیرکل ارجمندآموزش و پرورش استان خراسان شمالی ،جناب سعیدی و مشاور حقوقی سازمان آ.پ در دفتر ایشان دیدار کردند. در این دیدار که دوساعت طول کشید، پیرامون راههای اثبات بی گناهی متهمان این پرونده ی ساختگی و تبرئه ی متهمان بحث و تبادل اندیشه شد. در پایان این دیدار قرار شد،جناب سعیدی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ،با مشورت مشاور حقوقی سازمان آموزش و پرورش استان با مسئولین قضایی ، در راستای تبرئه ی متهمان این پرونده رایزنی و نامه نگاری کند. در طول ساعات مذاکره ،سایر معلمان و فعالان صنفی،که از نقاط دور و نزدیک ایران برای ابراز همراهی ، تا تبرئه ی آنان ،به بجنورد سفرکرده بودند،در نماز خانه ی سازمان آموزش و پرورش نشسته و چشم به راه بازگشت نمایندگان خود در این دیدار بودند. همچنین مهمانان در این نشست خواستار حضور آقایان ابوالفضل ژیان فر و عباس پناهی ، مسئولین تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی، که با پرونده سازی جعلی ، حکم بازنشستگی زود هنگام جناب محمد رضا رمضان زاده را از شغل شریف معلمی صادر کرده اند، در جمع خود شدند. اما آنان با سرافکندگی از جمع گریخته و از حضور برای پاسخگویی خودداری کردند. همچنین در این روز دیدارهایی با استانداری خراسان شمالی و دادستان استان انجام شد که گزارش آن نیزبه زودی پخش خواهد شد.

 • ۷۹۶ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  به هنگامی که صدای تو بادهای چهارگانه را در چهارسو به چهار سهم مساوی بخش کند ؛ - زمین را ، نان را و عدالت و آزادی را - در آنجا خواهیم بود ما ، با آهنگ کلمات هماهنگ در کنار تو خواهیم بود ما . «چگوآرا» ۷۹۶ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • فرهاد شعبانی

  سخنی به مناسبت آغاز کمپین لغو و ابطال واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی و نقش سپاه پاسداران در این پروسه فرهاد شعبانی 98 سال از تاسیس پالایشگاه کرمانشاه می‌گذرد. از لحاظ قدمت تاریخی بعداز پالایشگاه آبادان پالایشگاه کرمانشاه دومین پالایشگاه ایران است. این پالایشگاه پس از یک پروسه چند ساله، سال گذشته با 900 میلیارد تومان زیر قیمت آنهم بصورت اقساد به شرکتی خصوصی واگذار گردید. درست همانند واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه، به کسی واگذار شده که نه تجربه و دانش مدیریت چنین حوزه ائی را دارد و نه صلاحیت آن را. بر سر واگذاری این پالایشگاه مابین سپاه پاسداران و دولت اختلاف نظر وجود داشت. سپاه پاسداران چشم طمع به پالایشگاه کرمانشاه و درآمدهای کلان و سرشار آن دوخته بود. اما سپاه نتوانست این پالایشگاه را تصرف و در یک پروسه رانت و رشوه دهی از نوع واگذاری هفت تپه به اسدبیگی بر سر این پالایشگاه چوب حراج زده شد و به یک شرکت خصوصی واگذار گردید. به دنبال تصرف مجلس رژیم توسط جناج سپاه پاسداران و همچنین ریاست قوه قضائیه توسط رئیسی سپاه تلاش برای بازپس گیری این طعمه چرب را از سر گرفته است. از طرفی دیگر کارگران این پالایشگاه که علیه خصوصی سازی آن بودند، اخیراً کمپینی را برای لغو این واگذاری و بازگرداندن این پالایشگاه به مالکیت دولت و یا یک تعاونی در فضای مجازی آغاز کرده اند. جا دارد که کارگران پالایشگاه کرمانشاه در مبارزه برای لغو و ابطال این واگذاری به این نکات توجه کنند. مهم است که کارگران پالایشگاه کرمانشاه متوجه باشند که سپاه چشم طمع به درآمدها و سودهای سرشار این پالایشگاه دوخته و نباید اجازه داد که شما را به ابزار تحقق اهداف مافیای خود تبدیل کند. مبارزه شما برای لغو خصوصی سازی این پالایشگاه به نفع کارگران و افزایش رفاه عمومی و دستمزد کارگران حق شما کارگران است و باید برای آن مبارزه کرد. شکل این مبارزه را باید خود شما و با تکیه بر اراده خودتان تعیین کنید. شیوه مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو می‌تواند الگوی مناسبی باشد. مبارزه ائی که بتواند کلیه کارگران شاغل در آین پالایشگاه را در آن درگیر و از حمایت کارگران سایر رشته‌های دیگر و مردم کرمانشاه و منطقه برخوردار شود. به عبارتی دیگر مبارزه میدانی بشکل اعتراضات عمومی کارگران تا سطح اعتصاب. و بعنوان جمعبندی، مبارزه برای لغو واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی و بازگرداندن آن به تعاونی که خود شما آن را تشکیل بدهید با تضمین تأمین منافع و رفاه بیشتر برای کارگران حق طبیعی شماست و باید برای آن مبارزه کرد. اما باید مواظب نقشه سپاه به کمک مجلس و دخالت قوه قضائیه باشید و اجازه ندهید مافیای سپاه پاسداران دستاورد مبارزه شما را به یغما ببرد. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • ۷۹۵ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  از چار جانب راه گريز بربسته است. درازاي زمان را با پاره ‌ی زنجير خويش می سنجم و ثقل آفتاب را با گوی سياه پای بند در دو کفه می نهم و عمر در اين تنگ ناي بی حاصل چه کاهل می گذرد! قاضی تقدير با من ستمی کرده است. به داوری ميان ما را که خواهد گرفت؟ من همه ی خدايان را لعنت کرده ام هم چنان که مرا خدايان. و در زندانی که از آن اميد گريز نيست بدانديشانه بی گناه بوده ام! «شاملو» ۷۹۵ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • صدیقه پاک ضمیر

  #توییت_خوان #محمد_حبیبی معلم زندانی و عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران؛ بیش از دو سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان است. محمد به بیماری ریوی مبتلاست و در زندان تهران بزرگ بدون امکانات بهداشتی محبوس است. بدون یک روز مرخصی.... حتی برای کرونا هم به او مرخصی ندادند. از توئیتر صدیقه پاک ضمیر

 • اعتراض کارگران روز مزد سبزوار

  اعتراض کارگران روز مزد سبزوار تجمع اعتراضی کارگران روزمزد در سبزوار، اعتراض به مشکلات معیشتی به بیکاری و به عدم تامین معیشت در شرایط کرونا. #من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم #معیشت_منزلت_حق_مسلم_ماست #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_عمومی کانال #خوزستان_امروز دوشنبه ٢٣ تیر ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t لینک کانال: @xozestan41

 • دولت کارگران را سرکار گذاشته و مصوبه افزایش حق مسکن در اولویت دولت نیست

  دولت کارگران را سرکار گذاشته و مصوبه افزایش حق مسکن در اولویت دولت نیست ▪️اردوی کار: فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته: وزیر کار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می شد. ▪️با وجود اینکه جلسه هیأت دولت هر هفته برگزار می شود, چرا افزایش حق مسکن کارگران برای دولت مهم نیست؟ وزیرکار به عنوان رئیس شورای عالی کار و بدنه دولت در آخرین جلسه شورای عالی کار قول داده بودند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت در جلسه هیأت دولت بررسی شود.اما متأسفانه چنین نشد. ▪️در شرایطی که استرس زندگی کارگران را فراگرفته است،کار دولت صحیح نیست که کارگران را برای 200هزار تومان منتظر گذاشته است. زمانی که وزیر کار منشور حقوق شروندی را تصویب می کند, چگونه است که حق و حقوق کارگران برایش مهم نیست؟ حتی اگر می خواهند مصوبه را تصویب نکنند، به صراحت اعلام کنند. چرا کارگران را سرکار گذاشته اند؟ تکلیف کارگران را مشخص کنید. این با آموزه های اخلاقی ما و روح دین ما همسان نیست که کارگران را سرکار گذاشته اید.

 • تجمع برخی از تاکسی داران در شاهرود مقابل استانداری برای افزایش نرخ کرایه

  تجمع برخی از تاکسی داران در شاهرود مقابل استانداری برای افزایش نرخ کرایه

 • تجمع اعتراضی آتشنشانان اصفهان در اعتراض به کمبود حقوق و مزایا

  تجمع اعتراضی آتشنشانان اصفهان در اعتراض به کمبود حقوق و مزایا

 • صف 900 هزار نفری بیمه بیکاری و ناتوانی تامین اجتماعی از پرداخت حق بیمه

  صف 900 هزار نفری بیمه بیکاری و ناتوانی تامین اجتماعی از پرداخت حق بیمه ▪️اردوی کار: به گفته عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، درآمدهای این سازمان کفاف پرداخت حق بیمه 900 هزار بیکار را نمی دهد. علی بیگی گفته: ▪️اکنون به خاطر کرونا و تحریم‌ها و مشکلات و مصائب آن، درآمد سازمان کاستی گرفته؛ یک زمانی ۸۵ درصد منابع ریالی سازمان از محل حق بیمه‌های دریافتی تامین می شد اما امروز ۹۰۰ هزار نفر در صف بیمه بیکاری ایستاده‌اند و این صف طولانی یعنی درآمد سازمان کم شده اما هزینه‌های آن افزایش یافته است. ▪️علی‌بیگی گفته دولت بزرگ ترین بدهکار تامین اجتماعی است و باید در یک بازه زمانی پنج ساله بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی خود را بپردازد. او تهدید کرده که: اگر بدهی‌های دولت پرداخت نشود و فکری برای کاستی گرفتن منابع ورودی سازمان نکنند، در کیفیت خدمات‌رسانی به ذینفعان شاهد تنزل شدید خواهیم بود و این امر، بحران‌زاست.» @ordoyekar

 • ۷۹۴ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  از خواندن نیفتاده‌ام هنوز آوازهای نخوانده‌ام بماند برای میخک ها و گل های شیپوری که فردا باز خواهند شد هنوز از پا نیفتاده ام درخت ها وقتی که می افتند؛ ساز می شوند. . . «سهراب مهدی پور» ۷۹۴ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • تجمع اعتراضی مغازه‌داران مترو تهران

  تجمع اعتراضی مغازه‌داران مترو تهران تجمع مقابل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران، خواستار کاهش اجاره مغازه‌های اجاره‌ای شدند. معترضان می‌گویند به علت کاهش درآمد پس از شیوع کرونا، قادر به پرداخت اجاره‌ خود نیستند.

 • ماشین سازی تبریز به شستا واگذار شد

  ماشین سازی تبریز و ۸ مجموعه دولتی دیگر به شرکت شستا واگذار شد مدیرعامل ماشین‌سازی تبریز از واگذاری این کارخانه و هشت مجموعه دولتی دیگر به وزارت کار خبر داد. ناصر فرج‌زاده گفته که واگذاری این مالکیت‌ها به سازمان تامین اجتماعی (شستا)، به ازای طلب ۳۲هزار میلیارد تومانی وزارت کار از دولت صورت گرفته است. اتحاد بازنشستگان

 • برخورد فیزیکی با خبرنگار

  در تجمع امروز یکشنبه 22 تیر در حین اعتراض پاکبانان تبریز، رئیس سازمان پسماند با خبرنگاری که در حال پوشش خبری اعتراض پاکبانان بود اقدام به برخورد فیزیکی کرد @ordoyekar

 • ▪️ما کسبه قاچاقچی نیستیم

  اعتراض کسبه بازار قشم به بسته بودن گمرگ در قشم ▪️حدود ۵۰۰۰۰ شغل در حال نابودیست ▪️ما کسبه قاچاقچی نیستیم

 • تجمع اعتراضی فرهنگیان

  امروز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، جمعی از فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی استان مازندران با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 • کارگران شهرداری لالی سفره ی_خالی خود را در مرکز این شهر پهن کردند.

  کارگران شهرداری لالی سفره ی_خالی خود را در مرکز این شهر پهن کردند. عصرشنبه ۲۱ تیرماه کارگران شهرداری لالی در اعتراض به ۱۰ ماه حقوق معوقه و ۵ ماه عدم پرداخت بیمه با پهن کردن سفره ی خالی در میدان شهدای ۲۱ دی و در دست داشتن پلاکارد اعتراضی تجمع کردند. مخاطب قرار ندادن شهردار و شورای شهر در این تجمع ، احتمالا قطع امید کارگران شهرداری از آنهاست. در شهرستان کوچکی که به گفته ی فرماندار این شهر ، از ۶ حلقه چاه نفت فعال آن ، روزانه ۱۱ هزار بشکه نفت استخراج می شود این حق کارگران و مردم این شهر نیست.

 • صحبت های کوتاه ، اما درد آور کارگران

  صحبت های کوتاه ، اما درد آور کارگرانی که اتوبوس های شرکت واحد را ضدعفونی میکنند وحقوقشان را دوماه یکبار پرداخت می کنند که درخواست انتشار پیامش را از تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد داشته اند. سلام ماکارگران تهران میدان آزادی هستیم اتوبوس های را ضدعفونی میکنیم خواهش می کنم. این پیام را به حراست اتوبوس رانی ومسولان شرکت پیمانکاری اطلس یاس سپید که الان ماهنوزه حقوق خرداد ماه را دریافت نکردیم. 3 تا کارگر هستیم 180اتوبوس را ضدعفونی میکنم واز اسفندماه تا الان کارمیکنم هنوز من را بیمه نکردند. ما باجون دل داریم کار میکنیم ولی به ما رسیدگی نمیکنند پیمانکارگفته حقوق خرداد ماه 10مرداد ماه میدم به خدا این کار درست نیست خواهش میکنم این پیام توکانال بگذارید تا همه مردم ببیند واقعا ما باجون مان داریم بازی میکنم الان دولت حقوق هارا زیاد کرده به ماه گفتد اسفند ماه اومدی سرکار حقوق ما 2200بود. گفتم بعداز فروردین ماه حقوق بیشترمیکنم 2900من خیلی تو زندگی مشکلات دارم خواهش میکنم توتلگرام پخش کنید شاید رییس کل اتوبوس رانی ومسولان شرکت به ماه کمک کنند حقوق مارا به موقع پرداخت کنند باتشکر فراوان از شما ممنونم

 • ۷۹۲ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  ما در سكوت شب در واژگان خواب تكرار می‌شويم؟! سوسوی نور را آنسوی پنجره احساس می‌شويم؟! آيا دوباره ما آيا دوباره ما تكرار می‌شويم؟! «م. محمدآبادی» ۷۹۲ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • ما پرسنل آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت ماه ها حقوق معوقه داریم

  ما پرسنل آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت ماه ها حقوق معوقه داریم ۲۴ نفر پرسنل در تمامی شیفت ها و بدون احتساب ماه جاری ۷ ماه حقوق معوقه داریم +عیدی سنوات سال ۹۸ یعنی آخرین حقوق دریافتی مربوط به آبان ۹۸ بوده تو شرایط فعلی کشور با این تورم هیچکدوم از مسئولین کوچکترین پیگیری و مسئولیت پذیری تو رفتارشون دیده نمیشه این در حالی هستش که بخاطر شرایط کرونا میلیاردها بودجه به دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان تخصیص داده شده بود لطفا صدای بی صدای ما باشید تا شاید فریادمون به جایی رسید

 • بی توجهی مدیریت شرکت واحد نسبت به نظارت بر توزیع ماسک برای رانندگان خطوط بی آر تی میتواند جان این زحمت کشان را به خطر بیاندازد

  بی توجهی مدیریت شرکت واحد نسبت به نظارت بر توزیع ماسک برای رانندگان خطوط بی آر تی میتواند جان این زحمت کشان را به خطر بیاندازد براساس گزارشات رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد از سامانه های مختلف خطوط بی آرتی, الخصوص سامانه یک تعداد ماسک های توزیع شده بین رانندگان درماه گذشته تنها پنج عدد بوده است . درحالی که این ماسک ها براساس استاندارد های تعریف شده ، فقط هشت ساعت میتواند از ورود ویروس مرگبار کرونا جلوگیری کند و در واقع راننده نهایتا پنج روز کاری در یک ماه را میتواند از ماسک های توزیع شده استفاده کند از طرفی هم در جداسازی بین راننده درحین کار با مسافرین ، آنقدر در پلاستیک صرفه جویی کرده اند که این نوع کشیدن پلاستیک هیچ کمکی به جلوگیری از ورود ویروس به کابین راننده نمی کند و باید پلاستیک طوری نصب شود که بطور کل محوطه مابین راننده و مسافران را بپوشاند. متاسفانه این بی توجهی ها وسهل انگاری ها ازسوی مدیریت شرکت واحد و عوامل نظارت کننده و مسئولان مدیریتی در حالی صورت میگیرد که با شیوع مجدد بیماری کوید ۱۹ شاهد افزایش بی سابقه تعداد قربانیان و مبتلایان بر اساس اعلام آمارهای رسمی روزانه درکشور هستیم بطوری که امروز نوزدهم تیرماه ۲۲۱ نفر از هموطنان قربانی این بیماری مرگ بار شده اند و توصیه های جدید سازمان بهداشت جهانی و تاکید مقامات مسئول بهداشتی درکشور برای ماسک اجباری شده است در همین خصوص براساس آمار اعلامی از سوی مدیر عامل شرکت واحد در روزهای گذشته بیش از ۲۰۰راننده اتوبوس به بیماری کرونا مبتلا شدند و تعدادی هم در همین چند روز گذشته در اثر بیماری کرونا فوت کرده اند اما متاسفانه با وجود جدی بودن خطرات جانی برای رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی درتهران باز هم مدیریت شرکت واحد هیچ نظارتی برای اقلام پیشگیرانه حفاظتی برای پیشگیری از مبتلا شدن رانندگان زحمت کش و کارگران شرکت واحد ندارد. سندیکای کارگران شرکت واحد به مدیر عامل شرکت واحد تاکید میکند اگر توانایی توزیع ماسک را بطور روزانه برای همکاران شاغل در خطوط و تعمیرگاهها ندارید میتوانید ماهانه مبالغی جدا از حقوق شان به حساب هایشان واریز کنید تا کارگران ورانندگان شرکت واحد خودشان اقدام به خرید ماسک و اقلام حفاظتی و بهداشتی درجهت جلوگیری از ویروس کرونا بکنند تا حداقل بتوانند جان خود وخانواده هایشان را برای بدست آوردن لقمه نانی حفظ کنند. t.me/vahedsyndica

 • ۷۹۱ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  خسته‌تر از من‌اند بسیارانی که خاموشی برگزیده‌اند لام تا کام... حرام حرام اگر حروف را یکی الف از اتفاقی که آدمی‌ست. تنها کیفرِ چشم‌هاست به جرمِ تماشایِ تو ای آزادی. تنها کیفرِ کلمات است به جرمِ نوشتن از تو ای آزادی. تنها کیفرِ تخیل است به جرم یکی رؤیا که تویی ای آزادی. این حُکمِ پرنده‌ای‌ست که بی‌لام، که بی‌کام، که حتماً تمام تنها به عشقِ بی‌امانِ تو از خوابِ اتفاق وُ از خوابِ آدمی خواهد گذشت. «سید علی صالحی» ۷۹۱ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • تخریب خانه های مردم بوشهر

  تخریب خانه های مردم بوشهر چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۹۹ شهرداری خانه های مردم بی پناه بوشهر خیابان بی سیم را تخریب کرد. شهرداری ها کارگزار و بازوهای حکومت ظلم و جور علی خامنه ای هستند. بی پناه و آواره کردن مردم در این شرایط کرونا، بیماری،گرانی، بیکاری و هزاران درد و رنج دیگر که بر سر مردم رفته است، جز دشمنی حکومت فاسد با مردم چه میتواند باشد؟ دراین وضعیت سخت اقتصادی مردم، حکومت بجای آنکه معیشت مردم را تأمین کند و آسایش همگان را فراهم نماید، سقف بالای سرشان را هم از آنها دریغ میکند. حکومت بیدادگر اسلامی ایران باید از ریشه کنده و نابود شود. حکومت بیدادگر اسلامی ایران باید از ریشه کنده و نابود شود. حکومت بیدادگر اسلامی ایران باید از ریشه کنده و نابود شود. حکومت بیدادگر اسلامی ایران باید از ریشه کنده و نابود شود. #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_عمومی #همبستگی #من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم #مردم_را_میکشند_زبانشان_هم_دراز_است کانال #خوزستان_امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t لینک کانال: @xozestan41

 • ۷۹۰ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  ما، ماهیانی آوازخوانیم چه بسا که به‌ تور می‌افتیم و بر سرِ میزهای شام آورده می‌شویم چه گوارائیم ما؛ امّا روزی خواهد رسید که آوازهای ما استخوان‌هامان را در گلوشان بشکند! «آندری وزنسینسکی» ۷۹۰ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • گچساران میلیتاریزه شد‌

  #گچساران #میلیتاریزه شد‌ چهارشنبه 18 تیرماه، به دنبال عدم تصویب اعتبار نامه تاجگردون «به اصطلاح» نماینده مردم گچساران و وحشت رژیم از خیزش مردم بستوه آمده این شهر به این بهانه، سپاه به گچساران لشکر کشی و این شهر را میلیتاریزه کرده است. #کولبرنیوز @kolbarnews

 • تعرض به سفره بازنشستگان

  پرداخت 2 و نیم میلیون تومان مستمری به #بازنشستگان تعرض به سفره آنان است نه افزایش مستمری آنان بر اساس مصوبه دولت که امروز اعلام شد، قرار است مستمری بازنشستگان همسانسازی شود و از یک میلیون و پانصد هزار تومان با تمام حواشی به دو و نیم میلیون تومان افزایش یابد. بفرض اینکه اجرای این مصوبه آنچنانکه اعلام می کنند پیش برود، در این صورت بر اساس محاسبات دولتی این مستمری 3 مرتبه زیر خط فقر خواهد بود و مطابق محاسبات مستقل 4 مرتبه، بنابراین این افزایش نیست و کاهش است. چنین مصوبه ای همزمان با پرداخت 11 میلیون حقوق پایه ماهیانه، 200 میلیون تومان ودیعه مسکن و 20 میلیون تومان حواشی رسمی به مجلسیان به اجراء در می آید و باید پرسید این کجا و آن کجا؟ در یک جمعبندی باید گفت مصوبه امروز دولت مبنی بر همسانسازی مستمری بازنشستگان تعرض به سفره خالی و کوچک شده بازنشستگان است نه افزایش مستمری آنان. اعتراض به مصوبه حق بازنشستگان است. #کولبرنیوز

 • دستاورد اعتراض پرستاران

  دستاورد اعتراض پرستاران ▪️اردوی کار: اعتراض و اتحاد پرستاران سبب شد که تاکنون هزار میلیارد بابت مطالبات معوق تخصیص یابد. همچنین مجوز استخدامی ۳ هزار پرستار داده شد. اگر چه برچیده شدن کامل پیمانکاری سلامت مطالبه مهم پرستاران همچنان بی‌پاسخ مانده و رقم تخصیص یافته برای مطالبات معوق ناکافی است. @ordoyekar

 • مزد و مزایای نجومی برای نمایندگان مجلس، گرسنگی و محرومیت برای بازنشستگان، کارگران و بیکاران

  مزد و مزایای نجومی برای نمایندگان مجلس، گرسنگی و محرومیت برای بازنشستگان، کارگران و بیکاران ▪️اردوی کار: مسئولان در مقابل پیگیری مطالباتی بازنشستگان همواره مدعی هستند که بودجه نیست و اجرای تعهدات مربوط به همسان سازی «بار مالی» دارد. برای همسان سازی، بیمه بیکاری، حداقل دستمزد، بسته های حمایتی و هزار زخم باز طبقات پائین دائم می گویند که پول نیست! بودجه نیست! اعتبار نیست! و یا وعده های سرخرمن می دهند و دروغ می گویند تا بازنشستگان را فریب بدهند. در عوض برای نمایندگان مجلس پول هست. براساس یک محاسبه ساده معلوم می شود که پول نجومی از بودجه کشور حیف و میل شده است. ▪️اگر ۲۳۰ میلیون را اگر در تعداد نمایندگان مجلس یعنی ۲۹۰ نفر ضرب کنیم، به عدد ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسیم. یعنی در این شرایط بحرانی کشور، یک شبه ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب نمایندگانی واریز شده است که حدود یک ماه است وارد مجلس شده و تاکنون منشا هیچ اثر خیری برای مردم نبوده اند. ▪️این در حالی است که بازنشسته باید با حقوق ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان سر کند؛ و از تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود ناتوان بماند. @ordoyekar

 • کمبود دارو در کردستان یکی دیگر از دردهای این مردم

  کمبود دارو در کردستان یکی دیگر از دردهای این مردم ◼️چهارشنبه 18 تیرماه، تشکیل صف های طولانی در مقابل داروخانه ها برای دارو بویژه داروی انسولین در شهرهای کردستان به یکی دیگر از معضلات مردم تبدیل شده است. جمهوری اسلامی نمی خواهد نیازهای اولیه مربوط به زندگی و سلامت مردم را تامین کند. #کولبر_نیوز

 • ۷۸۹ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت درناها و به هنگامی که مرغان مهاجر در دریاچه ی ماهتاب پارو می کشند خوشا رها کردن و رفتن خوابی دیگر به مردابی دیگر خوشا ماندابی دیگر به ساحلی دیگر به دریایی دیگر خوشا پر کشیدن خوشا رهایی خوشا اگر نه رها زیستن مردن به رهایی! آه این پرنده در این قفس تنگ نمی خواند. ۷۸۹ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • گزارشی از برگزاری یک نمایش مضحک

  #سرخط : گزارشی از برگزاری یک نمایش مضحک کاسبی از رنج و فقر کودکان کار به گزارش ایسنا: “ نخستین جشنواره نقاشی کودکان کار ۱۲ تیرماه (با حضور کودکان کوره‌های آجرپزی) با عنوان «دستم را نگیر» به مدیریت و دبیری سینا نورائی با همکاری اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان قرچک و مجتمع خدماتی بهزیستی طلوع سبز در شهرستان قرچک برگزار شد. این جشنواره که به نوعی اولین جشنواره نقاشی کودکان کار با شرکت کودکان کوره‌های آجرپزی به حساب می‌آید، در روز ولادت امام رضا (ع) برگزار شد.“ در ادامه بر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تاکید شده و موضوع نقاشی این جشنواره نیز "بهشت من" در نظر گرفته شده است. سرمایه‌گذار و دبیر جشنواره گفته است که پس از برگزاری نمایشگاه داخلی، منتخبی از این آثار را جهت نمایشگاه برون‌مرزیْ انتخاب و در خارج از کشور نیز به نمایش خواهد گذاشت. شرکت‌کنندگان در این نمایش سخیف جشنواره‌ای، کودکانی هستند که روزانه بین ۸ تا ۱۲ ساعت کار می کنند تا آجرهای بیشتری قالب بزنند. همان‌هایی سوژه عکس‌های یادگاری عکاس‌های اینستاگرامی و سلبریتی‌های سفیر صلح و مهربانی هستند. بچه‌هایی که اگرچه فرصت و پول درس خواندن ندارند، اما حالا «هنرمندان کوچک» خطاب می‌شوند و درباره‌شان با وقاحت تیتر می‌زنند: «کودکان کار امروز، هنرمندان فردا»! کودک کارگرانی که خانواده‌های‌ آن‌ها پول خرید ماسک را ندارند و از فرط فقر، قرنطینه برایشان بی‌معناست. حالا این کودکان، با همکاری نهاد دولتی دلسوزی چون بهزیستی که در طرح جمع‌آوری کودکان کار از خیابان‌ها، حرف اول را می‌زند! و سرمایه‌گذاری که قبلا تئاتری را با بازی چند فرد دارای معلولیت و روایت‌هایی درباره زندگی آن‌ها با عنوان همین جشنواره یعنی «دستم را نگیر» روی صحنه برده است، دور هم جمع آورده شده‌اند. آن‌ها برای کشیدن نقاشی زیر نگاه دوربین عکاسی و اربابان دلسوزشان در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ماسک‌های اهدایی را به صورت زده‌اند تا بهشت خود را تصور و تصویر کنند و آن را با سایر دوستان و هم‌محله‌ای‌هایشان به رقابت بگذارند. موضوعی کلیشه‌ای و نخ‌نما که لابد قرار است، موجب غلیان احساسات بینندگانِ درون و برون مرزی نقاشی‌ها شود که به میانجی آن، کار کودکانْ آن‌هم از نوع سخت‌ترین اَشکالش، هر چه بیش‌تر عادی و عادی‌تر شود. پروتکل‌های بهداشتی فکری برای سلامت کودکان کوره‌های آجرپزی، زیر آفتاب داغ تابستان و سرمای استخوان‌سوز زمستان نکرده است، چون آن‌چه در کوره ها جریان دارد، جشنواره نقاشی و تئاتر نیست! «دستم را نگیر» اگرچه نخستین مضحکه خود را با اهدای جوایزی به کودکانِ صاحب نقاشی‌ بهشت‌های برگزیده به پایان برد ولی نخستین بار نبود و نخواهد بود که نهادهای دولتی که خود از عاملان اصلی آزار کودکان و استفاده ابزاری از آن‌هایند با همدستی سرمایه‌گذاران و دلال‌ها، به فکر کسب اعتبار و آب و نان از فقر و فلاکت طبقه فرودست و ستمدیدگان افتاده‌اند.

 • قتل‌عام خاموش فرودستان در کلان‌شهر‌ها

  #سرخط : قتل‌عام خاموش فرودستان در کلان‌شهر‌ها در سال‌های اخیر آلودگی هوا بدل به یکی از مسایل مزمن و همیشگی مردم ساکن شهرهای بزرگ، خاصه نواحی جنوبی شهر تهران شده است. در گذشته بالارفتن آلودگی هوا بیشتر از اوایل تا اواسط زمستان مشهود بود. در فصل زمستان مقامات جمهوری اسلامی بهانه‌هایی مبنی بر این می‌آوردند که باد زمستانی سرعت ندارد و وارونگی دما (سردتر بودن هوای سطح زمین و گرم بودن هوای لایه‌های بالاتر جو) امکان پراکنده شدن آلودگی را کم‌تر می‌کند. آن‌ها این گونه دنبال پنهان و انکار کردن موضوعاتی مانند بنزین آلوده، بی‌برنامگی در مدیریت شهری، بلند مرتبه ‌سازی در غرب تهران (مسیر ورود باد غالب تهران به شهر)، استفاده از خودروسازی به عنوان ابزار تامین کسری بودجه و کنترل حجم نقدینگی، توزیع خودرو و تشویق مردم به مسافرکشی به عنوان منبع اصلی یا مکمل کسب درآمد یا محدودیت و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، سیاست‌های شهری خودرو محور و ... بوده‌اند. اما در دو سه سال گذشته در پاییز و حتی تابستان نیز آلودگی هوای تهران بارها به مرحله خطرناک و بسیار خطرناک رسیده است، با این‌که در تابستان وارونگی دما کم‌تر است و سرعت باد بیشتر است. مناطق جنوب تهران به دلیل مسیرهای ترانزیتی (کمربندی آزادگان و اتوبان‌های تهران-مشهد، تهران-ساوه، جاده قدیم ساوه، جاده تهران-قم و اتوبان تهران-قم)، وجود پالایشگاه، کارخانجات تولید شن و ماسه، شهرک‌ها و مراکز صنعتی، مرکز پردازش پسماند تر، و همچنین ارتفاع پایین‌تر و فاصله بیشتر از کوه‌پایه روزهای آلو‌ده بیشتری دارند. ساکنان مناطق جنوبی تهران و همچنین حاشیه‌نشینان شهر‌ها و شهرک‌های اقماری اطراف تهران اغلب از دهک‌های درآمدی پایین هستند. آن‌ها به دلایل گوناگون مانند بی‌ثبات سازی نیروی کار، تحت پوشش بیمه نبودن و فقر و ... امکانات درمانی کم‌تری دارند. قدرت خرید کم‌تر و وضعیت درآمدی پرچالش در خرید لبنیات، میوه و سبزیجات که نقش مهمی در حفظ سلامت دستگاه تنفسی، قلب و عروق محدودیت ایجاد می‌کند. تمام این موارد موجبات مرگ و ابتلا به بیماری‌هایی حاد تنفسی و قلبی و سرطان را در جنوبی‌ترین مناطق شهری تهران و در دل طبقات فرودست فراهم و تثبیت کرده و البته مرگ این مردمان برای حاکمان اهمیتی ندارد.

 • کارخانه چوب اسالم تعطیل و 40 کارگر با حقوق معوقه بیکارشدند

  کارخانه چوب اسالم تعطیل و 40 کارگر با حقوق معوقه بیکارشدند ▪️ کارگران این واحد تولیدی به خبرنگار رسانه ای گفتند:در جلسه امروز (دوشنبه ۱۶ تیر ماه) که با حضور برخی مسئولان شهرستانی برگزار شد،تصویب شد که کارگران کارخانه چوب اسالم به جز تعداد کمی تا مشخص شدن وضعیت کارخانه به صورت موقت از خدمات بیمه بیکاری استفاده کنند. ▪️آنها افزودند: از مجموع 70 کارگر این کارخانه، 40 نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی می‌شوند و سایر کارگران برای انجام بازسازی کارخانه همچنان باقی می‌مانند.

 • تجمع مطالباتی کارگران کنتورسازی قزوین مقابل دفتر امام جمعه

  تجمع مطالباتی کارگران کنتورسازی قزوین مقابل دفتر امام جمعه ◼️ سه شنبه 17 تیرماه، کارگران واحد تولیدی کنتورسازی قزوین در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مطالبات معوقه خود مقابل دفتر امام جمعه قزوین تجمع کردند. اعتراضات کارگری در حال گسترش است. #کولبر_نیوز

 • ۷۸۸ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  دقیقه ها چه گستاخانه به زوال برمی خیزند و تو ... بی تفاوت به عبور لحظه ها دل می بندی به ازدحام ثانیه‌ ها از پشت میله ‌ها ... در وهم خوشِ آزادی ۷۸۸ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • 25 تیر روز تامین اجتماعی و‍ مطالبات پایه ای و عمومی بازنشستگان ایران

  25 تیر روز تامین اجتماعی و‍ مطالبات پایه ای و عمومی بازنشستگان ایران 1 - افزایش مستمریها مطابق هزینه های کارشناسی خانوار(سبدمعیشت) 2 – تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان 3 – پرداخت کلیه دیونِ به روز محاسبه شده دولت به صندوق ها . قبل ازپایان عمر دولت فعلی 4 – نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب 5 – تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای اجرای همسانسازی 6 – انحلال کانون های بازنشستگی فعلی و ایجاد تشکلات نوین و مستقل بازنشستگان 7- پرداخت عادلانه حق تامین مسکن مناسب. 25 تیرماه ساعت 9 صبح تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی تهران : مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرستانها: اداره کل تامین اجتماعی

 • هیچ چاره ای جز اعتراض باقی نمانده است

  حداقل دستمزد و جهش قیمت ها/برای مزدبگیران هیچ چاره ای جز اعتراض باقی نمانده است ▪️اردوی کار: دلار از مرز 21 هزار تومان گذشته. زمزمه افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت نان مطرح است، مجلس سارقان ولایی با حقوق ها و مزایای 231 میلیون تومانی اعضای «اصولگرا»یش قرار است روحانی را که مجری سیاست های ولایت فقیه بوده و از عوامل «کلید دار» فاجعه کنونی است استیضاح کند. رئیس بانک مرکزی همچنان در باره کنترل قیمت دلار حرف های توخالی می زند و وعده می دهد؛ تنها در یک ماه اخیر پول کشور دوباره حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داده است. جهش قیمت ها در 24 ماه اخیر با کمترین برآوردها بین 50 تا 70 درصد بوده است. در زمینه هایی مثل حبوبات و میوه‌ ها در گروه خوراکی‌ها، این افزایش بیش از 100 درصد بوده است. با این حال حداقل مستمری بازنشستگان را از روی حداقل دستمزد کارگران فقط 26 درصد افزایش داده اند و شریعتمداری وزیر کار گفته که در سال جاری افزایش مزدی بیشتری در کار نیست. همین مزد را هم در بسیاری از موارد برای ماهها به کارگران نمی دهند. مصیبت کرونا و شلاق تورم و دستمزد معوقه کم بود، حالا برخی از داروهای حیاتی نظیر انسولین هم که 11 درصد جمعیت کشور و بازنشستگان مبتلا به دیابت به آن نیاز حیاتی دارند بشدت کمیاب شده است. روشن است که این وضعیت که نه فقط برای بازنشستگان که برای اکثریت بزرگ مزد و حقوق بگیران کشور جریان دارد قابل دوام نیست. صبر مردم به پایان رسیده است. به همین دلیل است که شاهدیم در آستانه اوج گیری مجدد کرونا و قرمز شدن بسیاری از استان ها و ابتلای کادر درمانی و رانندگان و بیش از 18 میلیون نفر از مردم به کرونا (بر اساس برآورد دکتر مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا)، اعتراضات گروههای مختلف مزدبگیران همچنان ادامه یافته است. برای مردم هیچ چاره ای جز اعتراض باقی نگذاشته اند. حالا روشن است که مزد و مستمری بگیران اگر برای درامان ماندن از کرونا به خیابان نیایند و اعتراض نکنند؛ گرسنگی آنها را از پا درمی آورد.

 • حقوق و مزایای ۲۳۱ میلیونی نمایندگان مجلس یعنی چه؟

  حقوق و مزایای ۲۳۱ میلیونی نمایندگان مجلس یعنی چه؟ ▪️اردوی کار: توضیحات دیروز حسین جلالی، نماینده مجلس از رفسنجان و انار که گفته در ماه اول حضورش در مجلس، ۲۳۱ میلیون تومان به حساب او واریز شده که از این مبلغ ۱۱ میلیون تومان بابت حقوق نمایندگی و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن دریافت کرده، با محاسباتی در شرح معنای آن همراه شده. ▪️این حقوق معادل ۱۲۸ ماه حقوق یک کارگر حداقل بگیر و معادل ۸۰ ماه حقوق یک بازنشسته فرهنگی است. در حالی که ▪️ماهها حقوق هزاران کارگر پاکبان را پرداخت نکرده اند و کارگران هفت تپه در خیابان های شوش فریاد می زنند که «یه بچه گرسنه وعده سرش نمی شه»، پولی که دیروز در جیب گشاد ۲۹۰ نماینده مجلس ریختند مساوی بود با حقوق ۸ ماه ۵۰۰۰ کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه. ▪️نمایندگان مجلس ماهانه به اندازه‌ی حدود چهل هزار کارگر حقوق می‌گیرند ▪️فقط یک قلم بخش مربوط به «سایر هزینه های» هر نماینده حداقل ۹ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است ▪️حق مسکن برای هر نماینده ۲۰۰ میلیون تومان است ▪️برای کارگر ۲۰۰ هزار تومان که هنوز پرداخت نشده و در سطح وعده مانده ▪️برای معلم هم معادل صفر است ▪️پرسشی که حق مسکن نمایندگان مجلس به میان می کشد این است: نماینده‌ای که۲۰۰ میلیون تومان کمک هزینه‌ی مسکن می گیرد می‌خواهد از حق #آسیه_پناهی ها دفاع کند که سرپناهش را با بلدوزر خراب کردند و خودش را کشتند؟ چنین نماینده ای اصولا می تواند علیه کارتن‌خوابی، گورخوابی، پشت‌بام‌خوابی، خانه‌های اشتراکی فامیلی و لانه‌های بیست و پنج متری متاهلی مخالفتی کند؟ طرحی بیاورد؟ و اقدامی صورت دهد؟ @ordoyekar

 • افزایش قیمت نان در انزلی/مطالبه افزایش ۳۰ الی ۴۰درصدی قیمت نان به خاطر افزایش قیمت دلار

  افزایش قیمت نان در انزلی/مطالبه افزایش ۳۰ الی ۴۰درصدی قیمت نان به خاطر افزایش قیمت دلار ▪️اردوی کار: این لیست که می بینید نرخ فروش نان در انزلی است که افزایش قیمت را نشان می دهد. در شهرهای دیگر هم زمزمه افزایش مجدد قیمت نان برای منطبق شدن آن با دلار 21 هزار تومانی شروع شده است. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی از درخواست افزایش قیمت نان به ستاد تنظیم بازار خبر داده و گفته: «با توجه به نرخ تورم و افزایش سایر هزینه ها خواستار افزایش ۳۰ الی ۴۰درصدی قیمت نان هستیم.»

 • حقوق ۶سال یک کارگر

  صبح گوشیت رو روشن کنی،ببینی ۲۳۱ میلیون تومن بابت اولین حقوق کاری به حسابت واریز شده: ۱۱ میلیون تومن حقوق ۲۰۰ میلیون تومن حق مسکن ۲۰ میلیون تومن سایر هزینه‌ها عین خیالت هم نباشه این می‌تونست حقوق ۶سال یک کارگر در هفت تپه، هپکو و آذراب و... باشه!

 • انسولین ناپیدا شده و خطر مرگ جان میلیونها دیابتی را تهدید می کند

  انسولین ناپیدا شده و خطر مرگ جان میلیونها دیابتی را تهدید می کند ▪️اردوی کار: در حالی که ۱۱درصد از جمعیت بالای ۲۵ سال در ایران #دیابت دارند و تقریبا نیمی از آنها مصرف روزانه #انسولین دارند چند هفته است که انسولین در هیچ یک‌ از داروخانه‌های کشور پیدا نمی شود و روزانه به تعداد محدود در داروخانه مرکزی هلال‌احمر با شرایط خاص توزیع می‌شود. ▪️عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی، عدم‌توانایی معاونت غذا و دارو و‌مهمتر از همه تحریم دلیل این کمبود است که جان میلیون ها دیابتی در کشور را با خطر روبه کرده، در ایام کرونا دیابتی‌ها بیشترین مرگ را داشتند و در این شرایط باید برای یافتن دارو در سطح شهر تردد کنند. ▪️ظرف دو روز اخیر پیام های توئیتری زیادی از سوی بیماران دیابتی یا کسانی که در میان خانواده و اشنایان خود بیمار دیابتی دارند با درخواست کمک به تهیه انسولین منتشر شده است. ▪️میناز از تبریز نوشته: #انسولین رو جیره‌بندی کردن رسما. امروز در داروخانه دانشگاه #تبریز با صدتا مهر و تایید، همراه بیمار نتونست این آمپول که حیاتی‌ترین دارو برای بیماران دیابتی هست رو بگیره. لعنت به همه‌ی کسایی که این روزها رو ساختن. لعنت ▪️پونه نوشته: ۳ روز هست دنبال #انسولین هستم همین الان هم هلال احمر رفتم هم ۲۹ فروردین میگن صبح برامون اوردن به ساعت نکشیده تموم شده! ▪️فرشاد اسماعیلی هم نوشت: دو روزه تقریبا تمام‌ دارو‌خانه‌های تهران رو برای تهیه انسولین novorapid زیر و رو کردم. دریغ از یک عدد. حتی آزاد. به هر قیمت. ▪️اسماعیل حق پرست روزنامه نگار نوشته: بعد از دو روز جستجو یک قلم #انسولین به دوبرابر قیمت ۵۵ هزار تومان و یک قلم دیگر با زحمت یکی دیگر از دوستان که همسایه داروساز داشت توانستم تهیه کنم؛ تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل. ▪️بهاره نوشته: چندروز قبل با هزار پارتی‌بازی سه تا انسولین تو یه داروخانه گیر آوردیم در همون مدتی که منتظر بودم داروها رو آماده کنند دو نفر اومدن واسه انسولین، و با پاسخ "نداریم به هلال احمر زنگ بزنید/با۱۴۹۰ تماس بگیرید" مواجه شدن، در نهایت انسولین رو تو نایلون مشکی بهم دادن. ▪️شاهرخ حیدری نوشته: برادر همسرم مبتلا به #دیابت نوع اول است و می‌بابست #انسولین تزریق کند از شمال تماس گرفته که اینجا انسولین نایاب شده،همسرم از صبح هر داروخانه‌ای که رفته دست خالی برگشته ▪️اسماعیل حق پرست با تاکید بر این از وضعیت موجودی بقیه دارو‌ها بی‌خبر است نوشته : «اما وقتی مشکل تامین دارو به سطح همچین داروی عمومی (انسولین) میرسد زنگ خطر و هشدار به صدا در اومده و باید انتظار روزهای بدتری هم داشته باشیم @ordoyekar

 • کمین گذاری نیروهای هنگ مرزی برای کولبران در مسیر پاوه – نودشه به جانباختن یک کولبر منجر شد.

  کمین گذاری نیروهای هنگ مرزی برای کولبران در مسیر پاوه – نودشه به جانباختن یک کولبر منجر شد. ◾️دوشنبه 16 تیرماه، بنابر خبری که هم‌اکنون به دست رسیده است، نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی در مسیر پاوه- نودشه و بر سر « پل زلته» برای کولبران کمین گذاری کرده و راه را بر کولبران بسته و به آنان حمله ور می شوند. بر اثر این حمله و تعقیب آنان، کولبران ناچار می‌شوند به زیر پل پناه برده و از محل دور شوند. در جریان این تعقیب و گریز کولبری به رودخانه سیروان سقوط کرده و جانباخته است. هویت کولبر جانباخته «آیت یوسفی » از اهالی روستای «زمکان» از توابع «ثلاث باوه جانی» اعلام شده است.

 • پاسداران جهادی بهارستان نشین هرکدام 231 میلیون تومان حقوق گرفتند.

  پاسداران جهادی بهارستان نشین هرکدام 231 میلیون تومان حقوق گرفتند. حسین جلالی، نماینده «رفسنجان و انار» در مجلس رژیم گفته است که، در ماه اول حضورش در مجلس231 میلیون تومان به حساب او واریز شده است. از این مبلغ 11 میلیون تومان مربوط به حقوق نمایندگی است و 200 میلیون تومان بابت مسکن و 20 میلیون تومان هم بابت «سایر هزینه‌ها» به حساب او واریز شده ولی اشاره‌ای به جزییات این هزینه‌ها نکرده است. این غارت در حالی است که کارگران شهرداریهای کشور، کارگران هفت تپه و سایر کارگران برای دریافت حقوق یک به تعویق افتاده شان ماه‌ها اعتصاب بکنند. مشتی مفتخور بی خاصیت کوتوله بدون داشتن هیچ نقشی در تولید، 231 میلیون تومان برای یک ماه، اما کارگر مولد کمتر از 2 میلیون تومان در ماه آنهم معوقه ایی می شود. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • چرا درمانگاه سينا آتش گرفت و ۱۹ نفر زنده زنده در آتش سوختند؟

  چرا درمانگاه سينا آتش گرفت و ۱۹ نفر زنده زنده در آتش سوختند؟ مالك اين درمانگاه كجاست و چه نسبتي با حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي دارد؟ قاليباف چرا به مالك اين درمانگاه تسليت گفت؟ ماهيانه يك ميليون دلار براي صاحب اين درمانگاه به آمريكا فرستاده مي شود. دکتر محمد اطهری اهل شهر کرمان، مالک این کلینیک و از سال ۱۳۴۹ ساکن شهر هوستون در آمریکا می‌باشد. وي دانش آموخته سال ۱۳۴۸ از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و متخصص مغز و اعصاب از دانشگاه هوستون آمريكاست. مرکز MRI واقع در خیابان جم تهران و بیش از ۲۰ مرکز MRI و کلینیک در سراسر ایران در مالكيت اوست. که از محل درآمد این مراکز ماهیانه حداقل بیش از یک میلیون دلار برایشان به آمریکا حواله میشود که از محل ان به تاسیس چندین بار و کازینو در امریکا اقدام کرده اند. این مرکز آتش گرفته(سینا اطهر) از نظر ضوابط ایمنی و شهرداری هم چون سایر مراکز درمانی كه او مالك آنهاست، از حداقل امکانات بر خوردار بوده. محل مسكوني فاقد استانداردهاي درماني بوده و تغيير كاربري داده اند. همه ساختمان‌های‌ پزشکی خود را با دادن رشوه به شهرداری در سطوح بسیار بالا و ماموران آن از بازدید‌های لازم و چك و كنترل استانداردهاي معمول پزشكي معاف كرده است. دلیل تسلیت شخص قالیباف برای این حادثه چیزی نیست جز رابطه بده بستان وي با شهرداری تهران و برخورداري شهرداري و بقاياي منافع قاليباف در آن جا چيز ديگري نيست. سینا نام پسر دکتر اطهری است و دیگر مراکز هم به نام دیگر فرزندانش نسیم و سحر و......نام گذاری شده است. ✍️شهلا ساوالان اتحاد بازنشستگان @etehad_bazn

 • ابتلای 150 راننده اتوبوس و 450 راننده تاکسی به کرونا

  ابتلای 150 راننده اتوبوس و 450 راننده تاکسی به کرونا ▪️معاون عمرانی وزیر کشور گفت : تاکنون 150 نفر از رانندگان بخش اتوبوسرانی به ویروس کرونا مبتلا شده اند که متاسفانه 9 نفر از آنها فوت کرده‌اند. ▪️در بخش تاکسیرانی نیز 450 نفر از تاکسیرانان به این بیماری مبتلا شده‌اند که 35 نفر از آنها فوت شده‌اند. ▪️هرچند این آمار واقعی نیست و شمار مبتلایان و قربانیان بسیار بیشتر است اما در همین حد نیز حکایت از بی مسئولیتی دولت و مسئولان وزارت کشور نسبت به سرنوشت این بخش از کارگران را دارد.

 • تجمع کارگران شهرداری دزفول

  تجمع کارگران شهرداری دزفول در اعتراض به معوقات مزدی/ ۱۵ نفر کارگر به کرونا مبتلا شده‌اند اما کارفرما همچنان لوازم پیشگیری در اختیار کارگران نمی گذارد. ▪️کارگرانی که در واحد فضای سبز شهرداری دزفول به‌صورت قراردادی مشغول کارند، صبح امروز ۱۶ تیر ماه در اعتراض به معوقات مزدی خود در محدوده داخلی ساختمان شهرداری تجمع کردند. ▪️این تعداد از کارگران شهرداری دزفول که در دو ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آنها پرداخت نشده است، می‌گویند: چندین سال است مطالبات مزدی و بیمه‌ای معوقه داریم. در حال حاضر نیز دستمزد اردیبهشت و خرداد ماه پرداخت نشده و حق بیمه‌ها نیز چند ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. این موضوع باعث شده تا تامین اجتماعی از تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی کارگران خودداری کند. ▪️این کارگران می‌گویند که حداقل حقوق دریافتی کفاف زندگی خانوادگی‌شان را نمی‌دهد و با این وجود بسیاری از مزایای مزدی کارگران فضای سبز همانند اضافه‌کاری‌ها و تعطیل‌کاری‌ها پرداخت نمی‌شود. ▪️کارگران شهرداری دزفول با بیان اینکه با وضعیت موجود، نگران ابتلاء به ویروس کرونا هستیم، تصریح می‌کنند: مدیریت شهری دزفول هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پیشگیری کارگران از ابتلا به کرونا انجام نداده‌ و لوازم بهداشتی همانند ماسک و دستکش در اختیار کارگران قرار نمی‌دهد. ▪️کارگران می گویند که ۱۵ نفر از همکارانشان مبتلا به کرونا شده‌اند. ▪️طبق اظهارات این کارگران؛ تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی درحالی ادامه دارد که از سوی مسئولان شهرداری و شورای شهر گفته می‌شود شهرداری به دلیل رکود در بازار مسکن همانند اغلب شهرهای کشور با چالش جدی روبه‌رو شده و منابع مالی خود را از دست داده است. با این وجود به دنبال هیچ برنامه‌‌ای برای افزایش منابع درآمدی شهرداری نیستند @ordoyekar

 • تجمع اعتراضی مردم شهرستان حاجی آباد در فرمانداری

  تجمع اعتراضی مردم شهرستان حاجی آباد در فرمانداری ◼️یکشنبه 15 تیرماه ، شماری از مردم حاجی آباد در اعتراض به نبود برق و آب در شرجی شهرستان حاجی آباد، در فرمانداری تجمع کردند.

 • ۷۸۷ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  به طنین آوایی گوش دار که تنها بکوک زیر و بم موسیقائی نام توست اسماء طلسمات حرفا حرف نام تورا می داند و از ژرفاهای ظلمات تا پشنگ شعشعه ی الماسگون تاج بلند آخرین خورشید تورا تورا تورا همچنان تورا می خواند "شاملو" ۷۸۷ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • تجمع جمعی از پاکبانان تبریز

  جمعی از پاکبانان در اعتراض به عدم پرداخت بیمه در محوطه برج میدان ساعت، صبح امروز در جریان برگزاری برگزاری شورای کلانشهر تبریز در مقابل این شورا تجمع کردند @ordoyekar

 • احتمال تعطیلی شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان 700 نفر را در معرض بیکاری قرار داده است

  احتمال تعطیلی شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان 700 نفر را در معرض بیکاری قرار داده است ▪️اردوی کار: شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان در آستانه ورشکستگی و تعطیلی است و 700 کارگر این شرکت در آستانه اخراج قرار گرفته اند. یکی از کارگران این شرکت گفته: « از چند وقت پیش قرارداد‌های ما ابتدا از یک ساله به ۶ ماهه، سپس به ۳ ماهه کاهش یافت و حالا هم قرارداد‌های یک ماهه را جلوی ما می‌گذارند تا امضا کنیم. ۲۳ نفر از کارگران آبادان از ابتدای سال ۹۹ تا کنون اخراج شده اند و مسئولان شرکت به ۶۰ نفر دیگر هم اعلام کرده‌اند که نیازی به آن‌ها ندارند و قرار نیست قرارداد آن‌ها را تمدید کنند.» ▪️نکته مهم در اقدامات شرکت آبادان این است که این شرکت هنوز نتوانسته با کارگران اخراجی خود تسویه حساب کند و مطالبات آن‌ها را پرداخت کند.

 • نشت كلر در #پتروشيمى كارون 70 مصدوم بر جای گذاشت.

  نشت كلر در #پتروشيمى كارون 70 مصدوم بر جای گذاشت. یکشنبه 15 تیرماه، به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی کارون، در پی حادثه نشت گاز کلر در این واحد صنعتی 70 کارمند این واحد در معرض استنشاق این گاز قرار گرفتند. این حادثه ساعت 16 و 45 دقیقه بعدازظهر روز گذشته اتفاق افتاد. #کولبرنیوز

 • کارگران آق‌دره از صدور جریمه ۵ میلیونی و اجرایی شدن آن برای چهار نفر دیگر خبر دادند

  کارگران آق‌دره از صدور جریمه ۵ میلیونی و اجرایی شدن آن برای چهار نفر دیگر خبر دادند ▪️در روزهای گذشته حکم جریمه ۵ میلیون تومانی برای چهار کارگر دیگر در آق‌دره اجرایی شده است. پیش از این، حکم سه نفر دیگر از مردم آق‌دره به مرحله اجرا رسیده بود که با کمک خیرین، ۱۵ میلیون تومان جریمه آن سه نفر پرداخت شد. ▪️حالا آق‌دره‌ای‌ها می‌گویند: این ۴ نفر نیز مانند همان سه نفر قبلی بیکارند و آه در بساط ندارند؛ اداره کار وعده داده بود که مشکل آنها را حل کند اما از قرار معلوم، برای این جریمه‌های ۵ میلیون تومانی هیچ کاری نتوانسته‌اند صورت دهند و اعلام کرده‌اند بعد از پرداخت جریمه، در بازگشت به کار این کارگران کمک می‌کنند. ▪️ظاهراً بازهم خیرین و فعالان دست به کار شده‌اند و قرار است جریمه این ۴ نفر را بپردازند؛ کارگران آق‌دره می‌گویند: از آنجا که کارفرمای معدن دیگر از متهمان پرونده شاکی نیست و این جریمه‌ها بابت شکایت مدعی‌العموم صادر شده است، باتوجه به فقر و محرومیت مردم این منطقه، بهتر بود مدعی‌العموم از شکایت خود صرفنظر می‌کرد. ▪️قرار است تا فردا این جریمه‌ها برای چهار متهم پرونده واریز شود؛ این افراد امیدوارند لااقل در مراحل بعدی اداره کار کمک کند که بتوانند به کار بازگردند.

 • اعتراض‌ ۱۰۰ تن از اهالی رسانه به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران؛ جز "متاسفیم" و "امیدواریم" چه کردید؟

  اعتراض‌ ۱۰۰ تن از اهالی رسانه به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران؛ جز "متاسفیم" و "امیدواریم" چه کردید؟ به گزارش عصر ایران؛ درحالی‌که مردم ایران در تنگنای معیشتی، بیشتر از هر زمان دیگری به تلاش خبرنگاران برای خبررسانی نیاز دارند. خبرنگارانی که از احوال بدشان معمولاً خبری منتشر نمی‌شود، حتی تشکلی واقعی برای پیگیری مطالبات صنفی خود ندارند. ▫️انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، به استناد ترکیبِ بعضاً کارفرمایی هیئت‌مدیره، عملکرد و مواضعش در قِبال بی‌ثباتی قراردادهای کاری، دستمزدهای کم و غیرقانونی و اخراج‌ها- بیانیه‌هایی که جز به «متأسفیم» و «امیدواریم» ختم نشد- از ماهیتِ کارگری خارج‌شده است. حتی در آخرین بیانیه این انجمن درباره اخراج روزنامه‌نگاران، ادبیات «متأسفیم» هم به‌نوعی در حمایت از کارفرما تغییر کرد. وقتی بدون تشکل و اتحاد صنفی رها شده‌ایم، دیگر چه نیاز به یک چنین نمایشی است؟ آیا این کج‌روی بدون انتخابات پُر شبهه‌‌ هیئت‌مدیره و رد صلاحیت تعدادی از دلسوزان ممکن بود؟ چیزی که ماهیتاً از آنِ ما نیست، با تابلوی انجمن صنفی کارگری، کارگری نخواهد شد. ▫️اگرچه ما خبرنگاران تشکلی سراسری- و نه استانی- نیاز داریم اما حداقل انتظار می‌رفت این انجمنِ تازه متولد شده مشکلات روزنامه‌نگاران را رصد کند و برای حمایت از آنان وارد عمل می‌شود. ____ روزنامه‌نگاران مستقل ایران @IRFreeJournalist

 • تهدید عوامل خانه کارگر به برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در صورت خودداری از افزایش ناچیز مستمری

  تهدید عوامل خانه کارگر به برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در صورت خودداری از افزایش ناچیز مستمری ▪️اردوی کار: در پی نارضایتی گسترده از افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها، خانه کارگر شروع به تهدید به برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز ۲۵ تیرماه کرده است. دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی پس از افزایش مستمری به ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده؛ این در حالی است که حتی کف مستمری بازنشستگان سایر صندوق‌ها، از جمله بازنشستگان کشوری و لشگری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. ▪️دریابیگی از خانه کارگر مازندران با اشاره به این که «امروز بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه خانواده‌هایشان حدود ده میلیون نفر هستند» گفته: « مصالح ملی و منافع جمعی اینگونه ایجاب می‌کند که مطالبات و خواسته‌های قانونی یک جمعیت ده میلیون نفری مورد توجه قرار بگیرد.» ▪️وی در عین حال صراحت داده که خبر تجمع بیشتر تهدید به قصد چانه زنی با وزارت کار است و در ارتباط با تجمع ۲۵ تیرماه گفته: «ما طی هفته‌های گذشته، مذاکرات طولانی و متعددی داشته‌ایم و بارها صدایمان را به گوش مسئولان رسانده‌ایم؛ آنها هم وعده داده‌اند که در همین روزهای آتی همه مطالبات ما را برآورده سازند؛ ما بازنشستگان دوست نداریم مطالبات‌مان را کف خیابان بگیریم؛ مایلیم با مذاکره و چانه‌زنی همه چیز حل شود و لذا توقع داریم قبل از ۲۵ تیر، هم مزایای مزدی بازنشستگان افزایش یابد و هم اجرای همسان‌سازی به شیوه‌ی اصولی و درست، کلید بخورد.» ▪️خانه کارگر وقتی خیلی در تنگنا قرار می گیرد و «رادیکال» می شود وعده فشار از پائین و چانه زنی در بالا می دهد که معمولا حتی همان هم سنگ بزرگ برای نزدن از آب درمی آید.

 • معلمان زندانی را آزاد کنید

  خورشید کو؟ بهار چرا پینه بسته‌ است؟ چشمانم از سیاهی و ابهام، خسته‌ است از سرزمین سبز و درخشان آرزو؛ مانده‌ست دخمه‌ای که چراغش شکسته‌ است از آفتاب و نور چه خبر؟ از ستاره‌ ها؟ از ذره‌ای امید که بر دل نشسته‌ است ... گفتند "صبح می‌شود این شب"ولی چه سود؛ وقتی که پای آفتاب، به زنجیر بسته‌ است ! نرگس_صرافیان_طوفان #معلمان_زندانی را آزاد کنید ....................... #هاشم_خواستار #اسماعیل_عبدی #محمد_حبیبی #محمد_علی_زحمتکش #یاسر_امینی_آذر پرونده معلمان خراسان شمالی را مختومه کنید #محمدرضا_رمضانزاده #حسین_رمضانپور #سعید_حق_پرست #علی_فروتن #حسن_جوهری #مصطفی_رباطی #حمیدرضا_رجایی لینک‌ کانال : چالش صنفی معلمان ایران @kchaleshFI #ارتباط_با_کانال @chaleshadmin1

 • ۱۴ تیر، روز قلم بر #محمد_حبیبی معلم زندانیِ اهلِ قلم مبارک باد.

  در کشور من دانش آموزان را تنبیه می‌کنند که خوب یاد بگیرند و خوب بنویسند اما ... هنگام بزرگسالی، به جرم خوب نوشتن قلم هایشان را می شکنند! محمد حبیبی تنها نیست او نون و القلمی هست که لایق و مایسطرون شد! سوگند خدا، بر قلم شما بود این جرم توست! ۱۴ تیر، روز قلم بر #محمد_حبیبی معلم زندانیِ اهلِ قلم مبارک باد. ۷۸۶ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

 • احتمال حبس شدن هشت نفر در معدنی در گیلان غرب

  احتمال حبس شدن هشت نفر در معدنی در گیلان غرب جمعه ۱۳ تیرماه سخنگوی جمعیت هلال احمر از احتمال حبس شدن شش تا هشت نفر در معدنی در شهرستان گیلان غرب خبر داد. به گزارش تسنیم، محمد نصیری گفت: «ساعت ۱۳:۳۵ امروز بر اساس گزارش دریافتی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان کرمانشاه مبنی بر ریزش معدن در شهرستان گیلان غرب روستای سرتیتان سه تیم عملیاتی از شهرستان‌های گیلانغرب "اسلام آباد غرب" و یک تیم واکنش سریع استان توسط بالگرد به منطقه حادثه اعزام شدند.» به گفته او، افراد محلی از حبس شدن شش تا هشت نفر در این معدن خبر داده‌اند. تیم‌های امدادی عازم محل شده و عملیات آواربرداری آغاز شده است. ***

 • با وجود باز شدن حسابهای شهرداری، حقوق معوقه کارگران شهرداری سی سخت پرداخت نشد

  با وجود باز شدن حسابهای شهرداری، حقوق معوقه کارگران شهرداری سی سخت پرداخت نشد ◾️شنبه 14 تیرماه، کارگران شهرداری سی سخت 8 ماه حقوق معوقه دارند. قرار بود با باز شدن حسابهای مسدود شده شهرداری سی سخت حقوق معوقه آنان پرداخت شود. حسابها باز شد اما حقوق ها هنوز پرداخت نشده است. راهی که برای کارگران باقی‌مانده است، دست زدن به اعتصاب است. #کولبر_نیوز #kolbarnews

 • اسامی کارگر جانباخته و مصدومین حادثه ریزش معدن قیر طبیعی هواربزه در گیلانغرب

  اسامی کارگر جانباخته و مصدومین حادثه ریزش معدن قیر طبیعی هواربزه در گیلانغرب ◾️شنبه 14 تیرماه، در خبرهای روز گذشته، خبر حادثه معدن قیرطبیعی هواربزه در گیلانغرب را به آگاهی رساندیم. اسامی کارگر جانباخته و مجروحین این حادثه به قرار زیر است : جواد ثابتی : جانباخته مصدومین اکبر منفرد، کیومرث نجفی، محمد رضا شاکری، محمد ملکی، عباس شاه ولیان و مسلم مرادی. چهار نفر از مصدومین این حادثه در حال حاضر در مراکز درمانی گیلانغرب و قصرشیرین بستری هستند. دو نفر از مصدومین که وضعیت آن‌ها وخیم گزارش شده است، به مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شده اند. #کولبر_نیوز #kolbarnews

 • بی‌خبری و قطع تماس سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ

  بی‌خبری و قطع تماس سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ از روز ۱۱ تیر، مسئولان زندان تهران بزرگ جهت افزایش فشار بر سهیل عربی کلیه تماس‌های او را بطور کامل قطع کرده و خانواده این زندانی در بی‌خبری نسبت به او بسر می‌برند. یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «از چند روز پیش تماسهای این زندانی با خانواده اش بطور مکرر قطع میشد و عملا مسئولان زندان مانع تماس او می شدند. اما از روز ۱۱ تیر تماسهای او بکلی قطع شده و دیگر هیچ تماسی با خارج از زندان نداشته است. روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۹۹، در زمان نهار که زندانیان در سلول خود نبودند، مسئولان زندان به بهانه بازرسی وارد سلول سهیل عربی شده و وسایل او از جمله خودکار و اوراق او را بردند. در صورتیکه مواد مخدر معتادان دست نخورده باقی مانده است. مسئولان این زندان با مواد مخدر موجود در بند مشکلی ندارند اما ورق و خودکار این زندانی را خطرناک می دانند." سهیل عربی اخیرا در گزارشی وضعیت اسفناک بندهای زندان تهران بزرگ را گردآوری و در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است. سهیل عربی در این گزارش که در اردیبهشت ۹۹ منتشر شد، از جمله از مناسبات فاسد و چپاولگرانه و تبعیض آمیز عوامل و مأموران این زندان پرده برداشت. #اعتراضات_سراسری #زندانیان_سیاسی #سهیل_عربی_را_آزاد_کنید #من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم *** کانال #خوزستان_امروز شنبه ١۴ تیر ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t لینک کانال: @xozestan41

 • ؛نیروگاه زرگان شمال شهر اهواز منفجر شد

  امروز شنبه 14 تيرماه 1399؛نیروگاه زرگان شمال شهر اهواز منفجر شد ▪️نیروگاه زرگان شمال شهر اهواز در مرکز بار شبکه 230 کیلوولت و نقش حیاتی و بسیار تعیین کننده ای در پایداری شبکه و کنترل ولتاژ منطقه به خصوص شهر اهواز برعهده دارد. ▪️هشتاد میلیارد تجهیزات در حال سوختن است

 • محکومیت مصطفی رباطی

  مصطفی رباطی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی ▪️علت محکومیت: حضور در اعتراضات صنفی معلمان ۹۷ ▪️محکومیت: ۳۲ ماه حبس تعزیری @ordoyekar

 • ۷۸۵ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  كانال حمايت از محمد حبيبي, [03.07.20 09:48] [ Photo ] ما مست از سخنانی هستیم که هنوز به فریاد در نیاورده‌ایم از روزهایی که هنوز نیامده‌اند از آزادی که در طلبش بودیم از آزادی که ذره‌ذره به دست می‌آوریم، پرچم را بالا بگیر تا بر صورت بادها سیلی‌ بزند حتی لاک‌پشت‌ها هم هنگامی که بدانند به کجا می‌روند زودتر از خرگوش‌ها به مقصد می‌رسند.. «یانیس ریتسوس» ۷۸۵ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت @kahabibi

 • معلم فروغ جاویدان

  در این ویدیو، تصاویر هفت تن از معلمان خراسان شمالی را می بینید معلمان شرافتمندی که برای طرح مطالبات فرهنگیان پاپیش گذاشته و بعنوان منتخبین معلمان خراسان شمالی در تشکل انجمن صنفی فرهنگیان این استان برگزیده شدند در حالی که این تشکل با مجوز کمسیون ماده ۱۰ احزاب بیش از دو دهه فعالیت اجرایی داشته اما دستگاه قضایی در اقدامی عجیب به بهانه تشکیل گروه غیر قانونی با صدور ۴۵ سال زندان در دادگاه بدوی و حدود ۳۰سال زندان در دادگاه تجدید نظر از جمله سنگین‌ترین احکام قضایی علیه فعالین صنفی معلمان صادر نمود #محمدرضا_رمضان در مجموع ۱۰ سال زندان تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق #حسین_رمضان_پور را به ۴ سال زندان تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق #حمیدرضا_رجایی به 32ماه زندان تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی #سعید_حق‌پرست32ماه زندان تعزیری #علی_فروتن 32ماه زندان تعزیری #حسن_جوهری 32ماه زندان تعزیری #مصطفی_رباطی32ماه زندان تعزیری ——————— ——————— شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ***

 • اعتراض کارگران راه آهن اسلامشهر نسبت به پرداخت نصف و نیمه حقوق ماهیانه از طرف شرکت تراورس

  اعتراض کارگران راه آهن اسلامشهر نسبت به پرداخت نصف و نیمه حقوق ماهیانه از طرف شرکت تراورس شرکت های پیمان کاری خیانت می کنند،راه آهن حمایت می کند ،دولت چشم پوشی می کند،قضاییه بی خیالی می کند کارگران راه آهن اسلامشهر با انتشار پیامی درشبکه های اجتماعی اعتراضشان را نسبت به پرداخت نصف و نیمه حقوق ماهیانه از طرف شرکت تراورس رسانه ای کردند. در بخشی از این پیام آمده ایت: رئیس راه آهن خجالت بکشید،آخه نصف حقوق به چه درد ما میخوره فقط کرایه خونه را باید بدیم بس خرج مخارجمون چیکار کنینم ؟؟ این همه بدهی که آوردیم بالا چیکار کنیم؟ از کجا بیاریم بخوریم؟ چرا آنقدر دارین ستم میکنید> آخه این چه حقوقی ریختید؟؟ و..... #اعتراضات_سراسری #من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم #نه_به_فقر_وتبعیض #من_هم_نمیپردازم کانال #خوزستان_امروز جمعه ١٣ تیر ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t لینک کانال: @xozestan41

 • اخراج و تعدیل روزنامه‌نگاران به ایستگاه "شهروند" رسید

  اخراج و تعدیل روزنامه‌نگاران به ایستگاه "شهروند" رسید به گفته روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه "شهروند"، طی روزهای اخیر ۱۷ تن از اعضای تحریریه و روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر ایران که فعالیت آنها ذیل قرارداد با شهروند بوده است، اخراج شده اند. ▫️همچنین گفته میشود، دستمزد سه ماه نخست سال جاری و عیدی سال گذشته این افراد پرداخت نشده است و قرارداد آنها در ابتدای سال ۹۹ تمدید نشده است. درحالی‌که بنا برقانون کار، این قبیل رفتارها توسط کارفرما غیرقانونی، درنظر گرفته‌شده است. ▫️پیش از این نیز روزنامه‌های اعتماد، شرق و خبرگزاری فارس نیز به بهانه فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا و ... اقدام به تعدیل نیروهای خود کرده بودند. اخراج گسترده خبرنگاران در روزهای گرانی و تورم و مشکلات یافتن کارِ مجدد در روزهای کرونایی باید با اقدام متحد خبرنگاران محکوم شود. ___ روزنامه‌نگاران مستقل ایران @IRFreeJournalist

 • رژه اعتراضی اهالی روستای مرزیجران اراک نسبت به تصرف املاکشان توسط اداره اوقاف

  رژه اعتراضی اهالی روستای مرزیجران اراک نسبت به تصرف املاکشان توسط اداره اوقاف ◾️ شماری از اهالی روستای مرزیجران اراک با براه انداختن تراکتورهایشان نسبت به تصرف املاکشان توسط اداره اوقاف دست به یک رژه اعتراضی زدند. سایر اهالی این روستا با اتوموبیل وپای پیاده آنها راهمراهی کردند. یکی از اهالی معترض روستای مرزیجران به خبرنگار رسانه ای گفت: چند سالی است که اوقاف روی روستای ما دست گذاشته و هر طوری شده می‌خواهد روستا را وقفی اعلام کند. چند سال پیش که علیه روستا به دادگاه شکایت کرد، دادگاه حکم به پیروزی اوقاف داد. بعد مردم اعتراض کردند و بعد از بررسی اعلام شد که روستا وقفی نیست. او ادامه داد : با اینکه هیچ مدرکی دال بر وقفی بودن روستای مرزیجران نیست اما اوقاف هر چند وقت یک بار با اینکه شکست می خورد ولی دوباره شکایت می‌کند. وی درخاتمه گفت : روستای ما بالای شش هزار نفر جمعیت دارد و روستای بسیار بزرگی است اما دستمان به جایی بند نیست هر دفعه هم مردم نمی‌توانند چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان بابت وکیل و وکالت بپردازند.» #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • اعتصاب مرغ فروشان مریوان وارد سومین روز خود شد.

  اعتصاب مرغ فروشان مریوان وارد سومین روز خود شد. ◾️پنجشنبه 12 تیرماه، مرغ فروشان مریوان در اعتراض به افزایش قیمت مرغ و کاهش سود ناشی از فروش آن برای سومین روز پیاپی مغازه های بستند. بر پایه مصوبه دولت، میزان سود مرغ فروشان از فروش مرغ 14 درصد تعیین شده است، این در حالی است که مرغ فروشان با این افزایش قیمت تنها 4 درصد از فروش مرغ سود می برند. اعضای این صنف در نامه ای به مسئولین خواستار افزایش سود خود به میزان مصوبه دولت و درخواست خرید مستقیم از کشتارگاه و حذف واسطه ها و عاملین شدند. مرغ فروشان مریوان همچنین از شهروندان درخواست کردند که، تا زمانی که قیمت مرغ گران است، مرغ نخرند تا قیمت کاذب آن یابد. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • هجدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

  هجدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز پنج‌ شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ #نان_کار_آزادی_ #شادی_رفاه_آبادی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_ اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه وارد هجدهمین روز شد. امروز پنج شنبه کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در روبروی فرمانداری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به مطالبات آنها می باشد. اعلام حمایت و پشتیبانی کارگران در بخش های مختلف کار و تولید در ایران از کارگران حق طلب هفت تپه، ضروری است. کارگران عزیز به حمایت از هم طبقه ای های خود به پا خیزید! سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه *** صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️ @syndica_7tape با کلیک روی آدرس زیر @Sandika7tapeh اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید . اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان و آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.

 • ، بیکاری بالای ۲۵ درصد

  کار کردن برای خرجی دادن به ۳.۳ نفر/ اگر اشتغال ناقص را حساب نکنیم، بیکاری بالای ۲۵ درصد می‌شود ▪️در کشورمان یک نفر کار می‌کند تا خرج ۳.۳ نفر را بدهد. اینطور نیست که آن یک نفر شغل کامل داشته باشد، بلکه شاغلان ناقص هم جزء شاغلان حساب شده‌اند؛ اگر شاغلان ناقص را از دایره بررسی خارج کنیم، بیکاری به بالای ۲۵ درصد و نسبت تکفل به بیش از ۴ نفر برای هر فرد شاغل می‌رسد. ▪️ اگر سال ۱۳۳۵، بیش از ۸۵ درصد ایرانیان خودشان کار می‌کردند تا امورات‌شان را بگذرانند، اکنون با تغییرات زیادی در زمینه بار تکفل رو‌به‌رو هستیم، به گونه‌ای که تنها حدود ۴۰ درصد ایرانیان بار خودشان را به دوش می‌کشند و در واقع هزینه حدود ۶۰ درصد دیگر، برعهده ۴۰ درصدی است که موفق به یافتن شغل و درآمدی شده‌اند. این تغییرات هر چند لزوما اقتصادی نیست و تغییرات جمعیتی تاثیر زیادی روی بار تکفل گذاشته، اما این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که این شاخص در ایران به نسبت جهان، خاورمیانه و کشورهای همسایه وضعیت خوبی ندارد. ▪️اصطلاح نان‌خور، اصطلاحی رایج در فرهنگ ماست و با وجود اینکه نگاهی منفی به آن وجود دارد، اما تقریبا در تمامی سال‌هایی که اطلاعات دقیقی از آنها داریم، نان‌خور‌ها بیشتر شده‌اند و کارگران مجبور شده‌اند با حقوق دریافتی خود خرج افراد بیشتری را بدهند. ▪️علیرضا حیدری کارشناس روابط کار درباره «بار تکفل» به ایلنا می‌گوید: بار تکفل یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در مقوله رفاه اجتماعی است. اینکه بار تکفل در جامعه‌ای بالا باشد، به معنای این است که تولید ناخالص داخلی در جا می‌زند یا رشد ناچیز دارد، درآمد مصرف می‌شود و پس‌انداز کاهش می‌یابد و به این دلیل امکان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. ▪️الان بیشتر از چهار ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد و این بیماری به شدت به کسب‌و‌کار‌ها آسیب زده است. بسیاری از این کسب‌و‌کار‌ها بدون حمایت رها شده‌اند و چه بسا دیگر توان سر پا ایستادن پیدا نکنند. مجموعه این شرایط باعث می‌شود یک جوان جرات و جسارت ایجاد یک کسب و کار را نداشته باشد ▪️بار تکفل در واقع به این معناست که به ازای هر فردی که کار می‌کند، چند نفر از درآمد او روزگار می‌گذرانند. سال ۱۳۳۵، یعنی اولین سالی که اطلاعات دقیق از آن داریم، ۸۵.۷ درصد مردم کار می‌کرده‌اند. این رقم در سال ۱۳۷۰ به ۷۸ درصد رسیده است، اما طی یک دوره کمتر از ۳۰ ساله شاهد افت شدید کار کردن در ایران به نسبت جمعیت بوده‌ایم. سال ۱۳۹۵ تنها ۴۳ درصد مردم کار می‌کرده‌اند. این به معنای آن است که هر فردی که کار می‌کند حدودا باید خرج ۳.۳ نفر را بدهد. میانگین جهانی در این زمینه ۲.۳، در آسیا و اقیانوسیه ۲.۲ و در کشور های چین، ژاپن، آلمان و آمریکا به ترتیب ۱.۸۵، ۱.۹۶، ۱.۹۸ و ۲.۰۸ است. جالب این است که این نسبت در کشور‌هایی مانند ترکیه و پاکستان هم وضعیت بهتری از ایران دارند. در این دو کشور یک نفر کار می‌کند تا ۲.۹۳ روزگار بگذرانند. @ordoyekar

 • "به‌جاترین مطالبه کارگران"

  ما نیروی شهر ِ دار پیمانکار نمی‌خوایم ▪️اردوی کار: فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار در توئیتر در رابطه با این کلیپ نوشته: دانای کُل نیستم ولی به نظرم کارگران شهرداری اهواز به‌جاترین مطالبه کارگران در شهرداری‌های سراسر کشور رو در تجمعشان اعلام کردن. وقتی مطالبه‌ای از دل واقعیت شرایط کار و از طریق تجمعات کارگری بیرون می‌آد، جای درست رو نشانه می‌ره: "حذف پیمانکار" ▪️ما نیروی شهر ِ دار پیمانکار نمی‌خوایم @ordoyekar

 • "کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد"

  هیجدهمین روز اعتصاب #کارگران #هفت_تپه و راهپیمایی در شهر #شوش با شعار؛ «کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد»

 • هجدهمین روز اعتصاب هفت تپه امروز پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

  هجدهمین روز اعتصاب هفت تپه امروز پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹ هجدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور تعداد زیادی از کارگران از بخش های مختلف شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. نیروهای انتظامی با حضور در محل تجمع سعی کردند که کارگران را متفرق کنند اما با مقاومت کارکرگران روبه رو شدند. مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است: ✅ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه ✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده ✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی ✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه ✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران ✅ پایان کار مدیران بازنشسته پیام همکار- انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape ⬆️ برگزاری اعتصاب کارگران هفت تپه- هجدهمین روز اعتصاب

 • سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه

  صحبت های مسلم چشم خاور در میان کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه درشهر شوش. #نان_کار_آزادی_ #شادی_رفاه_آبادی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه اعلام داشته و هرگونه بی احترامی و تهدید کارگران را شدیدا محکوم می کنیم. ما خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به خواست و مطالبات کارگران هفت‌ تپه و بازگشت به کار کارگران اخراج شده ازجمله، سالار بیژنی، محمد خنیفری، اسماعیل بخشی و ایمان اخضری، بدون هیچ قید و شرطی هستیم. چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه

 • ۷۸۳ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  این صدا صدایی نیست ، صدایی که می شنوی، صدای باران نیست باران مدت هاست نزده چشمه ها خشکیده خانه ها و کوچه ها تلی از خاک است.... صدایی نیست صدایی که می شنوی صدای باد نیست باد را خفه کرده اند ؛ تا خاک که همه جا هست، بلند نشود و هوا را نیالاید و به قول خودشان تنفس ناپذیرش نکند..... صدایی که می شنوی صدای کلام نیست کلام را خفه کرده اند تا مبادا که تَرَک بردارد شیشه‌ی تنهایی و سکون هوا صدایی که می شنوی صدای تاثیر کلام نیست اندیشه را هم خفه کرده اند تا نیاز به سخن گفتن را خاموش کند..... اما صدا هست ؛ و چه صدایی! «میگوئل مار تی پل» شاعر السالوادوری ۷۸۳ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت @kahabibi

 • رقابت رسانه ای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه!

  رقابت رسانه ای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه! اطلاعات سپاه که در باند روحانی نیست و در جریان هفت تپه دوست داشته که اسدبیگی ها و باند روحانی را شکست بدهد بعد از افشاگری های کارگران هفت تپه به سراغ تعدادی از مسئولان دولت روحانی رفت و ثابت شد که آنها رشوه گرفته اند. حالا وزارت اطلاعات که زیر نظر روحانی است برای حفاظت از اسدبیگی یعنی دست پرورده روحانی وارد عمل شده و با انصاف نیوز و علی اصغر شفیعیان که اطلاعاتی است وارد صحنه شده و از اسدبیگی ها دفاع میکند. اطلاعات سپاه و این پاسداران گمنام! در نبرد رسانه ای از سربازان گمنام عقب ترند و انصاف نیزو دارد شدیدا از داعشی ها حمایت میکند. اطلاعات سپاه در سرکوب کارگران و مردم زبل است اما در مقابله با اسدبیگی ها و در تقابل با رسانه ی وزارت اطلاعات- انصاف نیوز- دست به سکوت مصلحت آمیز زده است! واقعا چه فیلمی راه انداخته اید! ای سربازان و پاسدارن گمنام! در این فیلم سینمایی، مبادا راست راستکی چشم هم را درآورید! پیام دریافتی- کانال مستقل کارگران هفت تپه

 • حکم برائت کارگران آذرآب صادر شد

  حکم برائت کارگران آذرآب صادر شد سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی درباره کارگران آذرآب را نقض کرد و حکم برائت صادر شده است. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت کارگران آذرآب گفت: ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم اما این اعتراض باید در چارچوب قانون باشد و توأم با اعمال مجرمانه نباشد. در برخی از موضوعات ما شاهد رفتارهایی بودیم که در مسیر اعتراضات و بیان مطالبات برخی از ‌موارد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد اما سیاست دستگاه قضا در این خصوص سیاست ارفاقی است. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم برائت صادر شده است پ. ن. دادگستری ظالم مرکزی زیربار زور نمیره مگر زور پر زور باشه وقتی که دیدند سمبه کارگران پر زور هست و باشهامتی که اسناد را ارائه داده و در سطح وسیعی اطلاع رسانی شد و میرفت که به یک عامل مهم تجمع و اعتراض تبدیل بشود احساس خطر کردند و شتابان اول حاشا کردند و بعدهم نقض کردند و تبرئه کردند باشه تو عقب بنشین هر طورش با خودت بله این است قدرت اتحاد و کار دسته جمعی و قدرت رسانه ای در عصر ارتباطات.

 • گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبران در ٦ ماە نخست سال ٢٠٢٠

  گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبران در ٦ ماە نخست سال ٢٠٢٠ با استناد به آمار ثبت شده کولبر نیوز در ۶ ماه نخست سال ٢٠٢٠ جمعاً ١١۵ کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند. گزارش کامل به همراه اسامی کولبران و جزئیات دقیق‌تر را در لینک زیر مطالعه فرمایید: ***

 • تجمع #پرستاران مشهدی در مقابل دادگستری #مشهد با دخالت نیروی انتظامی به درگیری کشیده شد ، خبرهای اولیه حکایت از

  تجمع #پرستاران مشهدی در مقابل دادگستری #مشهد با دخالت نیروی انتظامی به درگیری کشیده شد ، خبرهای اولیه حکایت از ضرب وشتم و بازداشت تعدادی از پرستاران دارد ۹۹/۴/۱۱ @ordoyekar

 • تجمع اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق از استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام

  امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹، جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق از استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود، در مقابل اداره برق منطقه‌ای کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ▪️حاضران در تجمع می‌گویند: بایستی تبدیل وضعیت ما در اسرع وقت انجام شود. مدتهاست که مجوزهای لازم برای این کار صادر شده اما سازمان توانیر با عدم اختصاص چارت خالی، سنگ‌اندازی می‌کند. @ordoyekar

 • اعتصاب تانکرداران آب در بوشهر بدلیل گرانی آب

  اعتصاب تانکرداران آب در بوشهر بدلیل گرانی آب ▪️از امروز، مترمکعب آب در بوشهر به ۲۲هزار تومان رسیده و به گفته تانکردارها، قدرت خرید از آنها و مشتریان گرفته شده است @ordoyekar

 • اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان در استان خوزستان در اعتراض بە عدم دریافت چهار ماە حقوق عقب افتاده - چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

  اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان در استان خوزستان در اعتراض بە عدم دریافت چهار ماە حقوق عقب افتاده - چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ▪️کارگران شهرداری بهبهان همچنین می‌گویند با وجود شیوع گسترده کُرونا، مقامات شهرداری مواد ضدعفونی کننده و وسائل پیشگیری مانند ماسک در اختیار آنها قرار نمی‌دهند. @ordoyekar

 • تجمع کارگران در برابر فرمانداری شوش

  تجمع کارگران هفت تپه در برابر فرمانداری شوش و راه پیمایی در شهر ▪️کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در هفدهمین روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع و در این شهر راهپیمایی کردند. این کارگران اعلام کردند که تا زمان پس گرفته شدن این شرکت از بخش خصوصی به تجمعات خود ادامه خواهند داد

 • معلمان زندانی را آزاد کنید

  اتحاد بازنشستگان, [01.07.20 00:25] از زندان برایت می‌نویسم نزدیک به سه هزار نفر این جا ؛ زندانی هستیم . مردمی هستیم ساده سخت کوش و اندیشه ورز با پتویی مندرس بر پشت مان یک پیاز و پنج دانه‌ی زیتون شاخه‌یی از نور در کوله پشتیِ مان مردمی به سادگیِ درختان در نور آفتاب با یک جرم در پرونده‌ی مان تنها یک تقصیر ؛ که ما همچو شما عاشق صلح هستیم و آزادی صلح ؛ همان عطرِ غذا در شامگاهان صلح ؛ همان ماشینی که دَمِ درِ خانه ات بایستد و تو وحشت نکنی.. صلح ؛ همان که در خانه ات را می‌کوبد کسی نباشد جز یک دوست. «یانیس ریتسوس» #معلمان_زندانی را آزاد کنید #هاشم_خواستار #اسماعیل_عبدی #محمد_حبیبی #محمد_علی_زحمتکش #یاسر_امینی_آذر پرونده معلمان خراسان شمالی را مختومه کنید #محمدرضا_رمضانزاده #حسین_رمضانپور #سعید_حق_پرست #علی_فروتن #حسن_جوهری #مصطفی_رباطی #حمیدرضا_رجایی @kchaleshFI @etehad_bazn

 • هفدهمین روز اعتصاب هفت تپه امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

  هفدهمین روز اعتصاب هفت تپه امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ در پی فراخوان روز گذشته کارگران برای برگزاری تجمع در مقابل فرمانداری و عدم تجمع درون شرکت، در هفدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه همه کارگران اعتصابی متحدانه و فقط در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. در ادامه کارگران معترض، در داخل شهر شوش و به سمت چهار دستگاه راهپیمایی کردند و علیه کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی شعار دادند. کارگران معترض اعلام داشته اند تا بیرون کردن بخش خصوصی از هفت تپه به اعتراضات و تجمعات خود در شهر شوش ادامه خواهند داد. مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است: ✅ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه ✅ بازگشت به کار فوری همکاران اخراج شده ✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی ✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه ✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران ✅ پایان کار مدیران بازنشسته پیام همکار- انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape

 • گزارشی از وضعیت پیمان فرهنگیان:

  گزارشی از وضعیت پیمان فرهنگیان: برای پیمان فرهنگیان فعال کارگری قرار بازداشت موقت دو ماهه صادر شده است. او را صبح شنبه ۳۱خرداد و پس از برنامه زنده اینستاگرامی به همراه خشونت فیزیکی و کلامی بازداشت کرده اند. طبق گزارش یک منبع آگاه، پنج نفر از ماموران وزارت اطلاعات با در دست داشتن کلید وارد خانه میشوند، با لگد به شکم و بیضه های پیمان کوبیده و به او دستبند میزنند. پیمان کارگر و شاعر سوسیالیست ساکن بندر کیاشهر است که یادداشت ها و اشعار خود در دفاع از مطالبات کارگران را به صورت علنی در صفحه شخصی اش انتشار میدهد. اکنون در «زندان ازبرم لاهیجان» و تحت فشار مداوم بازجویی جهت اعتراف به اتهامات موهومی است. مجریان قضائی نیز در پیوندی همیشگی با عوامل امنیتی روز به روز شرایط را بر فعالین کارگری دشوارتر و تنگ تر میکنند. وضعیت برای پیمان نیز به همین منوال است. قاضی پرونده او را از حق داشتن وکیل مستقل محروم کرده و با آنکه وی از تمام فعالیت های خود دفاع کرده است، همچنان او را در بازداشت موقت و بلاتکلیف در اتاق های بازجویی نگه داشته اند تا مگر مقاومت او را بشکنند و به اتهاماتش بیفزایند. تاکنون به پیمان دو اتهام ساختگی «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی و تحریک به براندازی و اعمال خشونت آمیز» بر اساس مصادیق غیرمرتبط و خیالی اداره اطلاعات رشت «تفهیم» شده است و او به این اتهامات و قرار بازداشت خود اعتراض کرده است. جرم #پیمان_فرهنگیان ابراز اندیشه هایش در دفاع از طبقه کارگر است. او شایسته تقدیر و حمایت است و باید بی قید و شرط آزاد شود. صدای او و دیگر فعالان آگاه جنبش کارگری باشیم. -کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه @zendani7tappeh

 • ۷۸۲ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  بشکف ای سحر ! برا، ای آفتاب ! بشکف در این آخرین نفس، بشکن درِ این آهنین قفس، تا با تو من، یابم دوباره جان، بگذار بشکفند غنچه هایت، بگذار پرتو افشان شوند شراره هایت، تا بگسلند بندهای بندگی خلق های ما. آن دم که صبح دیده واکند، باید که من، گذرکنم ز طوفان ها. باید که من، دل برکنم زین جهان و انسان ها، بگرفته جان به کف، در راه خلق ” گر من نسوزم، گر تو نسوزی، و اگر مانسوزیم، پس کدامین شعله خواهد ساخت این ره تاریک را روشن؟ آه … (کریم مشروطه چی ”سؤونمز”) ۷۸۲ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت @kahabibi

 • پرونده کارگران مختومه شد

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پرونده اخیر رضا شهابی، داود رضوی و دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در شعبه دو بازپرسی اوین مختومه شد ابلاغیه‌هایی جداگانه از بازپرسی شعبه دوم دادسرای امنیت اوین به رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد مبنی بر منع تعقیب ارسال شده است. این پرونده بیستم مهر ۹۸ با بازجویی از رضا شهابی در مورد فعالیت‌های سندیکا گشوده شد اما در ادامه تحقیقات، کلیه اعضای شناخته شده سندیکا با دستور بازپرس شعبه دوم تلفنی به پلیس امنیت احضار شدند اما اعضای سندیکا به پلیس امنیت مراجعه نکردند. پیش از احضار دسته‌جمعی اعضای سندیکا، رضا شهابی سه بار احضار و مورد بازپرسی و بازجویی در مورد فعالیت‌های سندیکا قرار گرفته بود. با پیگیری صورت گرفته پس از ابلاغیه‌های اخیرِ منع تعقیب برای شهابی و رضوی، معلوم شد که این پرونده برای کلیه اعضای سندیکا مختومه شده است. در حال حاضر پنج تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نام‌های آقایان رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌‌زاده، حسین کریمی‌سبزوار و خانم فرحناز شیری به دلیل تشکیل و عضویت و فعالیت سندیکایی هر کدام بیش از ده سال است از کار بیکار و از تمام حق و حقوق و مزایای ضمن کار و حقوق شهروندی محروم و خانواده‌های انها از لحاظ معیشتی در مضیقه‌اند و حتی از بیمه تامین اجتماعی نیز محروم هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد با اتکا به اعضایش تاکنون دست آوردهای مهم و زیادی برای رانندگان و کارگران شرکت واحد داشته است که همواره از سوی عوامل امنیتی و قضایی همیشه تحت فشار، تهدید و اخراج از کار بوده است و اعضای این سندیکا در ۱۵ سال گذشته صدها بار بازداشت و اخراج از کار شده اند اما همچنان با ایستادگی و از خودگذشتگی و مقاومت و اتحاد اعضایش در دفاع از حقوق کارگران همچنان مصمم و محکم ایستاده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار آزادی تمام فعالین کارگری و صنفی دربند می‌باشد و تنها راه نجات جامعه کارگری از شرایط اسفبار معیشتی فعلی را اتحاد کارگران و تشکیل سندیکاهای کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی می‌داند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۱۰ تیر ۹۹ # چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است لینک کانال ***

 • موج دوم کشتار کرونایی در کشور همچنان رو به گسترش است

  موج دوم کشتار کرونایی در کشور همچنان رو به گسترش است ▪️اردوی کار: سیاست دولت روحانی در رها کردن بیکاران، گرسنگان، کارگران و مزد بگیران به کام کرونا برای فرار از تعهدات حداقلی برای حفاظت از جان مردم در برابر این ویروس مرگبار، میوه تلخ خود را داده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داده که وضعیت قرمز از 6 استان به 8 استان رسیده. امروز 2475 بیمار جدید شناسایی شدند. در طول 24 ساعت گذشته، 147 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 10هزار و 817 نفر رسید. ▪️استانهای خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. @ordoyekar

 • مردم هزینه ماسک اجباری را از کجا تامین کنند؟

  مردم هزینه ماسک اجباری را از کجا تامین کنند؟ ▪️اردوی کار: دولت که اوج گیری دوباره کرونا را به گردن مردم انداخته تا از مسئولیت های حفاظتی خود فرار کند، اعلام کرده که ماسک زدن از ۱۵ تیر اجباری‌ می شود. ولی نگفته اند و نمی گویند که مردم و بخصوص اقشار کم درآمد از کجا هزینه خرید ماسک را تامین کنند؟ ▪️اگر یک نفر در روز فقط یک ماسک استفاده کند، باید بابت هر ماسک ۲۵۰۰ یعنی ماهی ۷۵ هزار تومان پول بدهد. حالا اگر تعداد اعضای خانواده بیشتر باشد این رقم بیشتر می شود. تصور کنید یک کارگر یا کارمند با حقوق یک میلیون و هشتصد تا ۳ میلیون تومان ماهانه چقدر باید فقط برای ماسک هزینه کند؟ حتی اگر قیمت ماسک را نصف این میزان حساب کنیم باز هم هزینه آن فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری است. بویژه باید توجه کرد که هم اکنون قیمت ها دوباره سر به فلک کشیده و با حقوق ناچیز زیر خط فقر کارگر باید مرغ کیلویی ۲۰ تومان و تخم‌مرغ شانه‌ای ۳۰ تومان و پنیر کیلویی ۷۰ تومان و گوشت کیلویی ۱۵۰ تومان و عدس کیلویی ۲۵ تومان و لوبیا کیلویی ۲۸ تومان و شامپو و صابون و دستمال‌ کاغذی و ریکا و تاید و کیسه زباله و هزار درد بی‌درمان دیگر هم بخرد. حالا از اجاره خانه و احیانا هزینه درمان احتمالی بیماری و کیف و کتاب مدرسه بچه و ...بگذریم. ▪️این نکته را هم باید در نظر بگیریم که یک ماسک نمی‌تواند ۸ یا ۹ ساعت مورد استفاده قرار بگیرد و غیر از ماسک خرید وسایل شوینده و ضد‌عفونی کننده دیگری هم ضروری‌ است. بنابراین دولت اگر می خواهد مردم ماسک بزنند باید عرضه ماسک بسیار ارزان و حتی رایگان را برای مردم تامین کند. @ordoyekar

 • شانزد همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

  شانزد همین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه #نان_کار_آزادی_ #شادی_رفاه_آبادی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_ راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش. کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتصاب پر شکوه خود امروز در شهر شوش دست به راهپیمایی زدند. کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه شایسته بیشتر ین حمایت ها از طرف هم‌ طبفه ای های خود هستند. با اتحاد و همبستگی طبقاتی بر علیه ظلم و ستم و استثمار صاحبان زر و زور باید ایستاد . سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از خواست و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه،حمایت کرده و خواستار رسیدگی فوری و سریع به خواست کارگران می باشد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه *** صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️ @syndica_7tape با کلیک روی آدرس زیر @Sandika7tapeh اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید . اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان و آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.

 • ۷۸۱ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  جز انبوهه‌ای از مطالبه چیزی - همراه‌مان نبود! فراری‌مان دادند از خیابان داشته‌هامان را با فریاد ریختیم وُ گریختیم؛ ........ تنِ خیابان چه دُمل‌های پُر از خون دارد نشتری... تا خون پاره کند - رگ‌هایش؛ ........ صدایش مو نمی زد با صدای خیالی - که در حافظه‌ی خیابان بود ؛ دیری‌ست تلفظ نان... سرودِ میدان شده است. ......... آاا...ی خیابان از رگ‌هایت دارد خون می‌ریزد زمزمه کافی‌ست فریاد بزن! تا بترسد خون سکسکه‌اش بند - آید. «فلزبان» ۷۸۱ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت @kahabibi

 • #شعار_نویسی در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه

  #شعار_نویسی در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه کرج_بلوار باغستان_اشتراکی شمالی تیرماه ۹۹

 • دهمین‌جلسه دادگاهی متهمان ارزی

  دهمین‌جلسه دادگاهی متهمان ارزی امروز ۲ تن از فعالین کارگری(محمد خنیفر و یوسف بهمنی)جهت حضور در دهمین جلسه دادگاه کارفرماهای هفت تپه و سایر متهمان ارزی با هزینه شخصی و با سختی و مشقت خود را به محل دادگاه رساندند. پس از حضور درب دادگاه و با هماهنگی که با مسئولان دادگاه شد، یوسف بهمنی به نمایندگی از کارگران هفت تپه در این جلسه دادگاه شرکت کرد. یوسف بهمنی در دادگاه حاضر شد و در دقایق پایانی دادگاه، بهمنی بلند شد و اعلام کرد:آقای قاضی من کارگر هفت تپه هستم و هزار کیلومتر و با هزار، هزار تومان پول جمع کردن سایر فعالین، خود را به این دادگاه رسانده ام تا صدای کارگران باشم. بهمنی: از زمانیکه بخش خصوصی به اینجا اومده،به جز فلاکت و بدبختی و نکبت هیچ دستاوردی نداشته است. تمام حضار در دادگاه که آماده خروج از دادگاه بودند با فریادهای بهمنی به طرف او خیره شدند و دوربین همه خبرنگاران به طرف او چرخید و مشتاقانه منتظر شدند ببینند که در دل کارگر هفت تپه چیست!! بهمنی: آقای مسعودی مقام قاضی محترم دادگاه،از جنابعالی تقاضا دارم تا هرچه سریعتر تکلیف این پرونده رو مشخص کنید تا وضعیت شرکت فورا مشخص بشه،چون دیگه کارگر پول نون هم نداره،نوزاد های کارگران شیر خشک ندارند،کارگر میخواد کار کنه تا نیشکر خراب نشه ولی پول بنزین نداره. در این هنگام امیر اسدبیگ و دور بریاش سعی دارن با دادوبیداد صدای یوسف رو خاموشش کنن یوسف خطاب به امیر اسدبیگ: حرف مفت نزن، ۴ ساله، داری حرف مفت می زنی ،دیگه بسه تمام منطقه رو به اشوب کشیدی،دیگه اجازه نمی دیم. قاضی مسعودی خطاب به امیر:بشین سرجات ،بزار حرفشو بزنه یوسف: آقای قاضی هر موقع اینا پروندشون میاد بالا،از کارگرا به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.چرا اینطوریه؟! یوسف:آقای قاضی چرا وقتی من کارگر ادعای حقمو می کنم،برام پرونده سازی می کنن و لباس زندان تنم می پوشن ولی امید اسدبیگ با این حجم عظیم از فساد با کت و شلوار داره راست راست می چرخه!!؟کجای این عدالته؟!! امیر اسدبیگ:مگه ما لباس زندان تنتون پوشوندیم؟!! بهمنی:بله شما و دوربریاتون ما رو بدبخت کردید و به این فلاکت رسوندید یوسف:اقای قاضی تمام پروژه هایی که اینا به اسمش ارز گرفتن،فقط سندسازی و دروغ بوده و هیچ کار مثبتی تو این 4سال نداشتند یوسف:آقای قاضی یه زمانی هفت تپه ابهتی برای خودش داشت،این آقایون کارمون رو به جایی رسوندن که کمیته امداد میخواد بیاد به کارگران کمک کنه!!این سرنوشتیه که این آقایون برامون درست کردن. یوسف :آقای قاضی از شما دو درخواست دارم ۱-اعلام خلع ید این آقایون ۲-پرداخت تمام مطالبات از حقوق و بیمه تا بقیه مطالبات یوسف:اقای قاضی ،مردم مریض دارن،مریض سرطانی دارن،مشکل دارن یوسف خطاب به شاه محمدی دادستان پرونده: آقای شاه محمدی مشمول الضمه اون نوزادهای هفت تپه که شیر خشک ندارند، هستید اگر کوچکترین عقب نشینی در برابر این مفسدین بکنید. حضور دو تن از فعالین کارگری هفت تپه امروز دردادگاه اختلاص گران سرمایه کارگران.نیشکر هفت‌تپه محمد خنیفر. به همراه دیگر فعال کارگری هفت‌تپه یوسف بهمنی دوشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۹ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 • تجمع کلاه‌زردهای هرمزگان در انتقاد به بلاتکلیفی/ تبدیل وضعیت اپراتورها چه شد؟!

  تجمع کلاه‌زردهای هرمزگان در انتقاد به بلاتکلیفی/ تبدیل وضعیت اپراتورها چه شد؟! جمعی از اپراتورهای پستهای فشار قوی هرمزگان با تجمع مقابل اداره برق منطقه‌ای این استان خواستار تسریع در روند تبدیل وضعیت خود شدند. حاضران در تجمع امروز می‌گویند: خواسته‌ی ما، اجرای تبدیل وضعیت است؛ مدتهاست که وزیر نیرو وعده داده که کلاه‌زردها تبدیل وضعیت شده و به کارگر دائم بدل می‌شوند؛ همه مجوزهای لازم نیز صادر شده اما سازمان توانیر در اختصاص چارت‌های خالی تعلل می‌کند. این اپراتورها با بیان اینکه شغل ما حاکمیتی است و همه قبول دارند که باید از حالت قرارداد کار-معین خارج شویم؛ می‌گویند: چارت خالی وجود دارد اما به ما تخصیص نمی‌دهند! در هفته‌های گذشته اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در چند استان دیگر نیز مقابل برق منطقه‌ای این استان‌ها تجمع کردند و خواستار رفع بلاتکلیفی شغلی خود شدند.ایلنا

 • جمعی از پرستاران گیلانی تجمع کردند

  جمعی از پرستاران گیلانی تجمع کردند ▪️امروز جمعی از پرستاران گیلانی به کار گرفته شده در ایام کرونا در اعتراض به وعده های عملی نشده مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جذب آنها در مقابل دفتر این دانشگاه در رشت تجمع کردند. @ordoyekar

 • وضعیت قرمز است!

  وضعیت قرمز است! ▪️سردخانه #سنندج به حدی از جنازه‌های کرونایی پر شده که جنازه‌هارو توی راهرو گذاشتن. ▪️پ.ن: این جنازه ها نه فقط در سنندج که در سراسر #ایران محصول تلخ سیاست بازپس فرستادن شتابان مردم به کشتارگاه کرونا از سوی حکومت است @ordoyekar

 • راهکار دور زدن طرح محدودیت اجاره وارد شد

  راهکار دور زدن طرح محدودیت اجاره وارد شد ▪️اردوی کار: در فاصله دو روز از اعلام رسمی قیمت های افزایش اجاره خانه از سوی روحانی، دلال ها راه دور زدن آن را پیدا کردند. در این زمینه رضا خادمی کارشناس فروش در بازار در توئیتر نوشت: ▪️«خبر محدودیت افزایش اجاره رو برای رفیق املاکی خوندم با پوزخندی گفت خب ۲۵ درصد افزایشش رو تو اجاره نامه و سیستم می‌زنیم بقیه افزایش رو هم با یه توافقنامه بین طرفین و چک حل میکنیم. به همین سادگی تدبیری که دولت بعد از یک ماه مطالعه و تحقیق رونمایی کرد رو ترکوند. #اجاره ▪️پ.ن: راه حل دولتی فقط به شرطی می توانست تا حدی موثر باشد که اولا مالیات سنگین بر خانه های خالی، اجاره خانه را به یک الزام اقتصادی برای دارندگان خانه های خالی تبدیل می کرد. ثانیا، جریمه سنگین برای هر نوع توافقنامه غیر رسمی وضع می کرد، ثالثا هر قرارداد اجاره به تایید اتحادیه واقعا مستقل مستاجران و تنظیم شرایط اجاره نامه در چهارچوب این اتحادیه مشروط می شد. رابعا تولید مسکن اجتماعی به شکل انبوه و با کیفیت در دستور کار قرار می گرفت و واقعا تولید می شد تا بازار عرصه را تغییر دهد. در این صورت ممکن بود بخشی از زیاده روی های بازار اجاره مسکن مهار شود، ولی می دانیم که این شروط وجود ندارد یا بسیار ناقص و در حد وعده های توخالی مطرح هستند. در غیاب چنین شرایطی اعلام محدودیت سقف افزایش اجاره خانه ها از سوی دولت فقط یک مانور تبلیغاتی از سوی دولت روحانی است تا بتواند ادعا کند که گویا به فکر مردم هست و از گسترش چادرنشینی، پشت بام خوابی، گورخوابی و ... تسریع کوچ طبقاتی از مراکز به سمت حاشیه ها به خاطر افزایش شدید قیمت اجاره های خانه ها در مراکز کلانشهرها رضایت ندارند. @ordoyekar

 • تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌ تپه، مقابل فرمانداری شوش، امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹

  تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌ تپه، مقابل فرمانداری شوش، امروز دوشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹ #نان_کار_آزادی_ #شادی_رفاه_آبادی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میدارد وخواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد. زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه syndica.hafttape@gmail.com صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️ @syndica_7tape با کلیک روی آدرس زیر @Sandika7tapeh اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید . اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان و آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست. آدرس صفحه اینستاگرام سندیکای کارگران هفت تپه ***

 • پانزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه!

  پایداری کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتصاب. پانزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه! #نان_کار_آزادی_ #شادی_رفاه_آبادی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_ هم سرنوشتان،کارگران ؛ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در راستای کسب مطالبات، بی شک خواست و مطالبه دیگر کارگران در ایران است. لغو خصوصی سازی، عدم اخراج کارگران و باز گشت به کار کارگران اخراجی، دریافت حقوق و مزایا معوقه و... اعتراض به عدم امنیت شغلی، داشتن زندگی انسانی و...از درد های مشترک کارگران در ایران است. با حمایت از کارگران هفت تپه، با اتحاد و همبستگی دیگر کارگران در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی و...، توان و نیروی طبقاتی ما کارگران برای کسب مطالبات، صد چندان خواهد شد و جنبش کارگری در ایران می تواند با اتحاد و همبستگی سراسری، ازتوازن قدرت بیشتری برخوردار شود. از هم زنجیران خود در هفت تپه به دفاع بر خیزید، چرا که داشتن یک زندگی شایسته حق ماست. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ۹ تیر ماه ۱۳۹۹ زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه syndica.hafttape@gmail.com صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️ @syndica_7tape با کلیک روی آدرس زیر @Sandika7tapeh اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید . اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان و آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست. آدرس صفحه اینستاگرام سندیکای کارگران هفت تپه ***

 • راهپیمایی کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در بازار هفت تپه. یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹

  راهپیمایی کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در بازار هفت تپه. یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ #نان_کار_آزادی_ #شادی_رفاه_آبادی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_ ۸ تیر ۱۳۹۹ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه *** صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️ @syndica_7tape با کلیک روی آدرس زیر @Sandika7tapeh اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید . اعتراض، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان و آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست. آدرس صفحه اینستاگرام سندیکای کارگران هفت تپه ***

 • ۷۸۰ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  مشت می کوبم بر در پنجه می سایم بر پنجره ها من دچار خفقانم خفقان من به تنگ آمده ام از همه چیز بگذارید هواری بزنم آی با شما هستم این درها را باز کنید من به دنبال فضایی می گردم لب بامی سر کوهی دل صحرایی که در آنجا نفسی تازه کنم آه می خواهم فریاد بلندی بکشم که صدایم به شما هم برسد من به فریاد همانند کسی که نیازی به تنفس دارد مشت می کوبد بر در پنجه می ساید بر پنجره ها محتاجم من هوارم را سر خواهم داد چاره درد مرا باید این داد کند از شما خفته چند چه کسی می آید با من فریاد کند ؟ ۷۸۰ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت @kahabibi

 • مطالبات فراگیر و کمپین های سراسری

  لغو پیمانکاری مطالبه دیگری است که اکنون تقریبا جنبه عمومی پیدا کرده و غالبا در اخبار اعتراضات کارگری در بخش های گوناگون تکرار می شود و بویژه در واحدهای کارگری کم شمار در بخش خدمات شهری از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است. بینواسازی شتابان نیروی کار که حذف عملی تفاوت های مزدی میان کار ساده و ماهر در سرکوب مزدی یکی از شکل های آن است، مطالبه طرح طبقه بندی مشاغل را وسعت داده است. کمپین برای دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که بیش از 7 میلیون بیکار شده کرونایی از دریافت بیمه محروم مانده اند و چشم انداز تداوم فروپاشی اقتصاد ایران گسترش بی سابقه بیکاری است، از ظرفیت گسترده ای برای جذب همدلی و همراهی برخوردار است. در یادداشت بعدی به برخی از ویژگی های مهم کمپین های اعتراضی اشاره می شود.

 • مطالبات فراگیر و کمپین های سراسری (یادداشت اول)

  مطالبات فراگیر و کمپین های سراسری (یادداشت اول) کامران صفایی هم راه کارگران: واقعا همین امروز برای تغییر توازن قوا به سود کارگران و عموم مزدبگیران چه می توان کرد؟ برای تشکل یابی مستقل کارگران و زحمتکشان در نظامی که هر نوع تلاش برای چنین امری را بشدت سرکوب می کند و احکام زندان و شلاق می دهد و انواع عوامل نامساعد برای تشکل یابی هم ترکیب شده اند چه راههایی هست؟ «هم راه کارگران» پیش از این به یک حلقه از پاسخ به این پرسش های حیاتی یعنی به «جنگ های موضعی طبقاتی» و مشخصات آن به عنوان اهرمی برای پیشروی در مسیر سراسری شدن اعتراضات کارگری اشاره کرده است که علاقه مندان می توانند در کانال «هم راه کارگران» در تلگرام ببینند. حلقه دوم عبارت است از شکل دادن به کمپین های سراسری برای مطالبات عمومی. از تاریخ 16 تا 30 خرداد امسال از موارد اعتصاب، اعتراض، تجمع، نامه نگاری های سرگشاده مطالبه گرانه و سایر اشکال اعتراض کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور که به رسانه ها و شبکه های اجتماعی راه یافته حدود 192 مورد ثبت شده است. دسته بندی این تعداد خبر و گزارش، برخی از کانون های تمرکز اعتراضات و مطالبه گری را در همین بازه زمانی نشان می دهد که به شرح زیر است: اعتراض و مطالبه گری در رابطه با مشکل بی آبی و کم آبی درنقاط مختلف کشور، طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه‌های بیمه، اعتراض به سیاست خصوصی‌سازی، مطالبه بازگشت به کار کارگران اخراجی، مطالبه بیمۀ بیکاری، بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به کارگران، اعتراض به فقدان و یا عدم بسیج امکانات دولتی در مقابله با آتش‌سوزی جنگل ها، اعتراض به گسترش خودکشی های ناشی از فقر و ناشی از دستمزدهای معوقه، اعتراض به قراردادهای موقت، اعتراض به ناامنی شغلی، اعتراض به شرکت های پیمانکاری و بحران مسکن. این موارد همه اعتراضات صورت گرفته درفاصله 16 تا 30 خرداد 99 نیستند. اما در همین موارد نیز مهم است که از منظر سازماندهی کمپین ها، اعتراضات کوتاه مدت و محلی را، از بلند مدت و سراسری تفکیک کنیم. البته کمپین ها می توانند کوتاه مدت و محلی هم باشند اما در شرایط سرکوب و برخوردهای امنیتی با مطالبه گری، کسری چشمگیر کنشگری کمپینی، اهمیت حضور گسترده و نقش بازدارنده چنین حضوری از منظر کاستن از درجه سرکوب و همچنین میزان فراگیری مطالبات در میان مزد و حقوق بگیران، کمپین های بزرگ که تاثیرگذاری بیشتری دارند کانون اصلی تمرکزند. ما در شرایط ویژه ای به سر می بریم: برخی از مطالبات مثل لغو خصوصی سازی ها، در میان کارگران واحدهای بزرگ و متوسط تولیدی در کشور مطرح است. اعتراض های گسترده به خصوصی سازی در نظام بهداشت و درمان و آموزش و پرورش نیز بر وسعت این مطالبه افزوده است. کارگران معادن هم با خصوصی سازی مخالف اند. مطالبه لغو خصوصی سازی تقریبا عمومیت یافته و سراسری شده است. همه بخش های نیروی کار هم در آن ذینفع اند، اما همین مطالبه را کارگران، معلمان یا پرستاران به تنهایی نمی توانند در یک واحد تولیدی خاص، در یک ناحیه یا حوزه خاص آموزش و پرورش و بوسیله گروه خاصی از معلمان (خرید خدمتی، سوادآموزی، قراردادی، غیراستخدامی) یا یک بیمارستان خاص به کرسی بنشانند. تجربه واقعی کارگران هپکو، آذرآب، فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه در سه سال اخیر نشان می دهد که حتی کارگران یک واحد بزرگ یا متوسط هم نمی توانند به تنهایی این مطالبه را به کارفرما و دولت که بزرگ ترین کارفرماست تحمیل کنند و قوه قضاییه با شلاق و زندان و سرکوب به سراغ آنها می رود. پیوندهای استوار مبارزاتی هم در قالب تشکلی واقعا مستقل و فراکارخانه ای یا اتحادیه ای بین کارگران هم رشته بخش صنعت یا معادن یا آموزش و بهداشت وجود ندارد که بتواند در همپوشانی ضعف های هر بخش و تقویت اراده واحد موثر باشد. حاکمیت هم که می داند شیشه عمرش با سازماندهی مستقل کارگران و مزد و حقوق بگیران است که درهم می شکند قطعا نمی گذارد که چنین تشکلی به سادگی پا بگیرد. در این شرایط شکل گیری کمپینی فرا کارخانه ای و فرا رشته ای با جهت گیری مطالباتی روشن و راهکارهای ساده و کم هزینه در حوزه های مطالبات عمومی مزد و حقوق بگیران می تواند در تغییر توازن قوا نقش داشته باشد.

 • ۷۷۹ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت

  حُکم دادند ایشان را تنهاتر از کوهستان به قلهٔ خارابندِ بی‌تابان تبعید کنید. بی‌خبر... آن‌که سیمرغ همهٔ عمر جز این بارگاه سلسلهٔ دیگری پیشِ رو نداشته است. حُکم دادند ایشان را مؤمن‌تر از رسولان در آتشِ سووشون رها کنید. بی‌خبر...آن که ققنوس همهٔ عمر جز همین سرشتِ سزاوار سرنوشت دیگری نداشته است. حُکم دادند ایشان را بی‌خواب‌تر از هفت دریا به جوخهٔ شبِ شوکران بسپارید. بی‌خبر... آن که سربازانِ سپیده‌دم فرمانبرِ هیولایِ مُردهْ‌خایِ خود نبوده‌اند. سربازان سربازانِ کبوتر و زیتون آمدند مرا به باراندازِ بزرگ آوردند گفتند کشتیِ کرایتون زودا به این کرانه خواهد رسید. سال‌ها بعد عصرِ یک روز بارانی در آتن به سقراط گفتم: من نه سیمرغ شاد‌خوار بوده، نه ققنوسِ غمْ‌پرست. من همهٔ عمر هُدهُدِ هشیاری بوده‌ام که هرگز حوصلهٔ هیچ هجرتی در ایشان نبوده است. «سیدعلی صالحی» ۷۷۹ روز از بازداشت #محمد_حبیبی گذشت @kahabibi

 • اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه به حمایت و پشتیبانی ما نیاز دارد

  اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه به حمایت و پشتیبانی ما نیاز دارد شنبه 7 تیرماه،اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه وارد سیزدهمین روز خود شد. این اعتصاب در حالی با قدرت ادامه دارد که، این کارگران صندوق اعتصاب ندارند و در کشوری و تحت حاکمیت نظامی دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند که هر گونه اعتراض و اعتصاب و تجمع کارگری ممنوع است. باوجود تمام این ممنوعیت ها و تبعات آن برای کارگران اما، کارگران همچنان بر تداوم اعتصاب و پیگیری خواسته‌های خود یعنی : پرداخت دستمزدهای معوقه سه ماه گذشته تمدید دفترچه های درمانی کارگران بازگشت به کار همکاران اخراجی و توقف خصوصی سازی شرکت پافشاری می کنند. این اعتصاب را همانند اعتصابات پیش از این باید مورد حمایت قرار داد و با بازکردن جبهه های دیگری مبارزه کارگران علیه سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران سنگر مقاومت و مبارزه کارگران را تقویت کرد. ما ضمن حمایت بیدریغ از مبارزات کارگران هفت تپه کلیه کارگران سایر رشته‌های دیگر کارگری را به حمایت از این اعتصاب فرامیخوانیم. #کولبر_نیوز #kolbarnews @kolbarnews

 • تجمع و اعتراض بازنشستگان فولاد

  تجمع و اعتراض بازنشستگان فولاد بازنشستگان فولاد در اعتراض به درمان ناکار آمد و عدم اجرای همسان‌سازی و وضعیت اسف‌بار صندوق بازنشستگی مقابل دادگستری اصفهان دست به تجمع زدند.

 • اعتراض رانندگان ناوگان اتوبوس رانی

  اعتراض رانندگان ناوگان اتوبوس رانی رانندگان بخش خصوصی اعتراض خود را نسبت به تبعیض و بی عدالتی نسبت به حق و حقوقشان، و عدم رسیدگی به پرونده در فرمانداری تهران، دادسراها و مراجع قضایی از ساعت۸صبح الی ۱۱صبح و ۳بعدازظهر الی۶عصر با روشن نمودن چراغ اتوبوس صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین و جامعه رساندند. #من_در_ایران_نمیتوانم_نفس_بکشم #مردم_را_میکشند_زبانشان_هم_دراز_است کانال #خوزستان_امروز پنحشتبه ۵ تیر ۱٣٩٩ تماس با ما؛ @Tamas_t لینک کانال: @xozestan41

 • "راه نجات هفت تپه"

  تنها راه نجات هفت تپه و خروج از بحران فعلی اتحاد تمام کارگران و اعتصاب در سه راهی هفت تپه بدون اینکه جاده بسته شود تا تمام مردم ببینند که کسی به داد ما نمی رسد شاید مسولین شهرستان و استان از خواب بیدار شوند و تصمیم با خود شما عزیزان پیام همکار ---------------- سلام..عزیزان..میدونم..همه ماازبی حقوقی و نداری وبی عدالتی دلهامان شکسته است.... ولی عزیزان باور کنید.. اعتصاب داخل شرکت کاری ازپیش نمیبره..آقایون تا موقع که احساس خطرنکنن کاری نمیکنن.... باورکنیداعتصاب تو شرکت فقط مدت مطالبات به تاخیرمیندازه... پیام همکار ----------- همکاران گرامی ، صبر ما تمام شده. مسئولان نمی خوان کاری بکنن. فردا جمع میشیم دم سنگر و بعد همه با هم بریم سمت سه راهی هفت تپه. اصلا جاده رو هم می بندیم. ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. پیام همکار ------------ همکاران عزیز! در روزهای اخیر که مسعود کثیر و رضا رخشان و.. سعی در به هم زدن اتحاد ما داشتند، با درایت تک تک همکاران از تمامی بخش ها، توطئه این زالو صفتان نقش بر آب شد. دیدیم که *** سعی داشت در میان جمعیت و اتحاد کارگران هفت تپه نفوذ کند و نقشه های شیطانی خودش را انجام دهد ولی با تصمیم صحیح جمعی جلو این فتنه گر و جاسوس گرفته شد. همکاران محترم رمز پیروزی و رسیدن به مطالبات، همیشه تنها و تنها در اتحاد و یکدلی همه کارگران است. حالا بعد از پنج سال مبارزه، ما کارگران تنها راه حل را در لغو خصوصی سازی و طرد اسدبیگی و رستمی میبینیم. الان ضرورت دارد که تصمیم جدیدی بگیریم. از همه همکاران تقاضا میکنم فردا دم سنگر حاضر باشند. بجز همکاران آبیاری که باید به وظایف مهم رسیدگی کنند. فردا حضور پر رنگ تری داشته باشیم. از همکاران تقاضا دارم که فردا اعتصاب رو از شرکت ببریم بیرون. من هم موافق هستم که برویم سه راهی هفت تپه را ببندیم. ولی تابع نظرات جمع هستم. فردا داخل شرکت کنار سنگر به صورت شورایی تصمیم بگیریم. پاینده کارگر/ پاینده هفت تپه پیام همکار - کانال مستقل کارگران هفت تپه ------------------------- سلام و خسته نباشید خدمت همکاران. وقتی قرارشده اعتصابات ما فاز به فاز بره جلو، به نظر من فاز بعدیمون در فرمانداری باشه نه سه راه. بهانه دست مدعی العموم و دادستان ندیم. بهتره اول فرمانداری برویم بعد از چند روز فاز بعدیمون سه راه باشه. با اتحادمون و هم فکری بهتر نتیجه میگیریم. فردا دم سنگر تصمیم بگیریم. پیام همکار

 • سیزدهمین روز اعتصاب هفت تپه امروز شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

  سیزدهمین روز اعتصاب هفت تپه امروز شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ سیزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور جمع کثیری از کارگران در داخل شرکت و در سنگر همیشگی برگزار شد. مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است: ✅ پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه ✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده ✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی ✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه ✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران پیام همکار- انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape ⬆️ برگزاری اعتصاب کارگران هفت تپه- سیزدهمین روز اعتصاب

 • جمال چراغ ویسی

  مفهوم "ظرفیت طبقاتی" در نظریات گوران تربورن, و مشاهداتی پیرامون مبارزات کنونی کارگری در ایران تربورن در مقالهء "چرا برخی طبقات از دیگر طبقات موفقترند؟" WHY SOME CLASSES ARE MORE SUCCESSFUL THAN OTHERS New Left Review I/138 MAR/APR 1983 *** با پیش کشیدن مفهوم "ظرفیت طبقاتی" نوآوری های خاصی در نظریهء شکل گیری اجتماعی طبقات در دوران سرمایه داری را مطرح می کند. برای وی, انقلابها نه بر اساس لزوما "آگاهی انقلابی" بلکه به دلیل بحران های ساختاری و پرشیدگی های نهادی (Institutional Dysfunctionalism) که به خاطر آنها و در طی چنین بحران های توده های مردم رادیکال می شوند, انجام می گیرند. شرایط کنونی در ایران و تحمیل فقر عمومی در سطح کلان بر توده های میلیونی مردم نمونه ای از این بحران های ساختاری و پرشیدگی های نهادی است. در سیستم تحلیلی تربورن, هر طبقه ای از ابزار مختلفی برای گسترش ظرفیت طبقاتی خویش استفاده میکند. اساسی ترین ابزار سرمایه داران فرایند انباشت سرمایه است که با تکیه به آن میتوانند ظرفیت طبقاتی خویش را گسترش داده و به سلطهء خود ادامه دهند. دستگاه های سرکوب و ایدئولوژیک دولتی نیز در همکاری با سرمایه داران بخشی از ظرفیت طبقاتی حکمرانان محسوب می شوند. هر چند که در دوران انقلابی و بحران های اجتماعی این دستگاه های دولتی خود هدف مبارزات مردمی می شوند و کارآرایی های سابق خویش را تا حدود زیادی از دست می دهند. در سوی دیگر معادله, برای کارگران و زحمتکشان, ظرفیت طبقاتی کارگران اساسا بر مبنای اتحاد طبقاتی, سیاسی و مبارزاتی آنان, و بر اساس حفظ استقلال طبقاتی آنان شکل می گیرد. با بیانی ساده: به مقداری که کارگران قادر به حفظ اتحاد در صفوف خویش باشند و توانایی های بروز سازمان یافته این اتحاد طبقاتی و مبارزاتی را در اعتراضات و اعتصاب های روزمره به عمل در آورند, ظرفیت های طبقاتی کارگران افزایش می یابد. تا جایی که به ایران مربوط است؛ بنا بر آمار و ارقام وزارت کشور خود ج.ا., در عرض چندین سال گذشته (تا قبل از دیماه ۱۳۹۶) در ایران ما هر روز شاهد تقریبا یک یا چند اعتراض, یا اعتصاب, و یا هر دو, در نقاط مختلف کشور می باشیم. هر چند تا کنون یک بررسی تطبیقی جامع از مقایسهء تعداد و نرخ اعتراضات و اعتصاب ها در ایران, در مقایسه با دیگر جوامع صورت نگرفته است, اما با اتکا به همین آمار و ارقام رسمی و دولتی, جامعهء ایران بدون شک رتبهء بالایی در این زمینه دارد. اگر نه بالاترین رتبه. برای مثال, کارگران هفت تپه لقب "هفت تپه، پایتخت اعتصاب جهان" را برای خویش انتخاب کرده اند. که البته هفت تپه نمونه ای استثنایی از مبارزات کارگری در ایران (و شاید جهان) می باشد. یک نکته مهم و اساسی دیگر در ارزیابی از مبارزات کارگران "هفت تپه" موضع, مطالبه و طرح (بسیار دقیق, با پرداختن به تمامی جزئیات) آنان برای تصاحب "مجتمع نیشکر هفت تپه" و تبدیل آن به شرکتی تعاونی تحت کنترل مستقیم خود کارگران است. شعار مدیریت شورایی نیز یکی دیگر از مطالبات و مواضعی است که در بسیاری از مبارزات کارگری اخیر در ایران (فولاد اهواز, هپکو, هفت تپه,...) مطرح گشته است. جمع بندی: هر چند تمامی فرضیات و پیش فرض های ممکن و موجود در بارهء مبارزات کارگری باید در نظر گرفته شود, اما این مفهوم "ظرفیت طبقاتی" است که یک مدل نظری مشخص, پویا و ناغایت گرایانه برای بررسی مشخص توانایی ها و محدودیت های مبارزات کارگری را فراهم می کند. با اینحال پر واضح است که چنین مفهوم و مدلی نیز به هیچ وجه جایگزین "تحلیل مشخص, از شرایط مشخص" نمی باشد, و همواره باید به یاد داشت که "تئوری خاکستری است, اما درخت زندگی سبز است."